Home

Wijziging van de openbaredienstverplichtingen als opgelegd voor geregelde luchtdiensten in Griekenland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Wijziging van de openbaredienstverplichtingen als opgelegd voor geregelde luchtdiensten in Griekenland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

29.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 177/31


Wijziging van de openbaredienstverplichtingen als opgelegd voor geregelde luchtdiensten in Griekenland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad

(2006/C 177/10)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

De Griekse regering heeft besloten tot gedeeltelijke wijziging, met ingang van 15 juli 2006, van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten in Griekenland, overeenkomstig artikel 4, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes en als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 312 van 17 december 2004.

2.

De wijzigingen van de openbaredienstverplichtingen hebben betrekking op de volgende routes:

Athene — Astipalaia — Kalimnos

Rodos — Karpathos — Kasos — Sitia

(Α)

Minimumfrequentie en minimumaantal zitplaatsen per week op elke route:

Athene — Astipalaia — Kalimnos

Zeven retourvluchten per week met samen 245 zitplaatsen per week in elke richting gedurende het winterseizoen (105 zitplaatsen op de routes Athene — Astipalaia, 105 zitplaatsen op de route Athene — Kalimnos en 35 zitplaatsen op de route Astipalaia — Kalimnos).

Tien retourvluchten per week met samen 350 zitplaatsen per week in elke richting gedurende het zomerseizoen (150 zitplaatsen op de route Athene — Astipalaia, 150 zitplaatsen op de route Athene — Kalimnos en 50 zitplaatsen op de route Astipalaia — Kalimnos).

Rodos — Karpathos — Kasos — Sitia

Vier retourvluchten per week met samen 200 zitplaatsen per week in elke richting — gelijkelijk gespreid over de onderscheiden etappes van de route — gedurende het winterseizoen.

Zes retourvluchten per week met samen 300 zitplaatsen per week in elke richting — gelijkelijk gespreid over de onderscheiden etappes van de route — gedurende het zomerseizoen.

(B)

Tarieven

Het tarief voor een enkele vlucht, economy-klasse, mag niet hoger liggen dan:

Athene — Kalimnos:

60 EUR

Astipalaia — Kalimnos:

40 EUR

Rodos — Sitia:

40 EUR

Karpathos — Sitia:

40 EUR

Kasos — Sitia

35 EUR

Bovenstaande bedragen mogen worden verhoogd bij een onvoorziene stijging van de kosten voor de dienstverlening buiten de controle van de luchtvaartmaatschappij om. Deze verhoging zal de luchtvaartmaatschappij die de dienst uitvoert worden medegedeeld, maar treedt pas in werking na publicatie ervan door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bovenstaande dienstverplichtingen en maximumtarieven vervangen die welke zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 312 van 17 december 2004 betreffende de routes Athene — Astipalaia en Rodos — Karpathos — Kasos. Voor het overige blijven de dienstverplichtingen als bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 312 van 17 december 2004 onverkort gelden.