Home

Bekendmaking van door Eurostat in 2004 toegekende subsidies

Bekendmaking van door Eurostat in 2004 toegekende subsidies

4.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/5


Bekendmaking van door Eurostat in 2004 toegekende subsidies

(2005/C 55/05)

Overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Financieel Reglement en artikel 169 van de uitvoeringsbepalingen daarvan wordt het publiek bij deze geïnformeerd over de door Eurostat in de loop van 2004 gesubsidieerde acties.

De lijst van deze acties is te vinden op de EUROPA-server (http://europa.eu.int), via „Instellingen” — „Europese Commissie” — „Statistieken” — „Eurostat Activities” — „Other Activities” — „Calls for tenders and grants”, en vervolgens het bestand „Eurostat — List of grants awarded in 2004”.

De lijst vermeldt het nummer van het dossier, de betreffende eenheid, de naam en het land van de begunstigden, de titel van de actie, het toegekende bedrag en het percentage medefinanciering.

Voor al deze acties vinden bekendmakingen vooraf plaats.