Home

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

11.12.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 307/13


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2004/C 307/05)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 533

2.8.2004

Verslag van de Commissie — Activiteiten van de Europese Unie op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling — Jaarverslag 2003

COM(2004) 536

29.7.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Jaarverslag 2004 over het ontwikkelingsbeleid en de externe bijstand van de EG

COM(2004) 548

9.8.2004

Aanbeveling voor een besluit van de Raad over het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met het Vorstendom Andorra

COM(2004) 562

17.8.2004

Groenboek over de wederzijdse erkenning van niet tot vrijheidsbeneming strekkende controlemaatregelen in afwachting van het proces

COM(2004) 588

10.9.2004

Verslag van de Commissie aan de Raad betreffende de toepassing van bijlage X bij het statuut (Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 3019/1987 van de Raad van 5 oktober 1987) van 2003

Deze teksten zijn beschikbaar op: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex