Home

Opheffing door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten tussen Corsica enerzijds en Lyon en Montpellier anderzijds (Voor de EER relevante tekst)

Opheffing door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten tussen Corsica enerzijds en Lyon en Montpellier anderzijds (Voor de EER relevante tekst)

21.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 149/17


Opheffing door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten tussen Corsica enerzijds en Lyon en Montpellier anderzijds

(2005/C 149/07)

(Voor de EER relevante tekst)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes en in overeenstemming met het besluit van de lokale autoriteiten van Corsica van 31 maart 2005 heeft Frankrijk besloten tot opheffing, met ingang van 30 oktober 2005, van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten op de volgende routes:

tussen Lyon enerzijds en Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari anderzijds, als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 297 van 19 oktober 2000;

tussen Montpellier en Ajaccio en tussen Montpellier en Bastia, als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 9 van 15 januari 2003.