Home

Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op de 122e bijeenkomst van 22 december 2003 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP (Voor de EER relevante tekst)

Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op de 122e bijeenkomst van 22 december 2003 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP (Voor de EER relevante tekst)

Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op de 122e bijeenkomst van 22 december 2003 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 102 van 28/04/2004 blz. 0027 - 0028


Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op de 122e bijeenkomst van 22 december 2003 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.2978 - Lagardère/Natexis/VUP

(2004/C 102/10)

(Voor de EER relevante tekst)

1. Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat de concentratie een communautaire dimensie heeft in de zin van de Concentratieverordening.

2. Het Adviescomité is het eens met de definitie van de Commissie van een primaire markt van rechten voor publicatie in het Frans, die moet worden onderverdeeld volgens de categorie van boeken, en een afzonderlijke markt van rechten voor publicatie in het Frans van buitenlandse uitgaven.

3. Het Adviescomité is het eens met de definitie van de Commissie van secundaire markten voor rechten voor publicatie in het Frans van uitgaven in pocketformaat.

4. Het Adviescomité is het eens met de definitie van de Commissie van afzonderlijke markten

a) voor marketing- en distributiediensten,

b) voor marketingdiensten overeenkomstig categorieën verkopers (boekenwinkels, groothandelaars en warenhuizen),

c) voor de verkoop van boeken door uitgevers aan verkopers overeenkomstig het soort verkoper,

d) voor de verkoop van boeken door uitgevers aan verkopers en voor de verkoop van boeken door groothandelaars aan verkopers van categorie 3.

5. Het Adviescomité is het eens met de definitie van de Commissie van afzonderlijke markten voor de verkoop van boeken volgens de belangrijkste categorieën van boeken, alsmede met de indelingen die in de ontwerpbeschikking worden voorgesteld.

6. Het Adviescomité is het eens met de definitie van de Commissie van afzonderlijke markten voor de verkoop van algemene literatuur in groot en pocketformaat.

7. Het Adviescomité is het eens met de definitie van de Commissie van afzonderlijke markten voor schoolboeken en ondersteunend educatief materiaal.

8. Een meerderheid van het Adviescomité is het eens met de in de ontwerpbeschikking opgenomen definitie van de Commissie van geografische markten. Een minderheid onthoudt zich.

9. Behalve voor vraag 8a, waarvoor een minderheid zich onthoudt, is het Adviescomité het eens met het standpunt van de Commissie dat de concentratie, zoals oorspronkelijk gemeld, zou hebben geleid tot het ontstaan of de versterking van een machtspositie

a) op de primaire markt van rechten voor de publicatie in het Frans van algemene literatuur,

b) op de secundaire markt van rechten voor de publicatie in het Frans van algemene literatuur in pocketformaat,

c) op de markt van het verlenen van marketingdiensten aan uitgevers voor de verkoop aan boekenwinkels, warenhuizen en groothandelaars,

d) op de markten van het verlenen van distributiediensten aan uitgevers,

e) op de markten voor de verkoop van algemene literatuur, kinderboeken, gidsen en handleidingen, schoolboeken, ondersteunend educatief materiaal en naslagwerken door uitgevers aan verkopers,

f) op de markt voor de verkoop van boeken door groothandelaars aan verkopers van categorie 3.

10. De meerderheid van het Adviescomité stemt in met het standpunt van de Commissie dat de door de partijen ingediende verbintenissen volstaan om de bezwaren op concurrentiegebied weg te nemen, mits zij worden toegepast zoals besproken in het Adviescomité. Een minderheid is het hiermee oneens.

11. Een meerderheid van het Adviescomité is het er daarom mee eens om de concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst te verklaren mits de in de bijlage van de ontwerpbeschikking vermelde voorwaarden en verplichtingen ten volle worden nagekomen. Een minderheid is het hiermee oneens.

12. Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

13. Het Adviescomité verzoekt de Commissie alle andere punten die tijdens het overleg zijn besproken, in aanmerking te nemen.