Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Publicatieblad Nr. C 078 van 27/03/2004 blz. 0002 - 0002


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2004/C 78/02)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2 vermelde instantie zijn verleend, staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming Butzbach-Licher-Eisenbahn AG (BLE) Mannheimer Straße 15 D - 60329 Frankfurt am Main.

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming Regierungspräsidium Darmstadt (Hessen) Dezernat III 33.1, Postfach D - 64278 Darmstadt.

3. Datum van het besluit 4 november 1996.

Eerste verlening

>PIC FILE= "C_2004078NL.000202.TIF">

Opschorting [square ]

Intrekking [square ]

Wijziging [square ]

4. Nr. van de vergunning III 33.1-66 d.

5. Voorwaarden en verplichtingen Voor het vervoer van reizigers en goederen.

De vergunning is geldig tot 31 december 2043.

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging -

7. Verdere opmerkingen -

8. Contactpersoon bij de verlenende instantie (Naam, telefoon- en faxnummer en e-mailadres)

Herr Gerhard Regierungspräsidium Darmstadt (Hessen) Dezernat III 33.1, Postfach D - 64278 Darmstadt Tel. (49) 61 51 12 50 53 Fax (49) 61 51 12 69 28 E-mail: k.gerhard@rpda.hessen.de