Home

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor de exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd Permis de Carret) (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor de exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd Permis de Carret) (Voor de EER relevante tekst)

28.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/14


Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen(1)

(Bericht betreffende de aanvraag voor de exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Carret”)

(2005/C 103/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Bij verzoek van 17 november 2004 hebben de ondernemingen Esso Rep, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op 2, rue des Martinets, Rueil Malmaison, 92500 (Frankrijk), en Lundin Gascogne SNC, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Maclaunay, Montmirail, 515210 (Frankrijk), gezamenlijk en solidair voor een duur van vier jaar een exclusieve opsporingsvergunning aangevraagd voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Carret”, met een oppervlakte van ongeveer 173 km2, gelegen in een deel van het departement van de Gironde, namelijk een deel van de maritieme ondergrond van dat departement en een deel van de zeebodem voor de kust van dat departement.

De gevraagde vergunning heeft betrekking op een gebied waarvan de omtrek wordt gevormd door de meridianen en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden, uitgaande van de meridiaan van Parijs (de coördinaten uitgaande van de meridiaan van Greenwich zijn ter indicatie toegevoegd):

HOEKPUNT

LENGTE

BREEDTE

A

4,00 gr O (1° 15′ 46″ O)

49,80 gr N (44° 49′ 12″ N)

B

3,90 gr O (1° 10′ 22″ O)

49,80 gr N (44° 49′ 12″ N)

C

3,90 gr O (1° 10′ 22″ O)

49,70 gr N (44° 43′ 48″ N)

D

3,80 gr O (1° 04′ 58″ O)

49,70 gr N (44° 43′ 48″ N)

E

3,80 gr O (1° 04′ 58″ O)

49,60 gr N (44° 38′ 24″ N)

F

3,88 gr O (1° 09′ 15″ O)

49,60 gr N (44° 38′ 24″ N)

G

3,88 gr O (1° 09′ 15″ O)

49,62 gr N (44° 39′ 32″ N)

H

3,89 gr O (1° 09′ 47″ O)

49,62 gr N (44° 39′ 32″ N)

I

3,89 gr O (1° 09′ 47″ O)

49,63 gr N (44° 40′ 05″ N)

J

3,92 gr O (1° 11′ 25″ O)

49,63 gr N (44° 40′ 05″ N)

K

3,92 gr O (1° 11′ 25″ O)

49,66 gr N (44° 41′ 42″ N)

L

3,93 gr O (1° 11′ 57″ O)

49,66 gr N (44° 41′ 42″ N)

M

3,93 gr O (1° 11′ 57″ O)

49,68 gr N (44° 42′ 47″ N)

N

3,98 gr O (1° 14′ 39″ O)

49,68 gr N (44° 42′ 47″ N)

O

3,98 gr O (1° 14′ 39″ O)

49,66 gr N (44° 41′ 42″ N)

P

3,99 gr O (1° 15′ 12″ O)

49,66 gr N (44° 41′ 42″ N)

Q

3,99 gr O (1° 15′ 12″ O)

49,63 gr N (44° 40′ 05″ N)

R

3,97 gr O (1° 14′ 08″ O)

49,63 gr N (44° 40′ 05″ N)

S

3,97 gr O (1° 14′ 08″ O)

49,60 gr N (44° 38′ 24″ N)

T

4,00 gr O (1° 15′ 46″ O)

49,60 gr N (44° 38′ 24″ N)

Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van deze mededeling verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor deze vergunning, waarbij de procedure dient te worden gevolgd die is vermeld in de „Mededeling inzake het verkrijgen van mijnbouwtitels voor koolwaterstoffen in Frankrijk”, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 374 van 30 december 1994, blz. 11, en vastgesteld bij Besluit 95-427 van 19 april 1995 inzake mijnbouwtitels (Staatsblad van de Franse Republiek van 22 april 1995).

Nadere informatie kan worden verkregen op het volgende adres: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13, [tel. (33) 144 97 23 02, fax (33) 144 97 05 70].