Home

Publicatie van de besluiten van de Lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatie van de besluiten van de Lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (Voor de EER relevante tekst)

11.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 160/4


Publicatie van de besluiten van de Lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen(1)(2)

(2006/C 160/04)

(Voor de EER relevante tekst)

DENEMARKEN

Verleende exploitatievergunningen

Categorie B: Exploitatievergunningen afgegeven aan luchtvaartmaatschappijen die voldoen aan de criteria van artikel 5, lid 7, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2407/92

Naam van de luchtvaartmaatschappij

Adres van de luchtvaartmaatschappij

Vergunning voor het vervoer van

Besluit geldig sedert

Benair A/S

Postbox 140

Lufthavnsvej 4

Stauning lufthavn

DK-6900 Skjern

passagiers, post, vracht

15.6.2006