Home

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 10 mei 2005 tot en met 15 juni 2005(Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 10 mei 2005 tot en met 15 juni 2005(Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG genomen besluiten)

24.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 153/6


Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 10 mei 2005 tot en met 15 juni 2005

(Krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG(1) of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG(2) genomen besluiten)

(2005/C 153/04)

— Afgifte van een nationale vergunning om een geneesmiddel in de handel te brengen

Datum van het besluit

Naam (namen) van het geneesmiddel

Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Betrokken lidstaat

Datum van kennisgeving

10.5.2005

Regividon

Zie bijlage

Zie bijlage

24.5.2005

Zie bijlageBIJLAGE

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORMEN, STERKTEN VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, HOUDERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Lidstaat

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

AANVRAGER

FANTASIENAAM

STERKTE

FARMACEUTISCHE VORM

TOEDIENINGSWEG

Oostenrijk

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

België

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

DENEMARKEN

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

Duitsland

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

GRIEKENLAND

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

IERLAND

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

ITALIË

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

LUXEMBURG

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

NEDERLAND

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

NOORWEGEN

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

PORTUGAL

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

SPANJE

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

ZWEDEN

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik

VERENIGD KONINKRIJK

MEDIMPEX FRANCE SA

RIGEVIDON

0,03 MG ETHINYLESTRADIOL

0,150 MG LEVONORGESTREL

OMHULDE TABLETTEN

Oraal gebruik