Home

Besluit van het Europees Parlement over de aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van Lorenzo Bini Smaghi tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (6289/2005 - C6-0054/2005 - 2005/0802(CNS))

Besluit van het Europees Parlement over de aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van Lorenzo Bini Smaghi tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (6289/2005 - C6-0054/2005 - 2005/0802(CNS))

AANGENOMEN TEKSTEN

--------------------------------------------------