Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 , gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 , betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 , gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 , betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

20.12.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 323/8


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2005/C 323/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel

XS 22/05

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Noordoost-Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Taylor Patterson Associates Ltd

Rechtsgrond

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

460 777 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

15 december 2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30 december 2006 — (De subsidie is vastgelegd vóór 31 december 2006 — Betalingen op grond van die vastlegging kunnen tot 1 oktober 2007 worden gedaan)

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmelding voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Adres:

Citygate

Gallowgate

Newcastle Upon Tyne

NE1 4WH, United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 31/04

Lidstaat

Duitsland

Regio

Noord-Rijnland–Westfalen (NRW)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Regionaal programma ter bevordering van de economie in NRW

(Steunmaatregel N 438/D/2000)

Rechtsgrond

1.

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2004/2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Maximaal 20 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.4.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor steun aan KMO's

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

NRW Bank (namens de deelstaat NRW)

Adres:

Heerdter Lohweg 35

D-40549 Düsseldorf

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 000 000 EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt, of

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale brutosteunbedrag ten minste 15 000 000 EUR bedraagt

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 53/04

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Noordoost-Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Anvil Homes Limited

Rechtsgrond

Regional Development Agencies Act 1998

Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11

Section 2 Local Government Act 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

135 051 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

9.8.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 22.4.2005

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Adres:

Wellbar House

Gallowgate

Newcastle upon Tyne

NE1 4TD, United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 miljoen EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt,

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale brutosteunbedrag ten minste 15 miljoen EUR bedraagt

-


Nummer van de steunmaatregel

XS 62/04

Lidstaat

Bondsrepubliek Duitsland

Regio

Saksen-Anhalt

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Richtlijn van de deelstaat Saksen-Anhalt betreffende de verlening van steun ter bevordering van de bescherming en toepassing van innovatie in Saksen-Anhalt (bevordering van innovatie door middel van octrooien)

Rechtsgrond

Mittelstandsförderungsgesetz vom 27. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 230) und Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1. Februar 2001, MBl. LSA S. 241)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

0,94 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

22.6.2004

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Adres:

Domplatz 12

D-39104 Magdeburg

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 miljoen EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt,

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale brutosteunbedrag ten minste 15 miljoen EUR bedraagt

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 121/03

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Wales

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Subsidies ter bevordering van de industrie

Rechtsgrond

Local Government Act 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

0,250 miljoen GBP

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal jaarlijks bedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.12.2003

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.11.2006

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die in aanmerking komen voor steun aan KMO's

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Naam:

Simon Dobbs

adres:

Blaenau Gwent County Borough Council

Business Resource Centre

Tafarnaubach Industrial Estate

Tredegar NP22 3AA, United Kingom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 000 000 EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt,

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale brutosteunbedrag ten minste 15 000 000 EUR bedraagt

Ja