Home

Herziening van de maximumtarieven op de luchtverbindingen tussen de Canarische eilanden waarvoor openbaredienstverplichtingen gelden (Voor de EER relevante tekst)

Herziening van de maximumtarieven op de luchtverbindingen tussen de Canarische eilanden waarvoor openbaredienstverplichtingen gelden (Voor de EER relevante tekst)

25.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/2


Herziening van de maximumtarieven op de luchtverbindingen tussen de Canarische eilanden waarvoor openbaredienstverplichtingen gelden

(2006/C 73/02)

(Voor de EER relevante tekst)

Aangezien hun kosten zijn gestegen ten gevolge van de hogere brandstofprijzen, de stijging van de index van de consumptieprijzen en de hogere luchtvaartheffingen, hebben de luchtvaartmaatschappijen een verhoging aangevraagd van de in de overeenkomst van de ministerraad van 10 juli 1998 vastgelegde maximumtarieven voor de luchtverbindingen tussen de Canarische eilanden waarvoor openbaredienstverplichtingen gelden.

Wanneer de stijging van de kosten de exploitatie van deze luchtdiensten in het gedrang brengt, kan de minister van ontwikkeling krachtens de bijlage van bovengenoemde overeenkomst op voorstel van de betrokken luchtvaartmaatschappijen de maximumtarieven in verhouding tot de kostenstijging verhogen, met gebruikmaking van de specifieke in de bijlage omschreven procedure.

Krachtens en overeenkomstig bovengenoemde overeenkomst wordt hierbij het volgende besloten:

De maximumtarieven voor een heenreis op elke route, als vastgelegd in punt 1.2 van de bijlage bij de overeenkomst van de ministerraad van 10 juli 1998, worden verhoogd tot de volgende bedragen:

a)

Gran Canaria — Tenerife Noord: 52 EUR

b)

Gran Canaria — Tenerife Zuid: 52 EUR

c)

Gran Canaria — Fuerteventura: 60 EUR

d)

Gran Canaria — El Hierro: 88 EUR

e)

Gran Canaria — Lanzarote: 67 EUR

f)

Gran Canaria — La Palma: 82 EUR

g)

Tenerife Noord — Fuerteventura: 83 EUR

h)

Tenerife Noord — El Hierro: 60 EUR

i)

Tenerife Noord — Lanzarote: 88 EUR

j)

Tenerife Noord — La Palma: 55 EUR

k)

La Palma — Lanzarote: 88 EUR

l)

Gran Canaria — La Gomera: 82 EUR

m)

Tenerife Norte — La Gomera: 60 EUR.

Deze herziening moet worden meegedeeld aan alle luchtvaartmaatschappijen die deze routes exploiteren.