Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (Voor de EER relevante tekst)

10.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 35/6


Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur(1)

(2005/C 35/03)

(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, lid 3, van Richtlijn 97/23/EG worden de referenties van de volgende Europese materiaalgoedkeuringen (EAM's) gepubliceerd:

Nummer

Verkorte naam

Volledige titel

0526-43-1:2004/05

EAM — NiCr15Fe

EAM NiCr15Fe — Nikkel-chroom-ijzerlegering — Warm- en koudgewalste platte producten

(EAM NiCr15Fe — Nickel-chromium-Iron alloy — Hot and cold rolled Flat products)

0526-43-2:2004/05

EAM —NiCr15Fe

EAM NiCr15Fe — Nikkel-chroom-ijzerlegering — Staafstaal

(EAM NiCr15Fe — Nickel-chromium-Iron alloy — Bars and rods)

0526-43-3:2004/05

EAM — NiCr15Fe

EAM NiCr15Fe — Nikkel-chroom-ijzerlegering — Smeedstukken

(EAM NiCr15Fe — Nickel-chromium-Iron alloy — Forgings)

0526-43-4:2004/05

EAM — NiCr15Fe

EAM NiCr15Fe — Nikkel-chroom-ijzerlegering — Naadloze buizen

(EAM NiCr15Fe — Nickel-chromium-Iron alloy — Seamless Tubes)

0526-16:2004/07

EAM — NiCr21Mo14W

EAM NiCr21Mo14W — Nikkel-chroom-molybdeenlegering — Platte producten

(EAM NiCr21Mo14W — Nickel-chromium-Molybdenum alloy — Flats products)

0526-18:2004/07

EAM — NiCr16Cr15W

EAM NiCr16Mo15W — Nikkel-molybdeen-chroomlegering — Platte producten

(EAM NiCr16Mo15W — Nickel-Molybdenum-chromium alloy — Flat products)

0526-20:2004/07

EAM — NiCr23Mo16AI

EAM NiCr23Mo16AI — Nikkel-chroom-molybdeenlegering — Platte producten

(EAM NiCr23Mo16AI — Nickel-chromium-Molybdenum alloy — Flat products)

0526-22:2004/07

EAM — NiMo28

EAM NiMo28 — Nikkel-molybdeenlegering — Platte producten

(EAM NiMo28 — Nickel-Molybdenum alloy — Flat products)

0526-24:2004/07

EAM — NiMo30Cr

EAM NiMo30Cr — Nikkel-molybdeenlegering — Platte producten

(EAM NiMo30Cr — Nickel-Molybdenum alloy — Flat products)

0526-26:2004/07

EAM — NiMo29Cr

EAM NiMo29Cr — Nikkel-molybdeenlegering — Platte producten

(EAM NiMo29Cr — Nickel-Molybdenum alloy — Flat products)

0526-28:2004/07

EAM — NiMo16Cr16Ti

EAM NiMo16Cr16Ti — Nikkel-chroom-molybdeenlegering — Platte producten

(EAM NiMo16Cr16Ti — Nickel-chromium-Molybdenum alloy — Flat products)

NB:

Materiaal dat aan de Europese materiaalgoedkeuringen beantwoordt en voor de vervaardiging van drukapparatuur wordt gebruikt, wordt verondersteld te voldoen aan de vereisten van bijlage I bij Richtlijn 97/23/EG. Exemplaren van deze Europese materiaalgoedkeuringen kunnen worden verkregen bij Cetim, B.P. 80067 — 57, avenue Félix Louat, F-60304 SENLIS CEDEX, Frankrijk, tel. (33) 344673479, fax (33) 344673427, e-mail chaieb.jarboui@cetim.fr, tegen betaling van 20 EUR administratiekosten, te voldoen bij de bestelling. Deze EAM's kunnen ook kosteloos worden gedownload van de Commissie-website

http://europa.eu.int/enterprise/pressure_equipment/eam_published.htm

Een lijst van alle gepubliceerde Europese materiaalgoedkeuringen is te vinden op de website van de Europese Commissie

http://europa.eu.int/comm/enterprise/pressure_equipment.