Home

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1.1.2006 tot 31.1.2006 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG)

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1.1.2006 tot 31.1.2006 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG)

24.2.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 46/25


Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1.1.2006 tot 31.1.2006

(Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG(1) of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG(2))

(2006/C 46/04)

— Verlening, handhaving of wijziging van een nationale vergunning voor het in de handel brengen

Datum van het besluit

Naam (namen) van het geneesmiddel

Houder(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Betrokken lidstaat

Datum van kennisgeving

9.1.2006

Actilyse

Zie bijlage I

Zie bijlage I

10.1.2006

24.1.2006

Ionsys

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

25.1.2006

24.1.2006

Exubera

Aventis/Pfizer EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

25.1.2006

31.1.2006

Macugen

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

1.2.2006BIJLAGE I

LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTEN VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, INHOUD EN HOUDERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN

Lidstaat

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Fantasienaam

Sterkte

Farmaceutische vorm

Toedieningsweg

Inhoud

(Concentratie)

Oostenrijk

Boehringer Ingelheim Austria GmbH

Actilyse

20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

België

n.v. Boehringer Ingelheim s.a.

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Cyprus

Cyprus Pharm. Organization Ltd.

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Tsjechië

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Denemarken

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Estland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Finland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Frankrijk

Boehringer Ingelheim, France

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Duitsland

Boehringer Ingelheim Pharma KG

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Griekenland

Boehringer Ingelheim Hellas AE

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Hongarije

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Ierland

Boehringer Ingelheim Ltd, Royaume-Uni

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Italië

Boehringer Ingelheim Italia spa

Actilyse

20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Letland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Litouwen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Luxemburg

n.v. Boehringer Ingelheim s.a., Belgique

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd., Royaume-Uni

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Polen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Portugal

Boehringer Ingelheim, Lda

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Slowakije

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Slovenië

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml

Spanje

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Zweden

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Verenigd Koninkrijk

Boehringer Ingelheim Ltd.

Actilyse

10, 20, 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

IJsland

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml of 2 mg/ml

Noorwegen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Actilyse

10, 20 50 mg

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie en infusie

Intraveneus gebruik

1 mg/ml