Home

Rectificatie van het bericht betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van magnesiabriketten uit de Volksrepubliek China: naamswijziging van een onderneming waarop een individueel antidumpingrecht van toepassing is ( PB C 106 van 5.5.2006 )

Rectificatie van het bericht betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van magnesiabriketten uit de Volksrepubliek China: naamswijziging van een onderneming waarop een individueel antidumpingrecht van toepassing is ( PB C 106 van 5.5.2006 )

Rectificatie van het bericht betreffende de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van magnesiabriketten uit de Volksrepubliek China: naamswijziging van een onderneming waarop een individueel antidumpingrecht van toepassing is

(Publicatieblad van de Europese Unie C 106 van 5 mei 2006)

(2006/C 171/09)

Bladzijde 5, derde paragraaf:

in plaats van:

"Diashiqiao City",

te lezen:

"Dashiqiao City".

--------------------------------------------------