Home

Saneringsmaatregel — Beslissing tot een saneringsmaatregel ten aanzien van Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

Saneringsmaatregel — Beslissing tot een saneringsmaatregel ten aanzien van Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

18.8.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/39


Saneringsmaatregel

Beslissing tot een saneringsmaatregel ten aanzien van Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.

(Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)

(2006/C 194/08)

Verzekeringsonderneming

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in Genova, Via Fieschi n. 3/9 I-16121

Datum, inwerkingtreding en aard van de beslissing

Besluit van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van 28 juli 2006 tot ontbinding van de administratieve en controlerende organen

Maatregel van de ISVAP van 28 juli 2006 tot benoeming van een buitengewoon commissaris en een toezichthoudend comité

Inwerkingtreding: 28 juli 2006

Bevoegde instanties

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi

Via Sallustiana, 53

I-00187 Roma

Toezichthoudende autoriteit

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Via del Quirinale, 21

I-0087 Roma

Aangewezen bewindvoerder

Prof. Angelo Pace

Via Fieschi n. 3/9

I-16121 Genova

Toepasselijk recht

Italië

Art. 231 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209