Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)

28.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 156/7


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun

(2005/C 156/08)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel

XT 9/04

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

West-Midlands

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham, en aan de lokale toeleveringsketen

Rechtsgrond

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

169 764 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

4.4.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2004

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Ja

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Landbouw

Visserij en aquacultuur

Kolenwinning

Alle be- en verwerkende industrie

of

Staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Toeleveringsketen auto-industrie

Ja

Andere be- en verwerkende industrie

Alle diensten

of

Maritieme vervoersdiensten

Andere vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Adres:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

De maatregel sluit het toekennen van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld wanneer het steunbedrag dat aan een onderneming wordt toegekend voor één enkel opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XT 13/04

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

West Midlands

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

LDV Training Pilot

Rechtsgrond

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

600 000 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.4.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.9.2005

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Neen

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Landbouw

Visserij en aquacultuur

Kolenwinning

Alle be- en verwerkende industrie

of

Staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Automobielindustrie

Ja

Andere be- en verwerkende industrie

Alle diensten

of

Maritieme vervoersdiensten

Andere vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Adres:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

De maatregel sluit het toekennen van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld wanneer het steunbedrag dat aan een onderneming wordt toegekend voor één enkel opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XT 15/04

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Noordoost Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Melinar Productivity Training — Dupont SA (UK) Ltd

Rechtsgrond

Regional Development Act 1998

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

394 000 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

30.3.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.3.2005

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Landbouw

Visserij en aquacultuur

Kolenwinning

Alle be- en verwerkende industrie

of

Staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Automobielindustrie

Andere be- en verwerkende industrie

Alle diensten

of

Maritieme vervoersdiensten

Andere vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten/Chemicaliën

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

ONE NorthEast

Adres:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8 NY

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

De maatregel sluit het toekennen van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld wanneer het steunbedrag dat aan een onderneming wordt toegekend voor één enkel opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XT 16/04

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Noordoost-Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Algemeen Management — Dupont SA (UK) Ltd

Rechtsgrond

Regional Development Act 1998

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

667 000 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoer-legging

30.3.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.3.2005

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Landbouw

Visserij en aquacultuur

Kolenwinning

Alle be- en verwerkende industrie

of

Staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Automobielindustrie

Andere be- en verwerkende industrie

Alle diensten

of

Maritieme vervoersdiensten

Andere vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten/Chemicaliën

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

ONE NorthEast

Adres:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

De maatregel sluit het toekennen van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld wanneer het steunbedrag dat aan een onderneming wordt toegekend voor één enkel opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XT 22/04

Lidstaat

België

Regio

Vlaanderen

Naam van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

2800 MECHELEN

Rechtsgrond

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

0,8 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

Van 2.4.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2004

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Ja

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

„Ad hoc”-dossier

Landbouw

Visserij en aquacultuur

Kolenwinning

Alle be- en verwerkende industrie

of

Staal

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Automobielindustrie

Andere be- en verwerkende industrie

Bouw van transformatoren

Alle diensten

of

Martieme vervoersdiensten

Andere vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adres:

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

De maatregel sluit het toekennen van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld wanneer het steunbedrag dat aan een onderneming wordt toegekend voor één enkel opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XT 43/04

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Verenigd Koninkrijk

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Automotive Academy

Rechtsgrond

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

2,4 miljoen GBP

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

24.5.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2007

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Neen

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Landbouw

Visserij en aquacultuur

Kolenwinning

Alle be- en verwerkende industrie

of

Staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Automobielindustrie

Onderdelen inbegrepen

Andere be- en verwerkende industrie

Alle diensten

of

Maritieme vervoersdiensten

Andere vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Department of Trade & Industry

Adres:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Ja