Home

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

Publicatieblad Nr. C 078 van 27/03/2004 blz. 0019 - 0019


Mededeling van de Commissie betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

(2004/C 78/19)

Overeenkomstig artikel 11, lid 8, van Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen is de Commissie verplicht de lidstaten van de stand van zaken met betrekking tot de verlening van vergunningen op de hoogte te houden. De voornaamste gegevens van de vergunningen die door de onder punt 2 vermelde instantie zijn verleend, staan hieronder vermeld.

1. Naam en adres van de spoorwegonderneming metronom Eisenbahngesellschaft mbH St. Viti-Straße 15 D - 29525 Uelzen.

2. Verlenende instantie in het land van vestiging van de spoorwegonderneming Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr Postfach 1 01 D - 30001 Hannover.

3. Datum van het besluit 22.8.2003.

Eerste verlening [square ]

Opschorting [square ]

Intrekking [square ]

Wijziging

>PIC FILE= "C_2004078NL.001902.TIF">

4. Nr. van de vergunning 30221/61/00.

5. Voorwaarden en verplichtingen Voor het vervoer van reizigers. De vergunning is geldig tot 22.8.2017.

6. Opmerkingen met betrekking tot de verlening, opschorting, intrekking of wijziging Wijziging van naam en adres vroeger: MetroRail GmbH.

7. Verdere opmerkingen -

8. Contactpersoon bij de verlenende instantie (Naam, telefoon- en faxnummer en e-mailadres)

Herr Müller Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr Postfach 1 01 D - 30001 Hannover Tel. (49) 51 11 20 78 36 Fax (49) 51 11 20 99 78 36 E-mail: reinhard.mueller@mw.niedersachsen.de