Home

Vrijmaking van de rechten op het gebruik van breedbandradiofrequenties met PMP-systeem (punt tot multipunt) — Procedure voor de vrijmaking van de rechten op het gebruik van breedbandradionetwerken met PMP-systeem

Vrijmaking van de rechten op het gebruik van breedbandradiofrequenties met PMP-systeem (punt tot multipunt) — Procedure voor de vrijmaking van de rechten op het gebruik van breedbandradionetwerken met PMP-systeem

19.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 68/28


Vrijmaking van de rechten op het gebruik van breedbandradiofrequenties met PMP-systeem (punt tot multipunt)

Procedure voor de vrijmaking van de rechten op het gebruik van breedbandradionetwerken met PMP-systeem

(2005/C 68/05)

Het ministerie van Communicatie van de Italiaanse Republiek, Directoraat-Generaal van de diensten van elektronische communicatie en radiodistributie deelt mee dat het, via aankondiging gepubliceerd in het Publicatieblad van de Italiaanse Republiek nr. 45 van 24 februari 2005, tweede deel, invoegblad, een procedure heeft uitgeschreven voor de vrijmaking van de rechten op het gebruik van breedbandradiofrequenties met PMP-systeem vermeld in beslissing nr. 195/04/CONS van 23 juni 2004 van de Autoriteit voor garanties inzake communicatie.

Voor de gebieden van geografische uitbreiding, die overeenstemmen met het grondgebied van één Italiaanse regio en van de autonome provincies Trento en Bolzano, kunnen gebruiksrechten worden vrijgemaakt betreffende:

a)

spectra van de frequentieband 24,5-26,5 GHz, bestaande uit afzonderlijke blokken gelijk aan 56 MHz voor elk onderdeel van het gekoppelde spectrum, bruikbaar in gedeelten met een maximale omvang van 28 MHz, in het volgende aantal vermeld voor elk gebied van geografische uitbreiding:

nr. 6

:

Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Friuli-Venezia-Giulia, het Aostadal;

nr. 5

:

Campanië, Emilia Romagna, Latium, Lombardije, Marche, Molise, Piëmont, Apulië, Sardinië, Sicilië;

nr. 4

:

Autonome provincie Bolzano, Ligurië, Toscane, autonome provincie Trento;

nr. 3

:

Veneto;

b)

spectra van de frequentieband 27,5-29,5 GHz, bestaande uit afzonderlijke blokken gelijk aan 112 MHz voor elk onderdeel van het gekoppelde spectrum, bruikbaar in gedeelten met een maximale omvang van 28 MHz, 2 in alle gebieden van geografische uitbreiding.

De aanvragen voor de toekenning van de gebruiksrechten op de frequenties kunnen worden ingediend vanaf de veertiende dag volgend op de bekendmaking van de aankondiging in Publicatieblad van de Italiaanse Republiek volgens de bepalingen en voorwaarden vermeld in de aankondiging en in de bijbehorende „Disciplinare”.

Voor bijkomende inlichtingen betreffende de procedure voor de toekenning van de gebruiksrechten, de toe te kennen frequentie, de vereisten en de deelnamevoorwaarden, de kosten voor de toekenning van de gebruiksrechten van de frequenties, de plichten voor de personen aan wie de frequenties worden toegekend, wordt verwezen naar de aankondiging en naar de bijbehorende „Disciplinare”. Deze documenten kunnen ook worden geraadpleegd worden op de website van het ministerie (www.comunicazioni.it).