Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (Voor de EER relevante tekst)

30.8.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 208/1


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

(2006/C 208/01)

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

Europees normalisatie-instituut(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

Cenelec

EN 41003:1998

Specifieke veiligheidseisen voor apparatuur die op telecommunicatienetten kan worden aangesloten

EN 41003:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2002)

Cenelec

EN 50063:1989

Machines voor weerstandlassen en aanverwante technieken — Veiligheidseisen voor de constructie en de installatie

Geen

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 kHz — Deel 4-2: Laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2005)

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 50065-4-2:2001

Noot 3

1.3.2008

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 MHz — Deel 4-7: Draagbare laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen

Geen

Cenelec

EN 50083-1:1993

Kabeldistributiesystemen voor televisie en geluidsignalen — Deel 1: Veiligheidseisen

Geen

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 50083-1:1993

Noot 3

Cenelec

EN 50085-1:1997

Systemen van kabelgoten en kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

Geen

Cenelec

EN 50085-1:2005

Systemen van kabelgoten en systemen van kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

EN 50085-1:1997

Noot 2.1

Cenelec

EN 50085-2-3:1999

Systemen van kabelgoten en van kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor kabelgoten met sleuven bestemd voor installatie in kasten

Geen

Cenelec

EN 50086-1:1993

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 1: Algemene eisen

Geen

Cenelec

EN 50086-2-1:1995

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor systemen met harde buizen

Geen

Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 50086-2-1:1995

Noot 3

Cenelec

EN 50086-2-2:1995

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Del 2-2: Bijzondere eisen voor systemen met buigzame buizen

Geen

Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 50086-2-2:1995

Noot 3

Cenelec

EN 50086-2-3:1995

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor systemen met beschermslangen

Geen

Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 50086-2-3:1995

Noot 3

Cenelec

EN 50086-2-4:1994

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor systemen van buizen voor aanleg in de grond

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 50086-2-4:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

EN 50090-2-2:1996

Gebouwbeheersystemen (HBES) — Deel 2-2: Systeemoverzicht — Algemene technische eisen

Geen

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 50090-2-2:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2004)

Cenelec

EN 50106:1997

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Regels voor routinebeproevingen voor toestellen binnen het gebruiksbereik van EN 60335-1 en EN 60967

HD 289 S1:1990

+A1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2004)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 50106:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1999)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 50106:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

EN 50132-2-1:1997

Alarmsystemen — Gesloten televisiebewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen — Deel 2-1: Zwart-wit camera's

Geen

Cenelec

EN 50146:2000

Kabelbandjes voor elektrische installaties

Geen

Cenelec

EN 50156-1:2004

Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen — Deel 1: Eisen voor toepassingsontwerp en installatie

Geen

Cenelec

EN 50165:1997

Elektrische uitrusting van niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Veiligheidseisen

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 50165:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronische apparatuur voor gebruik insterkstroominstallaties

Geen

Cenelec

EN 50194:2000

Elektrische toestellen voor de detectie vanbrandbare gassen in woonhuizen — Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

Geen

Cenelec

EN 50214:1997

Buigzame leidingen voor liften

HD 359 S2:1990

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.12.1998)

Cenelec

EN 50250:2002

Overgangscontactdozen voor industrieel gebruik

EN 50250:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2005)

Cenelec

EN 50262:1998

Kabelwartels voor elektrische installaties

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 50262:1998

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 50262:1998

Noot 3

1.10.2007

Cenelec

EN 50265-1:1998

Elektrische leidingen Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bijbrand — Weerstand tegen verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde geleider of enkele leiding — Deel 1: Toestel

HD 405.1 S1:1983

+A1:1992

+HD 405.2 S1:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2000)

Cenelec

EN 50265-2-1:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Weerstand tegen verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde geleider of enkele leiding — Deel 2-1: Procedures — 1 kW-vlam met gas/luchtmengsel

HD 405.1 S1:1983

+A1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2000)

Cenelec

EN 50265-2-2:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Weerstand tegen verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde geleider of enkele leiding — Deel 2-2: Procedures — Lichtgevende vlam

HD 405.2 S1:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2000)

Cenelec

EN 50266-1:2001

Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 1: Beproevingsinrichting

HD 405.3 S1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 50266-2-1:2001

Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-1: Procedures — Categorie A F/R

HD 405.3 S1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 50266-2-2:2001

Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-2: Procedures — Categorie A

HD 405.3 S1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 50266-2-3:2001

Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-3: Procedures — Categorie B

HD 405.3 S1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 50266-2-4:2001

Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-4: Procedures — Categorie C

HD 405.3 S1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 50266-2-5:2001

Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-5: Procedures — Dunne leidingen — Categorie D

Geen

Cenelec

EN 50267-1:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 1: Toestel

HD 602 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2000)

Cenelec

EN 50267-2-1:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 2-1:Procedures — Bepaling van het gehalte aanhaloGeenhoudende zure gassen

Geen

Cenelec

EN 50267-2-2:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 2-2: Procedures — Bepaling van de zuurgraad van gassenbij materialen door meting van de pH en de geleiding

Geen

Cenelec

EN 50267-2-3:1998

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 2-3: Procedures — Bepaling van de zuurgraad van gassen bij leidingen door bepaling van het gewogen gemiddelde van de pH en de geleidbaarheid

HD 602 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2000)

Cenelec

EN 50268-1:1999

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Rookdichtheidsmeting bij verbranding van leidingen onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 1: Beproevingsinrichting

HD 606.1 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2001)

Cenelec

EN 50268-2:1999

Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Rookdichtheidsmeting bij verbranding van leidingen onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 2: Beproevingsprocedure

HD 606.2 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2001)

Cenelec

EN 50274:2002

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Bescherming tegen elektrische schok — Bescherming tegen onbedoeld direct contact met geleidende delen

Geen

Cenelec

EN 50298:1998

Lege omhulsels voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Algemene eisen

Geen

Cenelec

EN 50300:2004

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Algemene eisen voor verdeelborden in laagspanningssubstations

Geen

Cenelec

EN 50319:1999

Naderingsdetectors — Eisen voor naderingsdetectors met analoge overdracht

Geen

Cenelec

EN 50363-0:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 0: Algemene inleiding

Geen

Cenelec

EN 50363-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 1: Vernette elastomeren voor de aderisolatie

Geen

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterk stroomleidingen voor laagspanning — Deel 2-1: Vernette elastomeren voor de mantel

Geen

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 2-2: Vernette elastomeren voor de bekleding

Geen

Cenelec

EN 50363-3:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 3: PVC-mengsels voor de aderisolatie

Geen

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 4-1: PVC-mengsels voor de mantel

Geen

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 4-2: PVC-mengsels voor de bekleding

Geen

Cenelec

EN 50363-5:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 5: Halogeenvrije, vernette mengsels voor de aderisolatie

Geen

Cenelec

EN 50363-6:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 6: Halogeenvrije, vernette mengsels voor de mantel

Geen

Cenelec

EN 50363-7:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 7: Halogeenvrije, thermoplastische mengsels voor de aderisolatie

Geen

Cenelec

EN 50363-8:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 8: Halogeenvrije, thermoplastische mengsels voor de mantel

Geen

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 9-1: Diverse mengsels voor de aderisolatie — Vernet polyvinylchloride (XLPVC)

Geen

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 10-1: Diverse mengsels voor de mantel — Vernet polyvinylchloride (XLPVC)

Geen

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 10-2: Diverse mengsels voor de mantel — Thermoplastisch polyurethaan

Geen

Cenelec

EN 50364:2001

Beperking van de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden afkomstig van toestellen die werken in het frequentiegebied 0 Hz tot 10 GHz, gebruikt in Elektronische Artikel Bewaking (EAB), Radio Frequency Identification (RFID) en soortgelijke toepassingen

Geen

Cenelec

EN 50366:2003

Huishoudelijke en soortgelijke toestellen — Elektromagnetische velden — Methoden voor de evaluatie en meting

Geen

Cenelec

EN 50368:2003

Kabelzadels voor elektrische installaties

Geen

Cenelec

EN 50369:2005

Vloeistofdichte systemen van beschermkous voor het onderbrengen van elektrische leidingen

Geen

Cenelec

EN 50371:2002

Generieke norm voor het aantonen dat elektronische en elektrische apparatuur met laag vermogen voldoet aan de basisbeperkingen met betrekking tot de blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden (10 MHz-300 GHz) — Algemeen publiek

Geen

Cenelec

EN 50395:2005

Elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor laagspanning

HD 21.2 S3:1997

en zijn wijzigingsblad

+HD 22.2 S3:1997

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.7.2008

Cenelec

EN 50396:2005

Niet-elektrische beproevingsmethoden voor sterkstroomleidingen voor laagspanning

HD 21.2 S3:1997

en zijn wijzigingsblad

+HD 22.2 S3:1997

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.7.2008

Cenelec

EN 50428:2005

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Secundaire norm — Schakelaars en verwant installatiematerieel voor gebruik in gebouwbeheersystemen (HBES)

Geen

Cenelec

EN 60034-1:1998

Roterende elektrische machines — Deel 1: Kengegevens en eigenschappen

(IEC 60034-1:1996 (Gewijzigd))

EN 60034-1:1995

+A1:1996

+A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2000)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60034-1:1998

(IEC 60034-1:1996/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2000)

Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 60034-1:1998

(IEC 60034-1:1996/A2:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2002)

Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 60034-1:1998

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2005)

Cenelec

EN 60034-1:2004

Roterende elektrische machines — Deel 1: Kengegevens en eigenschappen

(IEC 60034-1:2004)

EN 60034-1:1998

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.6.2007

Cenelec

EN 60034-5:2001

Roterende elektrische machines — Deel 5: Beschermingsgraden gebaseerd op het integrale ontwerp (IP-codering) — Indeling

(IEC 60034-5:2000)

EN 60034-5:1986

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2003)

Cenelec

EN 60034-6:1993

Roterende elektrische machines — Koelmethoden (IC-codering)

(IEC 60034-6:1991)

Geen

Cenelec

EN 60034-7:1993

Roterende elektrische machines — Deel 7: Indeling van mechanische uitvoeringsvormen en plaats van de klemmenkast (IM-codering)

(IEC 60034-7:1992)

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60034-7:1993

(IEC 60034-7:1992/A1:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60034-8:2002

Roterende elektrische machines — Deel 8: Klemaanduidingen en draairichting

(IEC 60034-8:2002)

Geen

Cenelec

EN 60034-9:1997

Roterende elektrische machines — Deel 9: Geluidsgrenzen

(IEC 60034-9:1997)

EN 60034-9:1993

+A1:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2003)

Cenelec

EN 60034-9:2005

Roterende elektrische machines — Geluidsgrenzen

(IEC 60034-9:2003 (Gewijzigd))

EN 60034-9:1997

Noot 2.1

1.3.2008

Cenelec

EN 60034-11:2004

Roterende elektrische machines — Deel 11: Thermische beveiliging

(IEC 60034-11:2004)

Geen

Cenelec

EN 60034-12:2002

Roterende elektrische machines — Deel 12: Aanloopeigenschappen van draaistroom-kooiankermotoren

(IEC 60034-12:2002)

EN 60034-12:1995

+A2:1995

+A11:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2005)

Cenelec

EN 60034-14:1996

Roterende elektrische machines — Deel 14: Mechanische trillingen van bepaalde machines met een ashoogte van 56 mm en meer — Meting, beoordeling en grenswaarden van de trilling

(IEC 60034-14:1996)

HD 53.14 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 60034-14:2004

Roterende elektrische machines — Deel 14: Mechanische trillingen van bepaalde machines met een ashoogte van 56 mm en meer — Meting, beoordeling en grenswaarden van de trillingsintensiteit

(IEC 60034-14:2003)

EN 60034-14:1996

Noot 2.1

1.12.2006

Cenelec

EN 60051-1:1998

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 1: Definities en algemene eisen voor alle delen

(IEC 60051-1:1997)

EN 60051-1:1989

+A1:1995

+A2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.1999)

Cenelec

EN 60051-2:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 2: Bijzondere eisen voor ampèremeters en voltmeters

(IEC 60051-2:1984)

Geen

Cenelec

EN 60051-3:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 3: Bijzondere eisen voor wattmeters en varmeters

(IEC 60051-3:1984)

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60051-3:1989

(IEC 60051-3:1984/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2000)

Cenelec

EN 60051-4:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 4: Bijzondere eisen voor frequentiemeters

(IEC 60051-4:1984)

Geen

Cenelec

EN 60051-5:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren — Deel 5: Bijzondere eisen voor fasemeters, cos-meters ensynchronoscopen

(IEC 60051-5:1985)

Geen

Cenelec

EN 60051-6:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 6: Bijzondere eisen voor ohmmeters (impedantiemeters) en geleidingsmeters

(IEC 60051-6:1984)

Geen

Cenelec

EN 60051-7:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 7: Bijzondere eisen voor multi-functionele meters

(IEC 60051-7:1984)

Geen

Cenelec

EN 60051-8:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren — Deel 8: Bijzondere eisen voor toebehoren

(IEC 60051-8:1984)

Geen

Cenelec

EN 60051-9:1989

Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 9: Aanbevolen beproevingsmethoden

(IEC 60051-9:1988)

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60051-9:1989

(IEC 60051-9:1988/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(15.2.2001)

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60051-9:1989

(IEC 60051-9:1988/A2:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(15.2.2001)

Cenelec

EN 60061-1:1993

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid — Deel 1: Lampvoeten

(IEC 60061-1:1969 (Gewijzigd)

+IEC 60061-1L:1987 (Gewijzigd)

+IEC 60061-1N:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1P:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.12.2000)

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1Q:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A3:1995 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1R:1995)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A4:1996 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1S:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.12.2001)

Wijzigingsblad A5:1996 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1T:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2002)

Wijzigingsblad A6:1996 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1U:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.7.2002)

Wijzigingsblad A7:1997 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1-V:1997)

Noot 4

Datum verstreken

(1.2.2003)

Wijzigingsblad A25:2001 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A25:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A26:2001 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A26:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A27:2001 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A27:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.11.2004)

Wijzigingsblad A21:1998 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A21:1998)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A28:2002 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A28:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A29:2002 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A29:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.6.2005)

Wijzigingsblad A30:2002 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A30:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.11.2005)

Wijzigingsblad A22:1999 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A22:1999)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2006)

Wijzigingsblad A31:2003 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A31:2003)

Noot 4

Datum verstreken

(1.6.2006)

Wijzigingsblad A23:1999 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A23:1999)

Noot 4

1.8.2006

Wijzigingsblad A32:2003 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A32:2003)

Noot 4

1.10.2006

Wijzigingsblad A33:2003 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A33:2003)

Noot 4

1.12.2006

Wijzigingsblad A24:2000 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A24:2000)

Noot 4

1.8.2007

Wijzigingsblad A34:2004 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A34:2004)

Noot 4

1.9.2007

Wijzigingsblad A35:2005 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A35:2004)

Noot 4

1.12.2007

Wijzigingsblad A36:2005 bij EN 60061-1:1993

(IEC 60061-1:1969/A36:2005)

Noot 3

1.10.2008

Cenelec

EN 60061-2:1993

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid — Deel 2: Lamphouders

(IEC 60061-2:1969 (Gewijzigd)

+IEC 60061-2H:1987 (Gewijzigd)

+IEC 60061-2I:1990 (Gewijzigd)

+IEC 60061-2K:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2L:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.12.2000)

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2M:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A3:1995 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2N:1995)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A4:1996 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2P:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.12.2001)

Wijzigingsblad A5:1996 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2Q:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2002)

Wijzigingsblad A6:1996 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2R:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.7.2002)

Wijzigingsblad A7:1997 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2S:1997)

Noot 4

Datum verstreken

(1.2.2003)

Wijzigingsblad A22:2001 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A22:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A23:2001 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A23:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A24:2001 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A24:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.11.2004)

Wijzigingsblad A18:1998 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A18:1998)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A25:2002 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A25:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A26:2002 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A26:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.6.2005)

Wijzigingsblad A27:2002 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A27:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.11.2005)

Wijzigingsblad A19:1999 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A19:1999)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2006)

Wijzigingsblad A28:2003 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A28:2003)

Noot 4

Datum verstreken

(1.6.2006)

Wijzigingsblad A20:1999 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A20:1999)

Noot 4

1.8.2006

Wijzigingsblad A29:2003 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A29:2003)

Noot 4

1.10.2006

Wijzigingsblad A30:2003 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A30:2003)

Noot 4

1.12.2006

Wijzigingsblad A21:2000 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A21:2000)

Noot 4

1.8.2007

Wijzigingsblad A31:2004 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A31:2004)

Noot 4

1.9.2007

Wijzigingsblad A32:2005 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A32:2004)

Noot 4

1.12.2007

Wijzigingsblad A33:2005 bij EN 60061-2:1993

(IEC 60061-2:1969/A33:2005)

Noot 3

1.10.2008

Cenelec

EN 60061-3:1993

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid — Deel 3: Kalibers

(IEC 60061-3:1969 (Gewijzigd)

+IEC 60061-3M:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3N:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.12.2000)

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3P:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A3:1995 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3Q:1995)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A4:1996 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3R:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.12.2001)

Wijzigingsblad A5:1996 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3S:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2002)

Wijzigingsblad A6:1996 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3T:1996)

Noot 4

Datum verstreken

(1.7.2002)

Wijzigingsblad A7:1997 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3U:1997)

Noot 4

Datum verstreken

(1.2.2003)

Wijzigingsblad A24:2001 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A24:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A25:2001 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A25:2001)

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A26:2001 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A26:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.11.2004)

Wijzigingsblad A20:1998 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A20:1998)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A27:2002 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A27:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A28:2002 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A28:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.6.2005)

Wijzigingsblad A29:2002 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A29:2002)

Noot 4

Datum verstreken

(1.11.2005)

Wijzigingsblad A21:1999 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A21:1999)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2006)

Wijzigingsblad A30:2003 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A30:2003)

Datum verstreken

(1.6.2006)

Wijzigingsblad A22:1999 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A22:1999)

Noot 4

1.8.2006

Wijzigingsblad A31:2003 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A31:2003)

Noot 4

1.10.2006

Wijzigingsblad A32:2003 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A32:2003)

Noot 4

1.12.2006

Wijzigingsblad A23:2000 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A23:2000)

Noot 4

1.8.2007

Wijzigingsblad A33:2004 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A33:2004)

Noot 4

1.9.2007

Wijzigingsblad A34:2005 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A34:2004)

Noot 4

1.12.2007

Wijzigingsblad A35:2005 bij EN 60061-3:1993

(IEC 60061-3:1969/A35:2005)

Noot 3

1.11.2008

Cenelec

EN 60061-4:1992

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid — Deel 4: Richtlijnen en algemene informatie

(IEC 60061-4:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4A:1992

+IEC 60061-4B:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4C:1994)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A3:1995 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4D:1995)

Noot 4

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A7:2001 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A7:2001)

Noot 4

Datum verstreken

(1.11.2004)

Wijzigingsblad A5:1998 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A5:1998)

Noot 4

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A8:2003 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A8:2003)

Noot 4

Datum verstreken

(1.6.2006)

Wijzigingsblad A6:2000 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A6:2000)

Noot 4

1.8.2007

Wijzigingsblad A9:2005 bij EN 60061-4:1992

(IEC 60061-4:1990/A9:2004)

Noot 4

1.12.2007

Cenelec

EN 60065:1998

Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen — Veiligheidseisen

(IEC 60065:1998 (Gewijzigd))

EN 60065:1993

+A11:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 60065:2002

Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen — Veiligheidseisen

(IEC 60065:2001 (Gewijzigd))

EN 60065:1998

Noot 2.1

1.3.2007

Cenelec

EN 60110-1:1998

Sterkstroomcondensatoren voor inductieovens — Deel 1: Algemeen

(IEC 60110-1:1998)

HD 207 S1:1977

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2001)

Cenelec

EN 60127-1:1991

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 1: Definities voor miniatuur smeltveiligheden en algemene eisen voor miniatuur(smelt)patronen

(IEC 60127-1:1988)

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60127-1:1991

(IEC 60127-1:1988/A1:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2002)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60127-1:1991

(IEC 60127-1:1988/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60127-2:2003

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 2: (Smelt)patronen

(IEC 60127-2:2003)

EN 60127-2:1991

+A1:1995

+A2:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60127-2:2003

(IEC 60127-2:2003/A1:2003)

Noot 3

1.10.2006

Cenelec

EN 60127-3:1996

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 3: Subminiatuur(smelt)patronen

(IEC 60127-3:1988

+A1:1991)

EN 60127-3:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2001)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60127-3:1996

(IEC 60127-3:1988/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60127-4:1996

Miniatuursmeltveiligheden — Deel 4: Universele modulaire (smelt)patronen

(IEC 60127-4:1996)

Geen

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60127-4:1996

(IEC 60127-4:1996/A1:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2005)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60127-4:1996

(IEC 60127-4:1996/A2:2003)

Noot 3

1.10.2006

Cenelec

EN 60127-4:2005

Miniatuursmeltveiligheden — Deel 4: Universele modulaire (smelt)patronen — Doorgaten en oppervlaktemontage

(IEC 60127-4:2005)

EN 60127-4:1996

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.3.2008

Cenelec

EN 60127-6:1994

Miniatuur smeltveiligheden — Deel 6: Houders voor miniatuur smeltveiligheden

(IEC 60127-6:1994)

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60127-6:1994

(IEC 60127-6:1994/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2001)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60127-6:1994

(IEC 60127-6:1994/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60143-1:1993

Sterkstroomseriecondensatoren — Deel 1: Algemeen — Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen — Richtlijnen voor de installatie en het bedrijf

(IEC 60143-1:1992 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60143-2:1994

Sterkstroomseriecondensatoren — Deel 2: Beveiligingsmaterieel voor seriecondensatorbanken

(IEC 60143-2:1994)

Geen

Cenelec

EN 60155:1995

Starters voor fluorescentielampen

(IEC 60155:1993)

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60155:1995

(IEC 60155:1993/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2001)

Cenelec

EN 60204-1:1997

Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60204-1:1997)

EN 60204-1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2001)

Cenelec

EN 60215:1989

Veiligheidseisen voor radiozendapparatuur

(IEC 60215:1987)

Geen

Wijzigingsblad A1:1992 bij EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.1993)

Wijzigingsblad A2:1994 bij EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

Noot 3

Datum verstreken

(15.7.1995)

Cenelec

EN 60228:2005

Geleiders van geïsoleerde elektrische leidingen

(IEC 60228:2004)

Geen

Cenelec

EN 60238:1998

Lamphouders met Edisonschroefdraad

(IEC 60238:1998)

EN 60238:1996

+A1:1997

+A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60238:1998

(IEC 60238:1998/A1:1999)

Noot 3

1.12.2006

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60238:1998

(IEC 60238:1998/A2:2002)

Noot 3

1.12.2006

Cenelec

EN 60238:2004

Lamphouders met Edisonschroefdraad

(IEC 60238:2004)

EN 60238:1998

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2007

Cenelec

EN 60252-1:2001

Wisselstroommotorcondensatoren — Deel 1: Algemeen — Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen — Handleiding voor installatie en bedrijf

(IEC 60252-1:2001)

EN 60252:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2004)

Cenelec

EN 60252-2:2003

Wisselstroommotorcondensatoren — Deel 2: Motoraanloopcondensatoren 14562

(IEC 60252-2:2003)

Geen

Cenelec

EN 60255-5:2001

Elektrische relais — Deel 5: Coördinatie van isolatie voor meetrelais en beschermingsuitrusting — Eisen en beproevingen

(IEC 60255-5:2000)

Geen

Cenelec

EN 60269-1:1998

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60269-1:1998)

EN 60269-1:1989

+A1:1994

+A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2001)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60269-1:1998

(IEC 60269-1:1998/A1:2005)

Noot 3

1.3.2008

Cenelec

EN 60269-2:1995

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 2-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheden voornamelijk voor industriële toepassingen)

(IEC 60269-2:1986)

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60269-2:1995

(IEC 60269-2:1986/A1:1995)

EN 60269-2:1995/A1:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.1999)

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60269-2:1995

(IEC 60269-2:1995/A2:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2005)

Cenelec

EN 60269-3:1995

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 3: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door niet-deskundige personen (smeltveiligheden voornamelijk voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen)

(IEC 60269-3:1987)

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60269-3:1995

(IEC 60269-3:1987/A1:2003)

Noot 3

1.10.2006

Cenelec

EN 60269-4:1996

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 4: Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleiderelementen

(IEC 60269-4:1986)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60269-4:1996

(IEC 60269-4:1986/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2002)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60269-4:1996

(IEC 60269-4:1986/A2:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60269-4-1:2002

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 4-1: Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleiderelementen — Secties I tot en met III: Voorbeelden van genormaliseerde smeltpatronen

(IEC 60269-4-1:2002)

Geen

Cenelec

EN 60309-1:1999

Stopcontacten voor industrieel gebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60309-1:1999)

(IEC 60309-1:1999)

EN 60309-1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2002)

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60309-1:1999

Noot 3

Datum verstreken

(1.11.2004)

Cenelec

EN 60309-2:1999

Stopcontacten voor industrieel gebruik — Deel 2: Maateisen ten aanzien van het passen van pen-en-buscontactstoppen en -dozen

(IEC 60309-2:1999)

EN 60309-2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2002)

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60309-2:1999

Noot 3

Datum verstreken

(1.11.2004)

Cenelec

EN 60320-1:2001

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60320-1:2001)

EN 60320-1:1996

+A1:1996

+A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2004)

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-1: Toestelstopcontacten voor naaimachines

(IEC 60320-2-1:2000)

EN 60320-2-1:1987

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2003)

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-2: Toestelkoppelstopcontacten voor huishoudelijke en soortgelijke toestellen

(IEC 60320-2-2:1998)

EN 60320-2-2:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2001)

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-4: Stopcontacten waarbij het tot stand brengen van een verbinding afhankelijk is van het toestelgewicht

(IEC 60320-2-4:2005)

Geen

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 1-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — Beproevingsinrichting

(IEC 60332-1-1:2004)

EN 50265-1:1998

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 1-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — 1 kW-vlam met gas-luchtmengsel

(IEC 60332-1-2:2004)

EN 50265-2-1:1998

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel: 1-3: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — Procedure voor de beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes

(IEC 60332-1-3:2004)

Geen

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 2-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding — Beproevingsinrichting

(IEC 60332-2-1:2004)

EN 50265-1:1998

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 2-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding — Procedure met lichtgevende vlam

(IEC 60332-2-2:2004)

EN 50265-2-2:1998

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60335-1:1988

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60335-1:1983 (Gewijzigd))

HD 250 S1:1977

+HD 250.2 S1:1978

+HD 251 S3:1982

+A1:1985

+A2:1987

+A3:1987

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.1989)

Wijzigingsblad A2:1988 bij EN 60335-1:1988

(IEC 60335-1:1976/A4:1984 (Gewijzigd))

Noot 3

Wijzigingsblad A5:1989 bij EN 60335-1:1988

(IEC 60335-1:1983/A5:1986 (Gewijzigd))

Noot 3

Wijzigingsblad A6:1989 bij EN 60335-1:1988

(IEC 60335-1:1983/A6:1988 (Gewijzigd))

Noot 3

Wijzigingsblad A51:1991 bij EN 60335-1:1988

Noot 3

Wijzigingsblad A52:1992 bij EN 60335-1:1988

Noot 3

Wijzigingsblad A53:1992 bij EN 60335-1:1988

Noot 3

Wijzigingsblad A54:1992 bij EN 60335-1:1988

Noot 3

Wijzigingsblad A55:1993 bij EN 60335-1:1988

Noot 3

Wijzigingsblad A56:1995 bij EN 60335-1:1988

Noot 3

Cenelec

EN 60335-1:1994

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60335-1:1991 (Gewijzigd))

EN 60335-1:1988

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 60335-1:1994

Noot 3

Wijzigingsblad A15:2000 bij EN 60335-1:1994

Noot 3

Wijzigingsblad A16:2001 bij EN 60335-1:1994

Noot 3

Wijzigingsblad A13:1998 bij EN 60335-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2000)

Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 60335-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2001)

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60335-1:1994

(IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Gewijzigd))

EN 60335-2-19:1989

+EN 60335-2-20:1989

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2004)

Wijzigingsblad A12:1996 bij EN 60335-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2004)

Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60335-1:1994

(IEC 60335-1:1991/A2:1999)

Noot 3

1.8.2007

Cenelec

EN 60335-1:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60335-1:2001 (Gewijzigd))

EN 60335-1:1994

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-1:2002

Noot 3

1.10.2006

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-1:2002

(IEC 60335-1:2001/A1:2004)

Noot 3

1.10.2007

Wijzigingsblad A12:2006 bij EN 60335-1:2002

Noot 3

1.10.2007

Cenelec

EN 60335-2-2:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers

(IEC 60335-2-2:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-2:2003

(IEC 60335-2-2:2002/A1:2004)

Noot 3

1.9.2007

Cenelec

EN 60335-2-3:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor strijkijzers

(IEC 60335-2-3:2002)

EN 60335-2-3:1995

+A1:1999

+A2:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-3:2002

(IEC 60335-2-3:2002/A1:2004)

Noot 3

1.4.2008

Cenelec

EN 60335-2-4:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges

(IEC 60335-2-4:2002)

EN 60335-2-4:1995

+A1:1997

+A2:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-4:2002

(IEC 60335-2-4:2002/A1:2004)

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 60335-2-5:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines

(IEC 60335-2-5:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-5:1995

+A1:1999

+A2:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-5:2003

(IEC 60335-2-5:2002/A1:2005)

Noot 3

1.2.2008

Cenelec

EN 60335-2-6:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor fornuizen, komforen, ovens en soortgelijke toestellen

(IEC 60335-2-6:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-6:1999

+A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-6:2003

(IEC 60335-2-6:2002/A1:2004)

Noot 3

1.12.2007

Cenelec

EN 60335-2-7:1997

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-7: Bijzonder eisen voor wasmachines

(IEC 60335-2-7:1993 (Gewijzigd))

EN 60335-2-7:1990

+A1:1990

+A2:1992

+A51:1992

+A52:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2003)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60335-2-7:1997

(IEC 60335-2-7:1993/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2005)

Cenelec

EN 60335-2-7:2001

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines

(IEC 60335-2-7:2000 (Gewijzigd))

EN 60335-2-7:1997

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.8.2007

Cenelec

EN 60335-2-7:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines

(IEC 60335-2-7:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-7:2001

Noot 2.1

1.8.2007

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-7:2003

(IEC 60335-2-7:2002/A1:2004)

Noot 3

1.8.2007

Cenelec

EN 60335-2-8:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen

(IEC 60335-2-8:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-8:1995

+A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-8:2003

(IEC 60335-2-8:2002/A1:2005)

Noot 3

1.9.2008

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor broodroosters, grills en soortgelijke verplaatsbare kooktoestellen

(IEC 60335-2-9:2002 (Gewijzigd))

Noot 9

EN 60335-2-9:1995

+A1:1998

+A2:2000

+A11:2000

+A12:2002

+A13:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-9:2003

(IEC 60335-2-9:2002/A1:2004)

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en schrobmachines

(IEC 60335-2-10:2002)

EN 60335-2-10:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2006)

Cenelec

EN 60335-2-11:1995

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor trommeldrogers

(IEC 60335-2-11:1993 (Gewijzigd))

EN 60335-2-11:1989

+A1:1990

+A2:1992

+A51:1993

+A52:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2003)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60335-2-11:1995

(IEC 60335-2-11:1993/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2005)

Cenelec

EN 60335-2-11:2001

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor trommeldrogers

(IEC 60335-2-11:2000 (Gewijzigd))

EN 60335-2-11:1995

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.8.2006

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60335-2-11:2001

(IEC 60335-2-11:2000/A1:2000)

Noot 3

1.8.2006

Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 60335-2-11:2001

Noot 3

1.8.2006

Cenelec

EN 60335-2-11:2003

Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60335-2-11:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-11:2001

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.8.2007

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-11:2003

(IEC 60335-2-11:2002/A1:2003)

Noot 3

1.8.2007

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen

(IEC 60335-2-12:2002)

EN 60335-2-12:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-13:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen

(IEC 60335-2-13:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-13:1995

+A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-13:2003

(IEC 60335-2-13:2002/A1:2004)

Noot 3

1.7.2007

Cenelec

EN 60335-2-14:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor keukenmachines

(IEC 60335-2-14:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-14:1996

+A1:1998

+A2:2000

+A11:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-15:1996

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen

(IEC 60335-2-15:1995)

EN 60335-2-15:1990

+A1:1991

+A2:1992

+A3:1993

+A52:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2003)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60335-2-15:1996

(IEC 60335-2-15:1995/A1:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2002)

Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60335-2-15:1996

(IEC 60335-2-15:1995/A2:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen

(IEC 60335-2-15:2002)

EN 60335-2-15:1996

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.1.2007

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-15:2002

(IEC 60335-2-15:2002/A1:2005)

Noot 3

1.9.2008

Cenelec

EN 60335-2-16:1996

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten

(IEC 60335-2-16:1994 (Gewijzigd))

EN 60335-2-16:1989

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2004)

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten

(IEC 60335-2-16:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-16:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2006)

Cenelec

EN 60335-2-17:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen

(IEC 60335-2-17:2002)

EN 60335-2-17:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2005)

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-21: Bijzondere eisen voor boilers

(IEC 60335-2-21:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-21:1999

+A1:2000

+A11:2002

+A12:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-21:2003

(IEC 60335-2-21:2002/A1:2004)

Noot 3

1.11.2007

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-23: Bijzondere eisen voor toestellen voor huid- en haarverzorging

(IEC 60335-2-23:2003)

EN 60335-2-23:1996

+A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-24:1994

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-24: Bijzondere bepalingen voor koelkasten en diepvriezers

(IEC 60335-2-24:1992 (Gewijzigd))

EN 60335-2-24:1989

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2002)

Wijzigingsblad A52:1996 bij EN 60335-2-24:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.1996)

Wijzigingsblad A53:1997 bij EN 60335-2-24:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A51:1995 bij EN 60335-2-24:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Cenelec

EN 60335-2-24:1999

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-24: Bijzondere eisen voor koelkasten, diepvriezers en ijsbereiders

(IEC 60335-2-24:1997

+A1:1998)

EN 60335-2-24:1994

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.8.2006

Cenelec

EN 60335-2-24:2000

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-24: Bijzondere eisen voor koelkasten, diepvriezers en ijsbereiders

(IEC 60335-2-24:2000)

EN 60335-2-24:1999

+EN 60335-2-57:1992

Noot 2.1

1.8.2007

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-24:2000

Noot 3

1.8.2007

Cenelec

EN 60335-2-24:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-24: Bijzondere eisen voor koelkasten, diepvriezers en ijsbereiders

(IEC 60335-2-24:2002)

EN 60335-2-24:2000

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.8.2007

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-24:2003

Noot 3

1.8.2007

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-24:2003

(IEC 60335-2-24:2002/A1:2005)

Noot 3

1.3.2008

Cenelec

EN 60335-2-25:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-25: Bijzondere eisen voor magnetronovens en combimagnetrons

(IEC 60335-2-25:2002)

EN 60335-2-25:1996

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-25:2002

(IEC 60335-2-25:2002/A1:2005)

Noot 3

1.6.2008

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-26: Bijzondere eisen voor klokken

(IEC 60335-2-26:2002)

EN 60335-2-26:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-27:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-27: Bijzondere eisen voor huidbestralingstoestellen met ultraviolette en infrarode straling

(IEC 60335-2-27:2002)

Noot 12

EN 60335-2-27:1997

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-28: Bijzondere eisen voor naaimachines

(IEC 60335-2-28:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-28:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2006)

Cenelec

EN 60335-2-29:1996

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-29: Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen

(IEC 60335-2-29:1994 (Gewijzigd))

EN 60335-2-29:1991

+A2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2004)

Wijzigingsblad A11:1997 bij EN 60335-2-29:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2004)

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-29: Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen

(IEC 60335-2-29:2002

+A1:2004)

EN 60335-2-29:1996

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.6.2007

Cenelec

EN 60335-2-30:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-30: Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming

(IEC 60335-2-30:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-30:1997

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-30:2003

(IEC 60335-2-30:2002/A1:2004)

Noot 3

1.9.2007

Cenelec

EN 60335-2-31:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-31: Bijzondere eisen voor wasemkappen

(IEC 60335-2-31:2002)

EN 60335-2-31:1997

+A1:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-32: Bijzondere eisen voor massagetoestellen

(IEC 60335-2-32:2002)

EN 60335-2-32:1995

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2006)

Cenelec

EN 60335-2-34:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-34: Bijzondere eisen voor motorcompressoren

(IEC 60335-2-34:2002)

EN 60335-2-34:2000

+A11:2004

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2005)

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-34:2002

Noot 3

1.12.2006

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-34:2002

(IEC 60335-2-34:2002/A1:2004)

Noot 3

1.2.2008

Cenelec

EN 60335-2-35:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Bijzondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen

(IEC 60335-2-35:2002)

EN 60335-2-35:1998

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2005)

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-36: Bijzondere eisen voor fornuizen, ovens en kookelementen voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-36:2002)

EN 60335-2-36:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2005)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-36:2002

(IEC 60335-2-36:2002/A1:2004)

Noot 3

1.7.2007

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-37: Bijzondere eisen voor frituurpannen voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-37:2002)

EN 60335-2-37:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-38: Bijzondere eisen voor bak-, braad- en grillplaten voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-38:2002)

EN 60335-2-38:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-39: Bijzondere eisen voor universele braad- en kookpannen voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-39:2002)

EN 60335-2-39:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-39:2003

(IEC 60335-2-39:2002/A1:2004)

Noot 3

1.7.2007

Cenelec

EN 60335-2-40:1997

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-40: Bijzondere eisen voor warmtepompen, luchtbehandelingstoestellen en ontvochtigers

(IEC 60335-2-40:1995 (Gewijzigd))

EN 60335-2-40:1993

+A51:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2005)

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60335-2-40:1997

(IEC 60335-2-40:1995/A1:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-40:1997

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

O-member in IEC

(IEC 60335-2-40:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-40:1997

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.3.2007

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-40:2003

Noot 3

1.3.2007

Wijzigingsblad A12:2005 bij EN 60335-2-40:2003

Noot 3

1.11.2007

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-40:2003

(IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Gewijzigd))

Noot 3

1.9.2008

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-41: Bijzondere eisen voor pompen

(IEC 60335-2-41:2002)

EN 60335-2-41:1996

+A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-41:2003

(IEC 60335-2-41:2002/A1:2004)

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-42: Bijzondere eisen voor hete-luchtovens, stoomkokers en stoom/hete luchtovens voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-42:2002)

EN 60335-2-42:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-43: Bijzondere eisen voor kledingdrogers en handdoekrekken

(IEC 60335-2-43:2002)

EN 60335-2-43:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-43:2003

(IEC 60335-2-43:2002/A1:2005)

Noot 3

1.11.2008

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-44: Bijzondere eisen voor strijkmachines

(IEC 60335-2-44:2002)

EN 60335-2-44:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2005)

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-45: Bijzondere eisen voor verplaatsbaar gereedschap voorzien van verwarmingselementen en soortgelijke toestellen

(IEC 60335-2-45:2002)

EN 60335-2-45:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-47:2002)

EN 60335-2-47:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-48: Bijzondere eisen voor grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-48:2002)

EN 60335-2-48:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-49: Bijzondere eisen voor warmhoudkasten voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-49:2002)

EN 60335-2-49:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-50: Bijzondere eisen voor bains-marie pannen voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-50:2002)

EN 60335-2-50:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-51: Bijzondere eisen voor vaste opstelling bestemde circulatiepompen voor verwarmings- en waterinstallaties

(IEC 60335-2-51:2002)

EN 60335-2-51:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne

(IEC 60335-2-52:2002)

EN 60335-2-52:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-53:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-53: Bijzondere eisen voor saunakachels

(IEC 60335-2-53:2002)

EN 60335-2-53:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-54:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-54: Bijzondere eisen voor huishoudelijke reinigingstoestellen

(IEC 60335-2-54:2002)

EN 60335-2-54:1997

+A1:1999

+A11:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-54:2003

(IEC 60335-2-54:2002/A1:2004)

Noot 3

1.7.2007

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-55: Bijzondere eisen voor toestellen voor gebruik ten behoeve van aquariums en tuinvijvers

(IEC 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-56: Bijzondere eisen voor projectoren en soortgelijke toestellen

(IEC 60335-2-56:2002)

EN 60335-2-56:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 60335-2-58:1997

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-58: Bijzondere eisen voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-58:1995)

EN 60335-2-58:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2004)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60335-2-58:1997

(IEC 60335-2-58:1995/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2001)

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-58: Bijzondere eisen voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-58:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-58:1997

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.12.2007

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-59: Bijzondere eisen voor insectendoders

(IEC 60335-2-59:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-59:1997

+A1:2001

+A11:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden en whirlpoolbronnen

(IEC 60335-2-60:2002)

EN 60335-2-60:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-60:2003

(IEC 60335-2-60:2002/A1:2004)

Noot 3

1.2.2008

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorkachels

(IEC 60335-2-61:2002)

EN 60335-2-61:1996

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-61:2003

(IEC 60335-2-61:2002/A1:2005)

Noot 3

1.5.2008

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-62: Bijzondere eisen voor spoelbakken voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-62:2002)

EN 60335-2-62:1997

+A1:1999

+A2:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60335-2-63:1993

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-63: Bijzondere eisen voor waterkokers en vloeistofverwarmers voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-63:1990 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-65: Bijzondere eisen voor luchtreinigingstoestellen

(IEC 60335-2-65:2002)

EN 60335-2-65:1995

+A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-66: Bijzondere eisen voor verwarmingselementen voor waterbedden

(IEC 60335-2-66:2002)

EN 60335-2-66:1995

+A1:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 60335-2-67:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en vloerreinigingstoestellen, voor industrieel- en bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-67:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-67:1998

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-67:2003

(IEC 60335-2-67:2002/A1:2005)

Noot 3

1.12.2008

Cenelec

EN 60335-2-68:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-68: Bijzondere eisen voor vernevelingsapparatuur voor industrieel- en bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-68:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-68:1998

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-68:2003

(IEC 60335-2-68:2002/A1:2005)

Noot 3

1.12.2008

Cenelec

EN 60335-2-69:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-69: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers, en hiervoor bestemde aangedreven borstels, voor industrieel- en bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-69:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-69:1998

+A1:2000

+A11:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-70: Bijzondere eisen voor melkmachines

(IEC 60335-2-70:2002)

EN 60335-2-70:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-71: Bijzondere eisen voor elektrische verwarmingstoestellen voor het uitbroeden en fokken van dieren

(IEC 60335-2-71:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-71:1995

+A1:1998

+A2:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.2006)

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-73: Bijzondere eisen voor vast opgestelde dompelaars

(IEC 60335-2-73:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-73:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-74: Bijzondere eisen voor dompelaars

(IEC 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 60335-2-75:2002

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-75: Bijzondere eisen voor commerciële verkoopautomaten (elektrisch of met gas verwarmd)

(IEC 60335-2-75:1995 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-75: Bijzondere eisen voor commerciële verkoopautomaten

(IEC 60335-2-75:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-63:1993

+EN 60335-2-75:2002

Noot 2.1

1.3.2007

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-75:2004

(IEC 60335-2-75:2002/A1:2004)

Noot 3

1.12.2007

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues voor gebruik in de openlucht

(IEC 60335-2-78:2002)

EN 60335-2-78:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-79:1998

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-79: Bijzondere eisen voor hogedrukreinigers en stoomreinigers voor industrieel en commercieel gebruik

(IEC 60335-2-79:1995 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60335-2-79:1998

(IEC 60335-2-79:1995/A1:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2005)

Wijzigingsblad A11:1999 bij EN 60335-2-79:1998

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2005)

Cenelec

EN 60335-2-79:2004

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-79: Bijzondere eisen voor hogedrukreinigers en stoomreinigers

(IEC 60335-2-79:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-79:1998

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2007

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-80: Bijzondere eisen voor ventilators

(IEC 60335-2-80:2002)

EN 60335-2-80:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-80:2003

(IEC 60335-2-80:2002/A1:2004)

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-81: Bijzondere eisen voor voetenwarmers en verwarmingsmatten

(IEC 60335-2-81:2002)

EN 60335-2-81:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-82: Bijzondere eisen voor speelautomaten en persoonlijke dienstverlenende machines

(IEC 60335-2-82:2002)

EN 60335-2-82:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-86: Bijzondere eisen voor verwarmde afvoer van hemelwater van daken

(IEC 60335-2-83:2001)

Geen

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten

(IEC 60335-2-84:2002)

EN 60335-2-84:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-85: Bijzondere eisen voor kledingpersen

(IEC 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:1998

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 60335-2-86:2000

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-86: Bijzondere eisen voor elektrische vismachines

(IEC 60335-2-86:1998 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-86: Bijzondere eisen voor elektrische vismachines

(IEC 60335-2-86:2002 (Gewijzigd))

EN 60335-2-86:2000

Noot 2.1

1.8.2007

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-86:2003

(IEC 60335-2-86:2002/A1:2005)

Noot 3

1.5.2008

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-87: Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdoven van dieren

(IEC 60335-2-87:2002)

EN 60335-2-87:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-88: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers bedoeld voor gebruik bij verwarmings-, ventilatie- of luchtbehandelingssystemen

(IEC 60335-2-88:2002)

EN 60335-2-88:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 60335-2-89:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-89: Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met in gebouwde of gescheiden opgestelde koeleenheden

(IEC 60335-2-89:2002)

Geen

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-89:2002

Noot 3

1.3.2007

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-89:2002

(IEC 60335-2-89:2002/A1:2005)

Noot 3

1.2.2008

Cenelec

EN 60335-2-90:2002

Huishoudelijke en soortgelijke toestellen — Veiligheid — Deel 2-90: Bijzondere eisen voor magnetronovens voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-90:2002)

EN 60335-2-90:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60335-2-90:2002

(IEC 60335-2-90:2002/A1:2003)

Noot 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-96: Bijzondere eisen voor flexibele verwarmingsplaatelementen voor ruimteverwarmingssystemen

(IEC 60335-2-96:2002)

Geen

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-96:2002

(IEC 60335-2-96:2002/A1:2003)

Noot 3

1.12.2006

Cenelec

EN 60335-2-97:2000

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-97: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting

(IEC 60335-2-97:1998 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-98: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers

(IEC 60335-2-98:2002)

EN 60335-2-98:1997

+A1:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-98:2003

(IEC 60335-2-98:2002/A1:2004)

Noot 3

1.12.2007

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-99: Bijzondere eisen voor elektrische wasemkappen voor bedrijfsgebruik

(IEC 60335-2-99:2003)

Geen

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-101: Bijzondere eisen voor verdampers

(IEC 60335-2-101:2002)

Geen

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-105: Bijzondere eisen voor multifunctionele douchecellen

(IEC 60335-2-105:2004)

Geen

Cenelec

EN 60360:1998

Methode voor het meten van de temperatuurstijging van lampvoeten

(IEC 60360:1998)

EN 60360:1989

+A1:1994

+A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2001)

Cenelec

EN 60399:1993

Gegevensbladen voor E14- en E-27-lamphouders met uitwendige schroefdraad en lampenkapbevestigingsring

(IEC 60399:1972)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60399:1993

(IEC 60399:1972/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1998)

Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 60399:1993

(IEC 60399:1972/A2:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2006)

Cenelec

EN 60399:2004

Lamphouders met uitwendige schroefdraad en lampenkapbevestigingsring

(IEC 60399:2004)

EN 60399:1993

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2007

Cenelec

EN 60400:1996

Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en starterhouders

(IEC 60400:1996)

EN 60400:1992

+A1:1994

+A2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2002)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60400:1996

(IEC 60400:1996/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.1998)

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60400:1996

(IEC 60400:1996/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60400:2000

Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en starterhouders

(IEC 60400:1999 (Gewijzigd))

EN 60400:1996

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.1.2007

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60400:2000

(IEC 60400:1999/A1:2002)

Noot 3

1.1.2007

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60400:2000

(IEC 60400:1999/A2:2004)

Noot 3

1.10.2007

Cenelec

EN 60432-1:2000

Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 1: Gloeilampen met wolfraamdraad voor huishoudelijke en soortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden

(IEC 60432-1:1999 (Gewijzigd))

EN 60432-1:1994

+A1:1997

+A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2003)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60432-1:2000

(IEC 60432-1:1999/A1:2005)

Noot 3

1.4.2008

Cenelec

EN 60432-2:2000

Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 2: Halogeengloeilampen voor huishoudelijke en soortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden

(IEC 60432-2:1999 (Gewijzigd))

EN 60432-2:1994

+A1:1996

+A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2003)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60432-2:2000

(IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Gewijzigd))

Noot 3

1.9.2008

Cenelec

EN 60432-3:2003

Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 3: Halogeengloeilampen anders dan voorvoertuigen

(IEC 60432-3:2002)

Geen

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60432-3:2003

(IEC 60432-3:2002/A1:2005)

Noot 3

1.4.2008

Cenelec

EN 60439-1:1999

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 1: Geheel of gedeeltelijk aan typeproeven onderworpen samenstellingen

(IEC 60439-1:1999)

EN 60439-1:1994

+A1:1995

+A2:1997

+A11:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2002)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60439-1:1999

(IEC 60439-1:1999/A1:2004)

Noot 3

1.4.2007

Cenelec

EN 60439-2:2000

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 2: Bijzondere eisen voor railkokersystemen

(IEC 60439-2:2000)

EN 60439-2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2003)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60439-2:2000

(IEC 60439-2:2000/A1:2005)

Noot 3

1.10.2008

Cenelec

EN 60439-3:1991

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Bijzondere eisen voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen, voor gebruik in ruimtes toegankelijk voor ondeskundig personeel — Verdeelborden

(IEC 60439-3:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1994 bij EN 60439-3:1991

(IEC 60439-3:1990/A1:1993)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1999)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60439-3:1991

(IEC 60439-3:1990/A2:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2004)

Cenelec

EN 60439-4:1991

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten

(IEC 60439-4:1990)

Geen

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60439-4:1991

Noot 3

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60439-4:1991

(IEC 60439-4:1990/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 60439-4:1991

(IEC 60439-4:1990/A2:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2002)

Cenelec

EN 60439-4:2004

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten

(IEC 60439-4:2004)

EN 60439-4:1991

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60439-5:1996

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 5: Bijzondere eisen voor inrichtingen voor gebruik buitenshuis in openbare ruimtes — Verdeelkasten voor stroomverdeling in netten

(IEC 60439-5:1996)

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60439-5:1996

(IEC 60439-5:1996/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2001)

Cenelec

EN 60446:1999

Algemene en veiligsheidsprincipes voor het mens-machine-raakvlak, aanduidingen en identificatie — Identificatie van geleiders door kleuren of cijfers (IEC 60446:1999)

(IEC 60446:1999)

HD 324 S1:1977

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2002)

Cenelec

EN 60477:1997

Gelijkstroomweerstanden voor toepassing in laboratoria

(IEC 60477:1974)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60477:1997

(IEC 60477:1974/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.1998)

Cenelec

EN 60477-2:1997

Laboratoriumweerstanden — Deel 2: Laboratoriumwisselstroomweerstanden

(IEC 60477-2:1979)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60477-2:1997

(IEC 60477-2:1979/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.1998)

Cenelec

EN 60491:1995

Veiligheidsvoorschriften voor elektronische fotoflitsapparatuur

(IEC 60491:1984 (Gewijzigd))

HD 327 S2:1988

+A1:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.1996)

Cenelec

EN 60519-1:1993

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60519-1:1984)

Geen

Cenelec

EN 60519-1:2003

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60519-1:2003)

EN 60519-1:1993

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 60519-2:1993

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 2: Bijzondere eisen voor toestellen met weerstandsverwarming

(IEC 60519-2:1992)

Geen

Cenelec

EN 60519-3:1995

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 3: Bijzondere eisen voor inductieve en conductieve verwarmingstoestellen en inductiesmelttoestellen

(IEC 60519-3:1988 (Gewijzigd))

HD 491.3 S1:1990

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.1996)

Cenelec

EN 60519-3:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 3: Speciale eisen voor inductieve en conductieve verwarmingstoestellen en inductiesmelttoestellen

(IEC 60519-3:2005)

EN 60519-3:1995

Noot 2.1

1.4.2008

Cenelec

EN 60519-4:1997

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 4: Bijzondere eisen voor vlamboogovens

(IEC 60519-4:1995)

Geen

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60519-4:1997

(IEC 60519-4:1995/A1:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2003)

Cenelec

EN 60519-6:2002

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 6: Specificaties voor veiligheid in microgolfverwarmingstoestellen voor industrieel gebruik

(IEC 60519-6:2002)

Geen

Cenelec

EN 60519-8:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 8: Bijzondere eisen voor elektroslakraffinage-ovens

(IEC 60519-8:2005)

Geen

Cenelec

EN 60519-9:1995

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 9: Bijzondere eisen voor diëlektrische hoogfrequentie verwarmingstoestellen

(IEC 60519-9:1987)

HD 491.9 S1:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.1998)

Cenelec

EN 60519-9:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 9: Speciale eisen voor diktrische hoogfrequentie verwarmingstoestellen

(IEC 60519-9:2005)

EN 60519-9:1995

Noot 2.1

1.10.2008

Cenelec

EN 60519-10:2005

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 10: Speciale eisen voor elektrische weerstandsverwarmingsystemen voor industrie en commercie toepassingen

Geen

Cenelec

EN 60519-11:1997

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 11: Bijzondere eisen voor toestellen voor elektromagnetisch roeren, transport of gieten van vloeibare metalen

(IEC 60519-11:1997)

Geen

Cenelec

EN 60519-21:1998

Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 21: Bijzondere eisen voor uitrusting voor weerstandsverwarming; Uitrusting voor het verhitten en smelten van glas

(IEC 60519-2:1998)

Geen

Cenelec

EN 60523:1993

Compensatoren voor gelijkspanning

(IEC 60523:1975

+A1:1979)

Geen

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60523:1993

(IEC 60523:1975/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1998)

Cenelec

EN 60524:1993

Spanningsdelers voor gelijkstroom met vaste weerstanden

(IEC 60524:1975

+A1:1981)

Geen

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60524:1993

(IEC 60524:1975/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1998)

Cenelec

EN 60529:1991

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)

(IEC 60529:1989)

Geen

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60529:1991

(IEC 60529:1989/A1:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60564:1993

Gelijkstroommeetbruggen voor weerstandmeting

(IEC 60564:1977

+A1:1981)

Geen

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60564:1993

(IEC 60564:1977/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2003)

Cenelec

EN 60570:1996

Elektrische lichtrailsystemen

(IEC 60570:1995)

EN 60570:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2002)

Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60570:1996

(IEC 60570:1995/A2:2000)

EN 60570:1996/A11:1998

+A12:2000

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60570:1996

(IEC 60570:1995/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2005)

Cenelec

EN 60570:2003

Elektrische lichtrailsystemen

(IEC 60570:2003 (Gewijzigd))

EN 60570:1996

en zijn wijzigingsbladen

+EN 60570-2-1:1994

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.3.2010

Cenelec

EN 60570-2-1:1994

Elektrische lichtrailsystemen — Deel 2: Gemengde elektrischevoedingssystemen — Sectie 1: Klasse I en III

(IEC 60570-2-1:1994)

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60570-2-1:1994

(IEC 60570-2-1:1994/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2002)

Cenelec

EN 60598-1:1997

Verlichtingsarmaturen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

(IEC 60598-1:1996 (Gewijzigd))

EN 60598-1:1993

+A1:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

Wijzigingsblad A12:1998 bij EN 60598-1:1997

Noot 3

Wijzigingsblad A14:2000 bij EN 60598-1:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2002)

Wijzigingsblad A15:2002 bij EN 60598-1:1997

EN 60598-1:1997/A13:1999

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2002)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60598-1:1997

(IEC 60598-1:1996/A1:1998 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2005)

Cenelec

EN 60598-1:2000

Verlichtingsarmaturen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

(IEC 60598-1:1999 (Gewijzigd))

EN 60598-1:1997

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2007

Wijzigingsblad A11:2000 bij EN 60598-1:2000

EN 60598-1:1997/A14:2000

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2002)

Wijzigingsblad A12:2002 bij EN 60598-1:2000

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2002)

Cenelec

EN 60598-1:2004

Verlichtingsarmaturen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

(IEC 60598-1:2003 (Gewijzigd))

EN 60598-1:2000

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.7.2007

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 1: Vaste armaturen voor algemene toepassing

(IEC 60598-2-1:1979

+A1:1987)

Geen

Cenelec

EN 60598-2-2:1996

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 2: Inbouwarmaturen

(IEC 60598-2-2:1996)

EN 60598-2-2:1989

+A2:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2002)

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60598-2-2:1996

(IEC 60598-2-2:1996/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2002)

Cenelec

EN 60598-2-3:1994

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Armaturen voor weg- en straatverlichting

(IEC 60598-2-3:1993)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60598-2-3:1994

(IEC 60598-2-3:1993/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2003)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60598-2-3:1994

(IEC 60598-2-3:1993/A2:2000)

Noot 3

1.12.2007

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Armaturen voor weg- en straatverlichting

(IEC 60598-2-3:2002)

EN 60598-2-3:1994

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.2.2010

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 4: Verplaatsbare armaturen voor algemeen gebruik

(IEC 60598-2-4:1997)

EN 60598-2-4:1989

+A3:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2003)

Cenelec

EN 60598-2-5:1998

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 5: Slaglichten (floodlights)

(IEC 60598-2-5:1998)

EN 60598-2-5:1989

+A2:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2005)

Cenelec

EN 60598-2-6:1994

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 6: Armaturen met ingebouwde transformator voor gloeilampen

(IEC 60598-2-6:1994)

EN 60598-2-6:1989

+A2:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60598-2-6:1994

(IEC 60598-2-6:1994/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2002)

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 7: Verplaatsbare tuinarmaturen

(IEC 60598-2-7:1982 (Gewijzigd)

+A1:1987 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A13:1997 bij EN 60598-2-7:1989

Noot 3

Wijzigingsblad A2:1996 bij EN 60598-2-7:1989

(IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2002)

Cenelec

EN 60598-2-8:1997

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 8: Looplampen

(IEC 60598-2-8:1996 (Gewijzigd))

EN 60598-2-8:1989

+A2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2003)

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60598-2-8:1997

(IEC 60598-2-8:1996/A1:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2003)

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 9: Foto- en filmarmaturen (niet professioneel)

(IEC 60598-2-9:1987)

Geen

Wijzigingsblad A1:1994 bij EN 60598-2-9:1989

(IEC 60598-2-9:1987/A1:1993)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2000)

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Verlichtingsaramaturen — Deel 2-10: Bijzonder eisen — Verplaatsbare armaturen in een voor kinderen aantrekkelijke vorm

(IEC 60598-2-10:2003)

Geen

Cenelec

EN 60598-2-11:2005

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-11: Bijzondere eisen — Aquariumverlichtingsarmaturen

(IEC 60598-2-11:2005)

Geen

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 17: Armaturen voor toneelverlichting en voor televisie- en filmstudio's (voor binnen en buiten)

(IEC 60598-2-17:1984

+A1:1987)

Geen

Wijzigingsblad A2:1991 bij EN 60598-2-17:1989

(IEC 60598-2-17:1984/A2:1990)

Noot 3

Datum verstreken

(1.11.1997)

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 19: Luchtbehandelingsarmaturen (Veiligheidseisen)

(IEC 60598-2-19:1981 (Gewijzigd)

+A1:1987 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60598-2-19:1989

(IEC 60598-2-19:1981/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.1998)

Cenelec

EN 60598-2-20:1997

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-20: Bijzondere eisen — Verlichtingsgarnituren

(IEC 60598-2-20:1996 (Gewijzigd))

EN 60598-2-20:1991

+A11:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2003)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60598-2-20:1997

(IEC 60598-2-20:1996/A1:1998 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2005)

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60598-2-20:1997

(IEC 60598-2-20:1996/A2:2002 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60598-2-22:1990

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Deel 22: Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

(IEC 60598-2-22:1990 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60598-2-22:1998

Verlichtingsarmaturen —

(IEC 60598-2-22:1997 (Gewijzigd))

EN 60598-2-22:1990

Noot 2.1

1.3.2007

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60598-2-22:1998

(IEC 60598-2-22:1997/A1:2002)

Noot 3

1.10.2009

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-23: Bijzondere eisen — Verlichtingssystemen met zeer lage spanning voor gloeilampen

(IEC 60598-2-23:1996)

Geen

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60598-2-23:1996

(IEC 60598-2-23:1996/A1:2000)

Noot 3

1.8.2007

Cenelec

EN 60598-2-24:1998

Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Deel 24: Verlichtingsarmaturen met beperkte oppervlaktetemperaturen

(IEC 60598-2-24:1997 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Verlichtingsarmaturen — Deel 2-25: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor gebruik in klinische omgevingen van ziekenhuizen en gezondheidscentra

(IEC 60598-2-25:1994)

Geen

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60598-2-25:1994

(IEC 60598-2-25:1994/A1:2004)

Noot 3

1.11.2011

Cenelec

EN 60618:1997

Inductieve spanningsverdelers

(IEC 60618:1978

+A1:1981)

Geen

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60618:1997

(IEC 60618:1978/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.1998)

Cenelec

EN 60645-1:2001

Elektro-akoestiek — Audiologische apparatuur — Deel 1: Zuivere toon audiometers

(IEC 60645-1:2001)

EN 60645-1:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2004)

Cenelec

EN 60645-3:1995

Audiometers — Deel 3: Kortdurende gehoorproefsignalen voor audiometrische en neuro-otologische doeleinden

(IEC 60645-3:1994)

Geen

Cenelec

EN 60645-4:1995

Audiometers — Deel 4: Toestellen voor vergrote hoog-frequentaudiometrie

(IEC 60645-4:1994)

Geen

Cenelec

EN 60662:1993

Hogedruknatriumlampen

(IEC 60662:1980 (Gewijzigd)

+A1:1986 (Gewijzigd)

+A2:1987 (Gewijzigd)

+A3:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A4:1994 bij EN 60662:1993

(IEC 60662:1980/A4:1992)

Noot 3

Datum verstreken

(15.3.2000)

Wijzigingsblad A5:1994 bij EN 60662:1993

(IEC 60662:1980/A5:1993)

Noot 3

Datum verstreken

(15.7.2000)

Wijzigingsblad A6:1994 bij EN 60662:1993

(IEC 60662:1980/A6:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(15.7.2000)

Wijzigingsblad A7:1995 bij EN 60662:1993

(IEC 60662:1980/A7:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A9:1997 bij EN 60662:1993

(IEC 60662:1980/A9:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Wijzigingsblad A10:1997 bij EN 60662:1993

(IEC 60662:1980/A10:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2003)

Cenelec

EN 60664-1:2003

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 1: uitgangspunten, eisen en beproevingen

(IEC 60664-1:1992

+A1:2000

+A2:2002)

HD 625.1 S1:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2006)

Cenelec

EN 60664-3:2003

Isolatiecoördinatie van apparatuur voor zwakstroomsystemen — Deel 3: Gebruik van coating, inbranden of spuitgieten voor bescherming tegen verontreiniging

(IEC 60664-3:2003)

HD 625.3 S1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2006)

Cenelec

EN 60664-4:2006

Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 4: Overweging aangaande hoogfrequente spanning

(IEC 60664-4:2005)

Geen

Cenelec

EN 60664-5:2003

Isolatie coördinatie van apparatuur voor zwakstroom systemen — Deel 5: Een uitgebreide methode voor de bepaling van slagwijdten en kruipwegen gelijk aan of minder dan 2 mm

(IEC 60664-5:2003)

Geen

Cenelec

EN 60669-1:1999

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60669-1:1998 (Gewijzigd))

EN 60669-1:1995

+A2:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60669-1:1999

(IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60669-2-1:2000

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-1: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars

(IEC 60669-2-1:1996 (Gewijzigd)

+A1:1997 (Gewijzigd))

EN 60669-2-1:1996

+A11:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60669-2-1:2000

(IEC 60669-2-1:1996/A2:1999 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars

(IEC 60669-2-1:2002 (Gewijzigd))

EN 60669-2-1:2000

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.7.2009

Cenelec

EN 60669-2-2:1997

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 2: Elektromagnetische schakelaars voor bediening op afstand

(IEC 60669-2-2:1996)

EN 60669-2-2:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.1999)

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60669-2-2:1997

(IEC 60669-2-2:1996/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2004)

Cenelec

EN 60669-2-3:1997

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Schakelaars met vertraagde uitschakeling (T.D.S)

(IEC 60669-2-3:1997)

EN 60669-2-3:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.1999)

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-4: Bijzondere eisen — Scheidingsschakelaars

(IEC 60669-2-4:2004 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60670-1:2005

Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60670-1:2002 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60691:2003

Smeltpatronen — Eisen en toepassingen

(IEC 60691:2002)

EN 60691:1995

+A2:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 60695-1-1:2000

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 1-1: Richtlijnen voor het bepalen van de brandbaarheid van elektrotechnische producten — Algemene richtlijnen

(IEC 60695-1-1:1999)

EN 60695-1-1:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60695-2-2:1994

Brandbaarheid van elektrotechnische produkten — Deel 2: Beproevingsmethoden — Sectie 2: Naaldvlamproef

(IEC 60695-2-2:1991)

HD 444.2.2 S2:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(15.12.1994)

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60695-2-2:1994

(IEC 60695-2-2:1991/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.1999)

Cenelec

EN 60695-2-4/0:1993

Brandbaarheid van elektrotechnische produkten — Deel 2: Beproevingsmethoden — Sectie 4/blad 0: Beproevingen met diffusievlammen en met vlammen van een gas-luchtmengsel

(IEC 60695-2-4/0:1991)

Geen

Cenelec

EN 60695-2-4/1:1993

Brandbaarheid van elektrotechnische produkten — Deel 2: Beproevingsmethoden — Sectie 4/Blad 1: 1 kW — Beproevingsvlam van een gas-luchtmengsel

(IEC 60695-2-4/1:1991)

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60695-2-4/1:1993

(IEC 60695-2-4/1:1991/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.1997)

Cenelec

EN 60695-2-10:2001

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-10: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadtoestellen en algemene beproevingsprocedure

(IEC 60695-2-10:2000)

EN 60695-2-1/0:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-11:2001

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-11: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadbrandbaarheidsproef op eindproducten

(IEC 60695-2-11:2000)

EN 60695-2-1/1:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-12:2001

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-12: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadbrandbaarheidsproef op materialen

(IEC 60695-2-12:2000)

EN 60695-2-1/2:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-2-13:2001

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-13: Beproevingsmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadontvlambaarheidsproef op materialen

(IEC 60695-2-13:2000)

EN 60695-2-1/3:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60695-10-2:2003

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-2: Abnormale hitte — Kogeldrukproef

(IEC 60695-10-2:2003)

Geen

Cenelec

EN 60695-10-3:2002

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-3: Abnormale hitte

(IEC 60695-10-3:2002)

Geen

Cenelec

EN 60695-11-2:2003

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-2: Beproevingsvlammen — 1 kW nominale vlam/gasluchtmengsel — Apparatuur en bevestigingsproeven indeling en richtlijn

(IEC 60695-11-2:2003)

EN 60695-2-4/1:1993

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 60695-11-5:2005

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-5: Beproevingsvlammen — Naaldvlambeproevingsmethode — Apparatuur, beproevingsopstelling en richtlijn

(IEC 60695-11-5:2004)

EN 60695-2-2:1994

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.2.2008

Cenelec

EN 60695-11-10:1999

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-10: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor horizontale en verticale 50 W-vlammen

(IEC 60695-11-10:1999)

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60695-11-10:1999

(IEC 60695-11-10:1999/A1:2003)

Noot 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60695-11-20:1999

Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-20: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor 500 W-vlammen

(IEC 60695-11-20:1999)

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60695-11-20:1999

(IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)

Noot 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60702-1:2002

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een nominale spanning tot en met 750 V — Deel 1: Kabels

(IEC 60702-1:2002)

HD 586.1 S1:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2005)

Cenelec

EN 60702-2:2002

Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een toegekende spanning tot en met 750 V — Deel 2: Aansluitingen

(IEC 60702-2:2002)

HD 586.2 S1:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2005)

Cenelec

EN 60715:2001

Afmetingen van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Genormaliseerde montagerails voor mechanische ondersteuning van elektrische apparatuur in schakelaars

(IEC 60715:1981

+A1:1995)

Geen

Cenelec

EN 60719:1993

Leidingen met rond koperen geleiders en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Berekening van de onder- en de bovengrens van de gemiddelde buitenafmetingen

(IEC 60719:1992)

Geen

Cenelec

EN 60728-11:2005

Kabeldistributiesystemen voor televisiesignalen, geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 11: Veiligheid

(IEC 60728-11:2005 (Gewijzigd))

EN 50083-1:1993

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2008

Cenelec

EN 60730-1:1991

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60730-1:1986 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A14:1995 bij EN 60730-1:1991

Noot 3

Wijzigingsblad A1:1991 bij EN 60730-1:1991

(IEC 60730-1:1986/A1:1990)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1995)

Wijzigingsblad A11:1991 bij EN 60730-1:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1995)

Wijzigingsblad A12:1993 bij EN 60730-1:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1995)

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60730-1:1993 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1991

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-1:1995

(IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-1:1995

(IEC 60730-1:1993/A2:1997)

Noot 3

Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 60730-1:1995

Noot 3

Wijzigingsblad A15:1998 bij EN 60730-1:1995

Noot 3

Wijzigingsblad A12:1996 bij EN 60730-1:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A11:1996 bij EN 60730-1:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.1998)

Wijzigingsblad A16:1999 bij EN 60730-1:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2000)

Wijzigingsblad A17:2000 bij EN 60730-1:1995

EN 60730-1:1995/A13:1998

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2002)

Wijzigingsblad A18:2003 bij EN 60730-1:1995

Noot 3

1.6.2010

Cenelec

EN 60730-1:2000

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60730-1:1999 (Gewijzigd))

EN 60730-1:1995

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60730-1:2000

(IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Gewijzigd))

EN 60730-1:2000/A11:2002

Noot 3

Wijzigingsblad A13:2004 bij EN 60730-1:2000

Noot 3

1.9.2007

Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 60730-1:2000

Noot 3

1.2.2009

Wijzigingsblad A12:2003 bij EN 60730-1:2000

Noot 3

1.6.2010

Wijzigingsblad A14:2005 bij EN 60730-1:2000

Noot 3

1.6.2010

Cenelec

EN 60730-2-1:1997

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars voor elektrische huishoudelijke apparaten

(IEC 60730-2-1:1989 (Gewijzigd))

EN 60730-2-1:1991

+A11:1992

+A12:1993

+A13:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2004)

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-1:1997

Noot 3

1.3.2009

Cenelec

EN 60730-2-2:1991

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligers

(IEC 60730-2-2:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 60730-2-2:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.1996)

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-2:1991

(IEC 60730-2-2:1990/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2002)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-2:1991

(IEC 60730-2-2:1990/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2004)

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligers

(IEC 60730-2-2:2001 (Gewijzigd))

EN 60730-2-2:1991

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.3.2009

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60730-2-2:2002

(IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Gewijzigd))

Noot 3

1.3.2009

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-2:2002

Noot 3

1.3.2009

Cenelec

EN 60730-2-3:1992

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor thermische beschermers voor voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen

(IEC 60730-2-3:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-3:1992

(IEC 60730-2-3:1990/A1:1995 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60730-2-3:1992

(IEC 60730-2-3:1990/A2:2001)

Noot 3

1.7.2008

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-3:1992

Noot 3

1.7.2008

Cenelec

EN 60730-2-4:1993

Automatische elektrische regelaars voorhuishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligingen voor motorcompressoren van het hermetische en semi-hermetische type

(IEC 60730-2-4:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-4:1993

(IEC 60730-2-4:1990/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60730-2-4:1993

(IEC 60730-2-4:1990/A2:2001 (Gewijzigd))

Noot 3

1.10.2009

Cenelec

EN 60730-2-5:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor elektrische branderautomaten

(IEC 60730-2-5:1993 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60730-2-5:1995

(IEC 60730-2-5:1993/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(15.12.2000)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-2-5:1995

(IEC 60730-2-5:1993/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(15.12.2000)

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatische elektrische controle voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5: Speciale eisen voor controle systemen voor automatisch elektrische branders

(IEC 60730-2-5:2000 (Gewijzigd))

EN 60730-2-5:1995

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2008

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60730-2-5:2002

(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Gewijzigd))

Noot 3

1.12.2008

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-5:2002

Noot 3

1.12.2008

Cenelec

EN 60730-2-6:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-6:1991 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-6:1995

(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(15.12.2003)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-2-6:1995

(IEC 60730-2-6:1991/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Cenelec

EN 60730-2-7:1991

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijdklokken en klokgestuurde programmaschakelaars

(IEC 60730-2-7:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-7:1991

(IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A11:1994 bij EN 60730-2-7:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A12:1993 bij EN 60730-2-7:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A13:2003 bij EN 60730-2-7:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2006)

Wijzigingsblad A14:2003 bij EN 60730-2-7:1991

Noot 3

1.6.2010

Cenelec

EN 60730-2-8:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-8:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992/A1:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-8:1995

(IEC 60730-2-8:1992/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-8:2000 (Gewijzigd))

EN 60730-2-8:1995

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2008

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60730-2-8:2002

(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Gewijzigd))

Noot 3

1.12.2008

Cenelec

EN 60730-2-9:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars

(IEC 60730-2-9:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992/A1:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-9:1995

(IEC 60730-2-9:1992/A2:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A11:1997 bij EN 60730-2-9:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A12:2001 bij EN 60730-2-9:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A13:2004 bij EN 60730-2-9:1995

Noot 3

1.9.2007

Cenelec

EN 60730-2-9:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars

(IEC 60730-2-9:2000 (Gewijzigd))

EN 60730-2-9:1995

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2008

Wijzigingsblad A12:2004 bij EN 60730-2-9:2002

Noot 3

1.9.2007

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Gewijzigd))

Noot 3

1.12.2007

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60730-2-9:2002

(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Gewijzigd))

Noot 3

1.12.2008

Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 60730-2-9:2002

Noot 3

1.12.2008

Cenelec

EN 60730-2-10:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor motoraanlooprelais

(IEC 60730-2-10:1991 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60730-2-10:1995

(IEC 60730-2-10:1991/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60730-2-10:1995

(IEC 60730-2-10:1991/A2:2001 (Gewijzigd))

Noot 3

1.9.2009

Cenelec

EN 60730-2-11:1993

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor energieregelaars

(IEC 60730-2-11:1993)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-11:1993

(IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-2-11:1993

(IEC 60730-2-11:1993/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-11:1993

Noot 3

1.3.2009

Cenelec

EN 60730-2-12:1993

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende deursloten

(IEC 60730-2-12:1993)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-12:1993

(IEC 60730-2-12:1993/A1:1995 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2005)

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-12:1993

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende deursloten

(IEC 60730-2-12:2005 (Gewijzigd))

EN 60730-2-12:1993

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2008

Cenelec

EN 60730-2-13:1998

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor op vochtigheid reagerende regelaars

(IEC 60730-2-13:1995 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-13:1998

(IEC 60730-2-13:1995/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60730-2-13:1998

(IEC 60730-2-13:1995/A2:2000 (Gewijzigd))

Noot 3

1.2.2009

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-13:1998

Noot 3

1.2.2009

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars

(IEC 60730-2-14:1995 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60730-2-14:1997

(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001)

Noot 3

1.7.2008

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-14:1997

Noot 3

1.7.2008

Cenelec

EN 60730-2-15:1995

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor automatische elektrische op het waterpeil reagerende regelaars van het type drijver of elektrodensensor voor gebruik in boilers

(IEC 60730-2-15:1994)

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-15:1995

(IEC 60730-2-15:1994/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-15:1995

Noot 3

1.3.2009

Cenelec

EN 60730-2-16:1997

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-16: Bijzondere eisen voor automatische elektrische door het waterpeil aangedreven regelaars van het type drijver voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

(IEC 60730-2-16:1995 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-16:1997

(IEC 60730-2-16:1995/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2004)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60730-2-16:1997

(IEC 60730-2-16:1995/A2:2001)

Noot 3

1.7.2008

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-16:1997

Noot 3

1.7.2008

Cenelec

EN 60730-2-18:1999

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-18: Bijzondere eisen voor automatische elektrische op water- en luchtstroom reagerende regelaars inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-18:1997 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-18:1999

Noot 3

1.3.2009

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-19: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende olieventielen inclusief mechanische eisen

(IEC 60730-2-19:1997 (Gewijzigd)

+A1:2000 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-19:2002

Noot 3

1.10.2008

Cenelec

EN 60799:1998

Elektrotechnisch installatiematerieel — Snoerstellen en snoerstellen voor doorverbinding

(IEC 60799:1998)

EN 60799:1987

+A1:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2001)

Cenelec

EN 60811-1-1:1995

Elektrische- en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 1-1: Algemene toepassing — Dikten en buitenafmetingen — Mechanische eigenschappen

(IEC 60811-1-1:1993)

HD 505.1.1 S3:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60811-1-1:1995

(IEC 60811-1-1:1993/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.5.2004)

Cenelec

EN 60811-1-2:1995

Elektrische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden — Deel 1-2: Algemene toepassing — Thermische veroudering

(IEC 60811-1-2:1985

+A1:1989)

HD 505.1.2 S2:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.1996)

Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60811-1-2:1995

(IEC 60811-1-2:1985/A2:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60811-1-3:1995

Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 1-3: Algemene toepassing — Dichtheid — Waterabsorptie — Krimp

(IEC 60811-1-3:1993)

HD 505.1.3 S2:1991

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60811-1-3:1995

(IEC 60811-1-3:1993/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2004)

Cenelec

EN 60811-1-4:1995

Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 1-4: Algemene toepassing — Proeven bij lage temperatuur

(IEC 60811-1-4:1985

+A1:1993)

HD 505.1.4 S1:1988

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60811-1-4:1995

(IEC 60811-1-4:1985/A2:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2004)

Cenelec

EN 60811-2-1:1998

Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 2-1: Methoden voor elastomeren — Bestandheid tegen ozon, rekproef bij hoge temperatuur en bestandheid tegen mineraleolie

(IEC 60811-2-1:1998)

EN 60811-2-1:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2000)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60811-2-1:1998

(IEC 60811-2-1:1998/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2004)

Cenelec

EN 60811-3-1:1995

Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 3: Methoden voor PVC — Sectie 1: Doordrukproef bij hoge temperatuur — Weerstand tegen barsten

(IEC 60811-3-1:1985)

HD 505.3.1 S1:1988

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.1996)

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60811-3-1:1995

(IEC 60811-3-1:1985/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.1997)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60811-3-1:1995

(IEC 60811-3-1:1985/A2:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2004)

Cenelec

EN 60811-3-2:1995

Elektrische leidingen — Isolatie- en Mantelmaterialen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden — Deel 3-2: Methoden voor PVC — Massaverlies — Thermische stabiliteit

(IEC 60811-3-2:1985

+A1:1993)

HD 505.3.2 S1:1988

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60811-3-2:1995

(IEC 60811-3-2:1985/A2:2003)

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 60811-4-1:1995

Elektrische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden — Deel 4: Methoden voor polyetheen en polypropeen — Sectie 1: Omgevingspanningscorrosie — Thermische veroudering — Smeltindex — Gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen

(IEC 60811-4-1:1985

+A2:1993)

HD 505.4.1 S2:1990

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.1996)

Cenelec

EN 60811-4-1:2004

Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 4-1: Methoden voor polyetheen en polypropeen — Weerstand tegen omgevingsspanningscorrosie — Meting van de smeltindex — Meting van het gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen in polyetheen door directe verbranding — Meting van het roetgehalte door thermogravimetrische analyse — Beoordeling van de roetverdeling in polyetheen met een microscoop

(IEC 60811-4-1:2004)

EN 60811-4-1:1995

Noot 2.1

1.7.2007

Cenelec

EN 60811-4-2:1999

Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden — Deel 4: Methoden voor polyetheen en polypropeen — Sectie 2: Treksterkte en rek bij breuk na voorbehandeling — Wikkelproef na thermische veroudering in lucht; Meting van de massatoename — Proef ter bepaling van de stabiliteit op lange termijn — Beproevingsmethode voor de afbraak door oxidatie onder invloed van de katalytische werking van koper

(IEC 60811-4-2:1990 (Gewijzigd))

HD 505.4.2 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2001)

Cenelec

EN 60811-4-2:2004

Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 4-2: Methoden voor polyetheen en polypropeen — Treksterkte en rek bij breuk na voorbehandeling bij verhoogde temperatuur — Wikkelproef na voorbehandeling bij verhoogde temperatuur — Wikkelproef na thermische veroudering in lucht — Meting van de massatoename — Proef ter bepaling van de stabiliteit op lange termijn — Beproevingsmethode voor de afbraak door oxidatie onder invloed van de katalytis

(IEC 60811-4-2:2004)

EN 60811-4-2:1999

Noot 2.1

1.7.2007

Cenelec

EN 60811-5-1:1999

Elektrische en optische leidingen; Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 5-1: Methoden voor vulmassa's — Druppelpunt — Olieafscheiding — Brosheid bij lage temperatuur — Totaal zuurgetal — Afwezigheid van corrosieve bestanddelen — Permittiviteit bij 23 oC — Soortelijke gelijkstroomweerstand bij 23 oC en 100 oC

(IEC 60811-5-1:1990 (Gewijzigd))

HD 505.5.1 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2001)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60811-5-1:1999

(IEC 60811-5-1:1990/A1:2003)

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 60825-1:1994

Veiligheid van laserproducten — Deel 1: Apparatuurclassificatie, eisen en gebruikershandleiding

(IEC 60825-1:1993)

Geen

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

EN 60825-1:1994/A11:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2004)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2005)

Cenelec

EN 60825-2:2000

Veiligheid van laserproducten — Deel 2: Veiligheid van communicatiesystemen met optische vezels

(IEC 60825-2:2000)

EN 60825-2:1994

+A1:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2003)

Cenelec

EN 60825-2:2004

Veiligheid van laserproducten — Deel 2: Veiligheid van communicatiesystemen met optische vezels (OFCS)

(IEC 60825-2:2004)

EN 60825-2:2000

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60825-4:1997

Veiligheid van laserproducten — Deel 4: Laserafschermingen (IEC 60825-4:1997)

(IEC 60825-4:1997)

Geen

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A1:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A2:2003)

Noot 3

1.10.2006

Cenelec

EN 60825-12:2004

Veiligheid van laserproducten — Deel 12: Veiligheid van vrije ruimte optische communicatiesystemen gebruikt voor informatie-overdracht

(IEC 60825-12:2004)

Geen

Cenelec

EN 60831-1:1996

Sterkstroom-shunt condensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en meteen toegekende spanning tot en met 1kV — Deel 1: Algemeen — Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen — Richtlijnen voor installatie en bedrijf

(IEC 60831-1:1996)

EN 60831-1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.1997)

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60831-1:1996

(IEC 60831-1:1996/A1:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60831-2:1996

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 2: Verouderingsproef, zelfherstelproef en vernielproef

(IEC 60831-2:1995)

EN 60831-2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2001)

Cenelec

EN 60838-1:1998

Bijzondere lamphouders — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

(IEC 60838-1:1997)

EN 60838-1:1994

+A1:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.1998)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60838-1:1998

(IEC 60838-1:1997/A1:1999)

Noot 3

1.12.2006

Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60838-1:1998

(IEC 60838-1:1997/A2:2002)

Noot 3

1.12.2006

Cenelec

EN 60838-1:2004

Bijzondere lamphouders — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

(IEC 60838-1:2004)

EN 60838-1:1998

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2007

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Bijzondere lamphouders — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 1: Lamphouders S14

(IEC 60838-2-1:1994)

Geen

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60838-2-1:1996

(IEC 60838-2-1:1994/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2005)

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60838-2-1:1996

(IEC 60838-2-1:1994/A2:2004)

Noot 3

1.10.2007

Cenelec

EN 60898:1991

Installatie-automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties

(IEC 60898:1987 (Gewijzigd)

+A2:1990 (Gewijzigd)

+A3:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A19:2000 bij EN 60898:1991

Noot 3

Wijzigingsblad A1:1991 bij EN 60898:1991

(IEC 60898:1987/A1:1989)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1994)

Wijzigingsblad A15:1995 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.1999)

Wijzigingsblad A16:1996 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.1999)

Wijzigingsblad A11:1994 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(15.7.2000)

Wijzigingsblad A12:1995 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(31.12.2000)

Wijzigingsblad A17:1998 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A13:1995 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(15.8.2001)

Wijzigingsblad A14:1995 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(15.8.2001)

Wijzigingsblad A18:1998 bij EN 60898:1991

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2003)

Cenelec

EN 60898-1:2003

Elektrotechnisch installatiematerieel — Installatie-automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 1: Installatie-automaten voor wisselstroom

(IEC 60898-1:2002 (Gewijzigd))

EN 60898:1991

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2008

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60898-1:2003

(IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Gewijzigd))

Noot 3

1.10.2008

Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60898-1:2003

Noot 3

1.5.2010

Cenelec

EN 60898-2:2001

Installatie-automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 2: Installatie-automaten voor wisselstroom- en gelijkstroomtoepassing

(IEC 60898-2:2000)

Geen

Cenelec

EN 60920:1991

Voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen — Algemene- en veiligheidseisen

(IEC 60920:1990)

Geen

Wijzigingsblad A11:2000 bij EN 60920:1991

Noot 3

Wijzigingsblad A1:1993 bij EN 60920:1991

(IEC 60920:1990/A1:1993)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1999)

Wijzigingsblad A2:1996 bij EN 60920:1991

(IEC 60920:1990/A2:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2001)

Cenelec

EN 60922:1997

Toebehoren voor lampen — Voorschakelapparaten voor ontladingslampen (met uitzondering van buisvormige fluorescentielampen) — Algemene en veiligheidseisen

(IEC 60922:1997)

EN 60922:1991

+A2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2002)

Cenelec

EN 60924:1991

Elektronische voorschakelapparaten met gelijkstroomvoeding voor buisvormige fluorescentielampen — Algemene en veiligheidseisen

(IEC 60924:1990)

Geen

Wijzigingsblad A1:1994 bij EN 60924:1991

(IEC 60924:1990/A1:1993)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.1999)

Cenelec

EN 60926:1996

Startapparaten voor lampen — Startapparaten (uitgezonderd glimlichtstarters) — Algemene en veiligheidseisen

(IEC 60926:1995 (Gewijzigd))

EN 60926:1990

+A2:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60926:1996

(IEC 60926:1995/A1:1999)

Noot 3

1.12.2006

Cenelec

EN 60928:1995

Hulpapparatuur voor lampen — Elektronische voorschakelapparaten met wisselspanningsvoeding voor buisvormige fluorescentielampen — Algemene en veiligheidseisen

(IEC 60928:1995)

EN 60928:1991

+A2:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(15.2.2001)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60928:1995

(IEC 60928:1995/A1:1999)

Noot 3

1.8.2006

Cenelec

EN 60931-1:1996

Sterkstroom-shunt condensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en meteen toegekende spanning van tot en met 1 kV —

(IEC 60931-1:1996)

EN 60931-1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.1997)

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60931-1:1996

(IEC 60931-1:1996/A1:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

EN 60931-2:1996

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 2: Verouderingsproef, zelfherstelproef en vernielproef

(IEC 60931-2:1995)

EN 60931-2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2001)

Cenelec

EN 60931-3:1996

Sterkstroom-shuntcondensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 3: Ingebouwde smeltveiligheden

(IEC 60931-3:1996)

Geen

Cenelec

EN 60934:2001

Toestelbeveiligingsschakelaars

(IEC 60934:2000)

EN 60934:1994

+A1:1994

+A2:1997

+A11:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2003)

Cenelec

EN 60947-1:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen

(IEC 60947-1:1999 (Gewijzigd))

EN 60947-1:1997

+A1:1998

+A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2001)

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60947-1:1999

(IEC 60947-1:1999/A1:2000)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2003)

Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60947-1:1999

(IEC 60947-1:1999/A2:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2004)

Cenelec

EN 60947-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen

(IEC 60947-1:2004)

EN 60947-1:1999

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2007

Cenelec

EN 60947-2:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 2: Vermogenschakelaars

(IEC 60947-2:2003)

EN 60947-2:1996

+A1:1997

+A2:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.2006)

Cenelec

EN 60947-3:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden

(IEC 60947-3:1999)

EN 60947-3:1992

+A1:1995

+A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2002)

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60947-3:1999

(IEC 60947-3:1999/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2004)

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60947-3:1999

(IEC 60947-3:1999/A2:2005)

Noot 3

1.6.2008

Cenelec

EN 60947-4-1:2001

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-1: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Elektromagnetische schakelaars en aanzetters voor motoren

(IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-4-1:1992

+A1:1995

+A2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2003)

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60947-4-1:2001

(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2005)

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60947-4-1:2001

(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005)

Noot 3

1.7.2008

Cenelec

EN 60947-4-2:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-2: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren

(IEC 60947-4-2:1999)

HD 419.2 S1:1987

+EN 60947-4-2:1996

+A1:1997

+A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60947-4-2:2000

(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2005)

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Laagspanningsschakelaars — Deel 4-3: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleider-motorschakelaars en -schakelaars voor andere belastingen

(IEC 60947-4-3:1999)

HD 419.2 S1:1987

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

Cenelec

EN 60947-5-1:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen

(IEC 60947-5-1:1997)

EN 60947-5-1:1991

+A1:1997

+A2:1997

+A12:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.1998)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60947-5-1:1997

(IEC 60947-5-1:1997/A1:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2002)

Wijzigingsblad A12:1999 bij EN 60947-5-1:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2002)

Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60947-5-1:1997

(IEC 60947-5-1:1997/A2:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2002)

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen

(IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-1:1997

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.5.2007

Cenelec

EN 60947-5-2:1998

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Naderingsschakelaars

(IEC 60947-5-2:1997 (Gewijzigd))

EN 60947-5-2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2001)

Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60947-5-2:1998

(IEC 60947-5-2:1997/A1:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2002)

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60947-5-2:1998

(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)

Noot 3

1.2.2007

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingselementen met een vastgesteld gedrag onder storingsomstandigheden (PDF)

(IEC 60947-5-3:1999)

Geen

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60947-5-3:1999

(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)

Noot 3

1.3.2008

Cenelec

EN 60947-5-4:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 4: Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven

(IEC 60947-5-4:1996)

Geen

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-4: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven

(IEC 60947-5-4:2002)

EN 60947-5-4:1997

Noot 2.1

1.12.2006

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Laagspanningsschakelaars — Deel 5: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Sectie 5: Elektrische noodstopinrichting met mechanische vergrendelingsfunctie

(IEC 60947-5-5:1997)

Geen

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60947-5-5:1997

(IEC 60947-5-5:1997/A1:2005)

Noot 3

1.3.2008

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 5-7: Stuurstroomkringen en schakelelementen — Eisen voor naderingsinrichtingen met analoge uitgang

(IEC 60947-5-7:2003)

EN 50319:1999

Noot 2.1

1.9.2006

Cenelec

EN 60947-6-1:1991

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudige-functieschakelaars — Automatische netomschakelaars

(IEC 60947-6-1:1989)

Geen

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60947-6-1:1991

(IEC 60947-6-1:1989/A2:1997)

EN 60947-6-1:1991/A11:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1998)

Wijzigingsblad A1:1994 bij EN 60947-6-1:1991

(IEC 60947-6-1:1989/A1:1994)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2000)

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudige-functieschakelaars — Netomschakelaars

(IEC 60947-6-1:2005)

EN 60947-6-1:1991

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2008

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 6-2: Meervoudige-functieschakelaars — Besturing- en beveiligingschakelaars (of apparaten)

(IEC 60947-6-2:2002)

EN 60947-6-2:1993

+A1:1997

+A2:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2005)

Cenelec

EN 60947-7-1:2002

Laagspanningsschakelaars — Deel 7-1: Aanvullende apparatuur — Aansluitblokken voor koperen geleiders

(IEC 60947-7-1:2002)

EN 60947-7-1:1991

+A1:1999

+A11:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60947-7-2:2002

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 7-2: Aanvullende apparatuur — Beschermende aansluitblokken voor koperen geleiders

(IEC 60947-7-2:2002)

EN 60947-7-2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.10.2005)

Cenelec

EN 60947-7-3:2002

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 7-3: Aanvullende apparatuur — Veiligheidseisen voor samenstellingen met smeltblokken

(IEC 60947-7-3:2002)

Geen

Cenelec

EN 60947-8:2003

Laagspanningsschakelaars — Deel 8: Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC) voor roterende elektrische machines

(IEC 60947-8:2003)

Geen

Cenelec

EN 60950:2000

Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek

(IEC 60950:1999 (Gewijzigd))

EN 60950:1992

+A1:1993

+A2:1993

+A3:1995

+A4:1997

+A11:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2005)

Cenelec

EN 60950-1:2001

Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 60950-1:2001 (Gewijzigd))

EN 60950:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2006)

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60950-1:2001

Noot 3

Cenelec

EN 60950-21:2003

Apparatuur voor informatie techniek — Veiligheid — Deel 21: Afstandskrachtvoeding

(IEC 60950-21:2002)

Geen

Cenelec

EN 60968:1990

Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden — Veiligheidseisen

(IEC 60968:1988 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1993 bij EN 60968:1990

(IEC 60968:1988/A1:1991)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1998)

Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 60968:1990

(IEC 60968:1988/A2:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2002)

Cenelec

EN 60974-1:1998

Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen

(IEC 60974-1:1998)

EN 60974-1:1990

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60974-1:1998

(IEC 60974-1:1998/A1:2000)

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60974-1:1998

(IEC 60974-1:1998/A2:2003)

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2006)

Cenelec

EN 60974-1:2005

Uitrusting voor booglassen — Deel 1: Energiebronnen voor lassen

(IEC 60974-1:2005)

EN 60974-1:1998

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2008

Cenelec

EN 60974-2:2003

Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen

(IEC 60974-2:2002)

Geen

Cenelec

EN 60974-3:2003

Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen

(IEC 60974-3:2003)

Geen

Cenelec

EN 60974-5:2002

Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden

(IEC 60974-5:2002)

Geen

Cenelec

EN 60974-6:2003

Uitrusting voor booglassen — Deel 6: Beperkte gebruikshandleiding voor krachtbronnen voor booglassen

(IEC 60974-6:2003)

EN 50060:1989

+A1:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

EN 60974-7:2000

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

(IEC 60974-7:2000)

EN 50078:1993

+EN 50192:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

Cenelec

EN 60974-7:2005

Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen

(IEC 60974-7:2005)

EN 60974-7:2000

Noot 2.1

1.8.2008

Cenelec

EN 60974-8:2004

Uitrusting voor booglassen — Deel 8: Gasconsoles voor lassen en systemen voor plasmasnijden

(IEC 60974-8:2004)

Geen

Cenelec

EN 60974-11:1995

Uitrusting voor booglassen — Deel 11: Elektrodehouders

(IEC 60974-11:1992 (Gewijzigd))

HD 362 S1:1977

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2000)

Cenelec

EN 60974-11:2004

Uitrusting voor booglassen — Deel 11: Elektrohouders

(IEC 60974-11:2004)

EN 60974-11:1995

Noot 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60974-12:1995

Uitrusting voor booglassen — Deel 12: Koppelingen voor laskabels

(IEC 60974-12:1992 (Gewijzigd))

HD 433 S1:1983

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2000)

Cenelec

EN 60974-12:2005

Uitrusting voor booglassen — Deel 12: Koppelingen voor laskabels

(IEC 60974-12:2005)

EN 60974-12:1995

Noot 2.1

1.7.2008

Cenelec

EN 60998-1:1993

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 60998-1:1990 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60998-1:1993

(IEC 60998-1:1990/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

EN 60998-1:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 60998-1:2002 (Gewijzigd))

EN 60998-1:1993

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.3.2007

Cenelec

EN 60998-2-1:1993

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefklemmen

(IEC 60998-2-1:1990 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met schroefklemmen

(IEC 60998-2-1:2002 (Gewijzigd))

EN 60998-2-1:1993

Noot 2.1

1.3.2007

Cenelec

EN 60998-2-2:1993

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen voor klemmenstroken en -blokken met schroefloze klemmen

(IEC 60998-2-2:1991)

Geen

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met schroefloze klemmen

(IEC 60998-2-2:2002 (Gewijzigd))

EN 60998-2-2:1993

Noot 2.1

1.3.2007

Cenelec

EN 60998-2-3:1993

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-3: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met door de isolatie dringende klemmen

(IEC 60998-2-3:1991)

Geen

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-3: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met door de isolatie dringende klemmen

(IEC 60998-2-3:2002 (Gewijzigd))

EN 60998-2-3:1993

Noot 2.1

1.3.2007

Cenelec

EN 60998-2-4:1993

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-4: Bijzondere bepalingen voor lasdoppen

(IEC 60998-2-4:1993)

Geen

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-4: Bijzondere bepalingen voor lasdoppen

(IEC 60998-2-4:2004 (Gewijzigd))

EN 60998-2-4:1993

Noot 2.1

1.3.2008

Cenelec

EN 60999-1:2000

Verbindingsmiddelen — Geleiders van koper — Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen — Deel 1: Algemene eisen en bijzondere eisen voor klemmen voor geleiders van 0,2 mm2 tot en met 35 mm2

(IEC 60999-1:1999)

EN 60999-1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2003)

Cenelec

EN 60999-2:2003

Verbindingsmiddelen — Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen voor geleiders van koper — Deel 2: Bijzondere eisen voor geleiders van 35 mm2 tot 300 mm2

(IEC 60999-2:2003)

Geen

Cenelec

EN 61008-1:1994

Elektrotechnisch installatiematerieel — Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61008-1:1990 (Gewijzigd)

+A1:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A17:2000 bij EN 61008-1:1994

Noot 3

Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 61008-1:1994

(IEC 61008-1:1990/A2:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 61008-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A12:1998 bij EN 61008-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 61008-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A13:1998 bij EN 61008-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2003)

Cenelec

EN 61008-1:2004

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61008-1:1996 (Gewijzigd)

+A1:2002 (Gewijzigd))

EN 61008-1:1994

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2009

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Toepasbaarheid van de algemene bepalingen op aardlekschakelaars waarvan de werking onafhankelijk is van de netspanning

(IEC 61008-2-1:1990)

Geen

Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 61008-2-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2001)

Cenelec

EN 61009-1:1994

Elektrotechnisch installatiematerieel — Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61009-1:1991 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A19:2000 bij EN 61009-1:1994

Noot 3

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 61009-1:1994

(IEC 61009-1:1991/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 61009-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2000)

Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 61009-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A13:1998 bij EN 61009-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 61009-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A15:1998 bij EN 61009-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.2003)

Cenelec

EN 61009-1:2004

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen

(IEC 61009-1:1996 (Gewijzigd)

+A1:2002 (Gewijzigd))

EN 61009-1:1994

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.4.2009

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Toepasbaarheid van de algemene bepalingen op aardlekschakelaars waarvan de werking onafhankelijk is van de netspanning

(IEC 61009-2-1:1991)

Geen

Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 61009-2-1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2001)

Cenelec

EN 61010-1:2001

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61010-1:2001)

EN 61010-1:1993

+A2:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.1.2004)

Cenelec

EN 61010-2-010:1994

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-010: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van materialen

(IEC 61010-2-010:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61010-2-010:1994

(IEC 61010-2-010:1992/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2001)

Cenelec

EN 61010-2-010:2003

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-010: Bijzondere eisen voor

(IEC 61010-2-010:2003)

EN 61010-2-010:1994

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-020:1994

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-020: Bijzondere eisen voor laboratoriumcentrifuges

(IEC 61010-2-020:1992 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61010-2-020:1994

(IEC 61010-2-020:1992/A1:1996)

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2001)

Cenelec

EN 61010-2-032:2002

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-032: Bijzondere eisen voor in de hand vast te houden stroomklemmen voor elektrisch meten en beproeven

(IEC 61010-2-032:2002)

EN 61010-2-032:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2005)

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-040: Bijzondere eisen voor sterilisatoren en desinfecterende wasmachines gebruikt voor de behandeling van medische benodigdheden

(IEC 61010-2-040:2005)

EN 61010-2-041:1996

+EN 61010-2-042:1997

+EN 61010-2-043:1997

+EN 61010-2-045:2000

Noot 2.1

1.6.2008

Cenelec

EN 61010-2-041:1996

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-041: Bijzondere eisen voor autoclaven met gebruik van stoom voor de behandeling van medische benodigdheden en voor laboratoriumprocessen

(IEC 61010-2-041:1995)

Geen

Cenelec

EN 61010-2-042:1997

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-042: Bijzondere eisen voor autoclaven en sterilisatoren met gebruik van giftige gassen voor de behandeling van medische benodigdheden en voor laboratoriumprocessen

(IEC 61010-2-042:1997)

Geen

Cenelec

EN 61010-2-043:1997

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-043: Bijzondere eisen voor sterilisatoren met gebruik van hetzij hete lucht hetzij heet inert gas voor de behandeling van medische benodigdheden en voor laboratoriumprocessen

(IEC 61010-2-043:1997)

Geen

Cenelec

EN 61010-2-045:2000

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-045: Bijzondere eisen voor desinfecteringsapparatuur voor gebruik in medische, farmaceutische, veterinaire en laboratoria-omgeving

(IEC 61010-2-045:2000)

Geen

Cenelec

EN 61010-2-051:1995

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-051: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor mechanisch mengen en roeren

(IEC 61010-2-051:1995)

Geen

Cenelec

EN 61010-2-051:2003

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-051: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor mechanisch mengen en roeren

(IEC 61010-2-051:2003)

EN 61010-2-051:1995

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-061:1996

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-061: Bijzondere eisen voor atomaire spectrometers met thermische atomisering en ionisering voor laboratoriumgebruik

(IEC 61010-2-061:1995)

Geen

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-061: Bijzondere eisen voor atomaire spectrometers met thermische automatisering en ionisering voor laboratoriumgebruik

(IEC 61010-2-061:2003)

EN 61010-2-061:1996

Noot 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-081:2002

Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor metingen, controle en laboratoriumgebruik — Deel 2-081: Bijzondere eisen voor automatisch en semi-automatisch laboratoriumapparatuur voor analyse en andere doeleinden

(IEC 61010-2-081:2001)

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 61010-2-081:2002

(IEC 61010-2-081:2001/A1:2003)

Noot 3

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-031:2002

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61010-031:2002)

EN 61010-2-031:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2005)

Cenelec

EN 61028:1993

Elektrische meetinstrumenten X-Y-schrijver

(IEC 61028:1991)

Geen

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 61028:1993

(IEC 61028:1991/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1998)

Cenelec

EN 61034-1:2005

Meting van de dichtheid van de rook bij verbranding van elektrische leidingen onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 1: Beproevingstoestellen

(IEC 61034-1:2005)

EN 50268-1:1999

Noot 2.1

1.6.2008

Cenelec

EN 61034-2:2005

Meting van de dichtheid van de rook van elektrische leidingen bij verbranding onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 2: Beproevingsprocedure en -eisen

(IEC 61034-2:2005)

EN 50268-2:1999

Noot 2.1

1.6.2008

Cenelec

EN 61046:1994

Elektronische spanningsregelaars met gelijkspannings- of wisselspanningsvoeding voor gloeilampen — Algemene en veiligheidseisen

(IEC 61046:1993)

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61046:1994

(IEC 61046:1993/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.1996)

Cenelec

EN 61048:1993

Condensatoren voor gebruik in schakelingen met buisvormige fluorescentie- en andere ontladingslampen — Algemene en veiligheidseisen

(IEC 61048:1991 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61048:1993

(IEC 61048:1991/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 61048:1993

(IEC 61048:1991/A2:1999)

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2001)

Cenelec

EN 61050:1992

Transformatoren voor buisvormige gasontladingslampen met een nullastspanning van meer dan 1 000 V (neontransformatoren) — Algemene en veiligheidseisen

(IEC 61050:1991 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 61050:1992

(IEC 61050:1991/A1:1994 (Gewijzigd))

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2001)

Cenelec

EN 61058-1:1992

Toestelschakelaars — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61058-1:1990)

Geen

Wijzigingsblad A1:1993 bij EN 61058-1:1992

(IEC 61058-1:1990/A1:1993)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.1995)

Cenelec

EN 61058-1:2002

Toestelschakelaars — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61058-1:2000 (Gewijzigd)

+A1:2001)

EN 61058-1:1992

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.3.2009

Cenelec

EN 61058-2-1:1993

Toestelschakelaars — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor snoerschakelaars

(IEC 61058-2-1:1992)

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61058-2-1:1993

(IEC 61058-2-1:1992/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2001)

Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 61058-2-1:1993

Noot 3

1.3.2009

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Toestelschakelaars — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor onafhankelijk gemonteerde schakelaars

(IEC 61058-2-4:1995

+A1:2003)

Geen

Cenelec

EN 61058-2-5:1994

Toestelschakelaars — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor omkeerschakelaars

(IEC 61058-2-5:1994)

Geen

Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 61058-2-5:1994

Noot 3

1.3.2009

Cenelec

EN 61071-1:1996

Condensatoren voor vermogenselektronica — Deel 1: Algemeen

(IEC 61071-1:1991 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61071-2:1996

Condensatoren voor vermogenselektronica — Deel 2: Eisen voor afschakelproeven aan smeltveiligheden, vernielproeven, zelfherstelproeven en duurzaamheidsproeven

(IEC 61071-2:1994)

Geen

Cenelec

EN 61095:1993

Elektromechanische schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

(IEC 61095:1992)

Geen

Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 61095:1993

(IEC 61095:1992/A1:2000)

EN 61095:1993/A11:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

EN 61131-2:2003

Programmeerbare besturingen — Deel 2: Apparatuureisen en -beproevingen

(IEC 61131-2:2003)

EN 61131-2:1994

+A11:1996

+A12:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.5.2006)

Cenelec

EN 61138:1997

Buigzame leidingen voor draagbare aardings- en kortsluitgarnituren

(IEC 61138:1994 (Gewijzigd)

+A1:1995 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 61138:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2005)

Cenelec

EN 61140:2002

Bescherming tegen elektrische schokken — Gecombineerde maatregelen voor installatie en materieel

(IEC 61140:2001)

Geen

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektrische meetinstrumenten — X-t schrijvers — Deel 1: Definities en eisen

(IEC 61143-1:1992)

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 61143-1:1994

(IEC 61143-1:1992/A1:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2003)

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektrische meetinstrumenten — X-t schrijvers — Deel 2: Aanbevolen aanvullende beproevingsmethoden

(IEC 61143-2:1992)

Geen

Cenelec

EN 61167:1994

Metaalhalogenidelampen

(IEC 61167:1992)

Geen

Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 61167:1994

(IEC 61167:1992/A1:1995)

Noot 3

Datum verstreken

(1.3.1996)

Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 61167:1994

(IEC 61167:1992/A2:1997)

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.1998)

Wijzigingsblad A3:1998 bij EN 61167:1994

(IEC 61167:1992/A3:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2001)

Cenelec

EN 61184:1997

Bajonet-lamphouders

(IEC 61184:1997)

EN 61184:1994

+A1:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.2003)

Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 61184:1997

(IEC 61184:1997/A2:2004)

Noot 3

1.10.2007

Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 61184:1997

(IEC 61184:1997/A1:2000)

Noot 3

1.12.2007

Cenelec

EN 61187:1994

Elektrische en elektronische meetapparatuur — Documentatie

(IEC 61187:1993 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61195:1999

Fluorescentielampen met twee lampvoeten — Veiligheidseisen

(IEC 61195:1999)

EN 61195:1994

+A1:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

Cenelec

EN 61199:1999

Fluorescentielampen met één lampvoet — Veiligheidsbepalingen

(IEC 61199:1999)

EN 61199:1994

+A1:1997

+A2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.12.2002)

Cenelec

EN 61204:1995

Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang — Gebruikseigenschappen

(IEC 61204:1993 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61210:1995

Verbindingsmiddelen — Vlakstekerverbindingen voor elektrische geleiders van koper — Veiligheidseisen

(IEC 61210:1993 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61230:1995

Werken onder spanning — Draagbare toestellen voor aarding of aarding en kortsluiting

(IEC 61230:1993 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A11:1999 bij EN 61230:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.10.2002)

Cenelec

EN 61236:1995

Zadels, paalklemmen en toebehoren voor onder spanning werken

(IEC 61236:1993 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61242:1997

Elektrisch installatiematerieel — Snoerhaspels voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

(IEC 61242:1995 (Gewijzigd))

Noot 11

Geen

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 61242:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2004)

Wijzigingsblad A12:2006 bij EN 61242:1997

Noot 3

1.9.2008

Cenelec

EN 61243-3:1998

Onder spanning werken, spanningzoekers — Deel 3: Twee-polig type voor laagspanning

(IEC 61243-3:1998)

Geen

Cenelec

EN 61270-1:1996

Condensatoren voor magnetronovens — Deel 1: Algemeen

(IEC 61270-1:1996)

Geen

Cenelec

EN 61293:1994

Markering van elektrische apparatuur met de nominale waarden betreffende de elektrische voeding — Veiligheidseisen

(IEC 61293:1994)

Geen

Cenelec

EN 61307:1996

Microgolfverwarmingsinstallaties voor industriële toepassing — Beproevingsmethoden voor het vaststelllen van het uitgangsvermogen

(IEC 61307:1994)

Geen

Cenelec

EN 61310-1:1995

Veiligheid van machines — Signalering, aanduidingen en bediening — Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen

(IEC 61310-1:1995)

Geen

Cenelec

EN 61310-2:1995

Veiligheid van machines — Signalering, aanduidingen en bediening — Deel 2: Eisen aan aanduidingen

(IEC 61310-2:1995)

Geen

Cenelec

EN 61310-3:1999

Veiligheid van machines — Signalering, aanduidingen en bediening — Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen

(IEC 61310-3:1999)

Geen

Cenelec

EN 61316:1999

Kabelhaspels voor industrieel gebruik

(IEC 61316:1999)

Geen

Cenelec

EN 61347-1:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 1: Algemene en veiligheidseisen

(IEC 61347-1:2000)

Geen

Cenelec

EN 61347-2-1:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor ontsteekapparaten (anders dan glimlichtstarters)

(IEC 61347-2-1:2000)

EN 60926:1996

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.12.2006

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 61347-2-1:2001

(IEC 61347-2-1:2000/A1:2005)

Noot 3

1.2.2009

Cenelec

EN 61347-2-2:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning of wisselspanning gevoede elektronische spanningsvormers voor gloeilampen

(IEC 61347-2-2:2000)

EN 61046:1994

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.12.2006

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 61347-2-2:2001

(IEC 61347-2-2:2000/A1:2005)

Noot 3

1.2.2009

Cenelec

EN 61347-2-3:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor met wisselspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen

(IEC 61347-2-3:2000)

EN 60928:1995

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.12.2006

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 61347-2-3:2001

(IEC 61347-2-3:2000/A1:2004)

Noot 3

1.9.2007

Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 61347-2-3:2001

(IEC 61347-2-3:2000/A2:2006)

Noot 3

1.2.2009

Cenelec

EN 61347-2-4:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor algemene verlichting

(IEC 61347-2-4:2000)

EN 60924:1991

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.12.2006

Cenelec

EN 61347-2-7:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor noodverlichting

(IEC 61347-2-7:2000)

EN 60924:1991

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

1.12.2006

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen

(IEC 61347-2-8:2000)

EN 60920:1991

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.12.2006

Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 61347-2-8:2001

(IEC 61347-2-8:2000/A1:2006)

Noot 3

1.2.2009

Cenelec

EN 61347-2-9:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor ontladingslampen (met uitzondering van buisvormige fluorescentielampen)

(IEC 61347-2-9:2000)

EN 60922:1997

Noot 2.1

1.12.2006

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 61347-2-9:2001

(IEC 61347-2-9:2000/A1:2003)

Noot 3

1.12.2010

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor elektronische wisselrichters en omzetters voor hoogfrequent werkende koud ontstekende buisvormige ontladingslampen (neon-buizen)

(IEC 61347-2-10:2000)

Geen

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Toebehoren voor lampen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor diverse elektronische circuits die worden gebruikt in verlichtingsarmaturen

(IEC 61347-2-11:2001)

Geen

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Lampen — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. verstrekkende elektronische ballast voor ontladingslampen (exclusief fluorescentielampen)

(IEC 61347-2-12:2005)

Geen

Cenelec

EN 61386-1:2004

Systemen van buizen voor elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61386-1:1996

+A1:2000)

EN 50086-1:1993

Noot 2.1

Cenelec

EN 61386-21:2004

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 21: Bijzondere eisen — Starre buizen

(IEC 61386-21:2002)

EN 50086-2-1:1995

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

30.6.2008

Cenelec

EN 61386-22:2004

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 22: Bijzondere eisen — Buigzame buizen

(IEC 61386-22:2002)

EN 50086-2-2:1995

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

30.6.2008

Cenelec

EN 61386-23:2004

Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 23: Bijzondere eisen — Flexibele buizen

(IEC 61386-23:2002)

EN 50086-2-3:1995

en zijn wijzigingsblad

Noot 2.1

30.6.2008

Cenelec

EN 61400-1:2004

Generatorsystemen voor windturbines — Deel 1: Veiligheidseisen

(IEC 61400-1:1999 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61400-2:1996

Generatorensystemen voor windturbines — Deel 2: Veiligheid van kleine windturbines

(IEC 61400-2:1996)

Geen

Cenelec

EN 61534-1:2003

Contactrailsystemen — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61534-1:2003)

Geen

Cenelec

EN 61537:2001

Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen

(IEC 61537:2001)

Geen

Cenelec

EN 61549:2003

Overige lampen

(IEC 61549:2003)

EN 61549:1996

+A1:1997

+A2:2001

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.2006)

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 61549:2003

(IEC 61549:2003/A1:2005)

Noot 3

1.4.2008

Cenelec

EN 61557-1:1997

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61557-1:1997)

Geen

Cenelec

EN 61557-2:1997

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 2: Isolatieweerstand

(IEC 61557-2:1997)

Geen

Cenelec

EN 61557-3:1997

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 3: Lus-impedantie

(IEC 61557-3:1997)

Geen

Cenelec

EN 61557-4:1997

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 4: Weerstand van de aardverbinding en potentiaalvereffening

(IEC 61557-4:1997)

Geen

Cenelec

EN 61557-5:1997

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 5: Aardweerstand

(IEC 61557-5:1997)

Geen

Cenelec

EN 61557-6:1998

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 6: Reststroominrichtingen in TT- en TN-stelsels

(IEC 61557-6:1997 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61557-7:1997

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 7: Fasevolgorde

(IEC 61557-7:1997)

Geen

Cenelec

EN 61557-8:1997

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 8: Isolatiebewakingsinrichtingen voor IT-stelsels

(IEC 61557-8:1997)

Geen

Cenelec

EN 61557-9:1999

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V wisselspanning en 1 500 V gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels

(IEC 61557-9:1999)

Geen

Cenelec

EN 61557-10:2001

Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 000 V a.c. wisselspanning en 1 500 V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, met en of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 10: Gecombineerde meetapparatuur voor beproeving, meting en bewaken van veiligheidsmaatregelen

(IEC 61557-10:2000)

Geen

Cenelec

EN 61558-1:1997

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 1: Algemene bepaling en en beproeving

(IEC 61558-1:1997 (Gewijzigd))

EN 60742:1995

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.12.2005)

Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 61558-1:1997

(IEC 61558-1:1997/A1:1998)

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2001)

Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 61558-1:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 61558-1:2005

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 1: Algemene bepaling en en beproeving

(IEC 61558-1:2005)

EN 61558-1:1997

en zijn wijzigingsbladen

Noot 2.1

1.10.2008

Cenelec

EN 61558-2-1:1997

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen voor scheidingstransformatoren voor algemeen gebruik

(IEC 61558-2-1:1997)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-2:1998

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen voor stuurstroomtransformatoren

(IEC 61558-2-2:1997)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-3:2000

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-3: Bijzondere bepalingen voor ontstekingstransformatoren voor gas- en oliebranders

(IEC 61558-2-3:1999)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-4:1997

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke. — Deel 2-4: Bijzondere bepalingen voor beschermingstransformatoren voor algemeen gebruik

(IEC 61558-2-4:1997)

EN 60742:1995

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Cenelec

EN 61558-2-5:1998

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-5: Bijzondere bepalingen voor transformatoren en voedingseenheden voor scheertoestellen

(IEC 61558-2-5:1997)

EN 60742:1995

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.1.2002)

Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 61558-2-5:1998

Noot 3

1.6.2007

Cenelec

EN 61558-2-6:1997

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-6: Bijzondere bepalingen voor veiligheidstranformatoren voor algemeen gebruik

(IEC 61558-2-6:1997)

EN 60742:1995

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Cenelec

EN 61558-2-7:1997

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-7: Bijzondere bepalingen voor speelgoed transformatoren

(IEC 61558-2-7:1997 (Gewijzigd))

EN 60742:1995

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 61558-2-7:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2005)

Cenelec

EN 61558-2-8:1998

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-8: Bijzondere bepalingen voor beltransformatoren

(IEC 61558-2-8:1998)

EN 60742:1995

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.7.2001)

Cenelec

EN 61558-2-9:2003

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-9: Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor looplampen van klasse III voor wolfraam draadlampen

(IEC 61558-2-9:2002)

EN 60742:1995

Noot 2.3

Datum verstreken

(1.12.2005)

Cenelec

EN 61558-2-12:2001

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-12: Bijzondere bepalingen voor magnetische spanningsstabilisatoren

(IEC 61558-2-12:2001)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-13:2000

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-13: Bijzondere bepalingen voor spaartransformatoren voor algemeen gebruik

(IEC 61558-2-13:1999)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-15:2001

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-15: Bijzondere bepalingen voor beschermingstransformatoren ten behoeve van medisch gebruikte ruimten

(IEC 61558-2-15:1999 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61558-2-17:1997

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-17: Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor geschakelde voedingen

(IEC 61558-2-17:1997)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-19:2001

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-19: Bijzondere bepalingen voor netfiltertransformatoren

(IEC 61558-2-19:2000)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-20:2000

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-20: Bijzondere bepalingen voor kleine smoorspoelen

(IEC 61558-2-20:2000)

Geen

Cenelec

EN 61558-2-23:2000

Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-23: Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor bouwplaatsen

(IEC 61558-2-23:2000)

Geen

Cenelec

EN 61643-11:2002

Overspanningsbeveiligingsmiddelen voor laagspanningsnetten — Deel 11: Gebruikseisen en beproevingsmethoden

(IEC 61643-1:1998 (Gewijzigd))

Geen

Cenelec

EN 61643-21:2001

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 21: Beveiligingsmiddelen tegen overspanning verbonden met telecommunicatie- en signaleringsnetwerken — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden

(IEC 61643-21:2000)

Geen

Cenelec

EN 61770:1999

Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet — Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water naar het net en het falen van slangstellen

(IEC 61770:1998)

EN 50084:1992

+A1:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2002)

Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 61770:1999

(IEC 61770:1998/A1:2004)

Noot 3

1.3.2007

Cenelec

EN 61800-5-1:2003

Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 5-1: Veiligheidseisen — Elektrisch, thermisch en energie

(IEC 61800-5-1:2003)

Geen

Cenelec

EN 61812-1:1996

Tijdrelais voor industrieel gebruik — Deel 1: Eisen en beproevingen

(IEC 61812-1:1996)

Geen

Wijzigingsblad A11:1999 bij EN 61812-1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2002)

Cenelec

EN 61851-1:2001

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 61851-1:2001)

Geen

Cenelec

EN 61851-21:2002

Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 21: Eisen voor elektrische voertuigen voor geleidende verbinding voor een a.c/d.c. levering

(IEC 61851-21:2001)

Geen

Cenelec

EN 61851-22:2002

Laadsysteem via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 22: AC laadstation voor elektrische voertuigen

(IEC 61851-22:2001)

Geen

Cenelec

EN 61921:2003

Sterkstroomcondensatoren — Laagspanningscondensatorbatterijen voor verbetering van de arbeidsfactor

(IEC 61921:2003)

Geen

Cenelec

EN 62020:1998

Elektrotechnisch installatiematerieel — Lekstroombewakingstoestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

(IEC 62020:1998)

Geen

Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 62020:1998

(IEC 62020:1998/A1:2003 (Gewijzigd))

Noot 3

1.3.2008

Cenelec

EN 62035:2000

Ontladingslampen (uitgezonderd fluorescentielampen) — Veiligheidspecificaties

(IEC 62035:1999 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 62035:2000

(IEC 62035:1999/A1:2003 (Gewijzigd))

Noot 3

1.10.2006

Cenelec

EN 62040-1-1:2003

Ononderbroken voedingen — Deel 1-1: Algemene en veiligheidseisen voor niet-onderbreekbare voedingen op locaties die toegankelijk zijn voor gebruikers

(IEC 62040-1-1:2002)

EN 50091-1-1:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2005)

Cenelec

EN 62040-1-2:2003

Ononderbroken voedingen — Deel 1-2: Algemene en veiligheidseisen voor niet-onderbreekbare voedingen voor gebruik op beperkt toegankelijke plaatsen

(IEC 62040-1-2:2002)

EN 50091-1-2:1998

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.11.2005)

Cenelec

EN 62094-1:2003

Aanwijzingslichten voor huishoudelijke en soortgelijke in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen

(IEC 62094-1:2002)

Geen

Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 62094-1:2003

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2006)

Cenelec

EN 62196-1:2003

Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen — Oplading van elektrische voertuigen over een leiding — Deel 1: Oplading van elektrische voertuigen met wisselstroom tot 250 A en met gelijkstroom tot 400 A

(IEC 62196-1:2003)

Geen

Cenelec

EN 62208:2003

Lege omhulsels voor laagspanningsschakelmaterieel — Algemene eisen

(IEC 62208:2002)

EN 50298:1998

Noot 2.1

1.12.2006

Cenelec

EN 62310-1:2005

Statische omvormers (STS) — Deel 1: Algemene en veiligheidseisen

(IEC 62310-1:2005)

Geen

Cenelec

HD 21.1 S4:2002

Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en thermoplastische isolatie — Deel 1: Algemene eisen

HD 21.1 S3:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2003)

Cenelec

HD 21.2 S3:1997

Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en thermoplastische isolatie — Deel 2: Beproevingsmethoden

HD 21.2 S2:1990

+A2:1990

+A3:1993

+A4:1993

+A6:1995

+A11:1995

+A13:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.1999)

Wijzigingsblad A1:2002 bij HD 21.2 S3:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2003)

Cenelec

HD 21.3 S3:1995

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 3: Kabels zonder mantel voor vaste aanleg

(IEC 60227-3:1993 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.3 S3:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Cenelec

HD 21.4 S2:1990

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 4: Kabels met mantel

(IEC 60227-4:1979 (Gewijzigd))

Geen

Noot 2.1

Cenelec

HD 21.5 S3:1994

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 5: Buigzame leidingen (snoeren)

(IEC 60227-5:1979 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.5 S3:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A2:2001 bij HD 21.5 S3:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2003)

Cenelec

HD 21.7 S2:1996

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 7: Montagedraad met een maximaal toelaatbare geleidertemperatuur van 90 oC

HD 21.7 S1:1990

+A1:1992

+A2:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.1997)

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.7 S2:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Cenelec

HD 21.8 S2:1999

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 7: Eenaderige leidingen zonder mantel voor verlichtingsgarnituren

HD 21.8 S1:1990

+A2:1994

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2001)

Cenelec

HD 21.9 S2:1995

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 9: Eenaderige leidingen zonder mantel voor aanleg bij lage temperaturen

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.9 S2:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Cenelec

HD 21.10 S2:2001

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 10: Uittrekbare leidingen

HD 21.10 S1:1993

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.11 S1:1995

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 11: Leidingen voor verlichtingsarmaturen

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij HD 21.11 S1:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.12 S1:1994

Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750V — Deel 12: Hittevaste buigzame leidingen (snoeren)

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij HD 21.12 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.13 S1:1995

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 13: Buigzame stuurstroomleidingen met een olieresistente PVC-mantel en twee of meer aders

Geen

Wijzigingsblad A1:2001 bij HD 21.13 S1:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

HD 21.14 S1:2003

Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en thermoplastische isolatie — Deel 14: Buigzame leidingen (snoeren) met aderisolatie en mantel van halogeenvrije thermoplastische mengsels

Geen

Cenelec

HD 22.1 S4:2002

Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en vernette aderisolatie — Deel 1: Algemene eisen

HD 22.1 S3:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2003)

Cenelec

HD 22.2 S3:1997

Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en vernette aderisolatie — Deel 2: Beproevingsmethoden

HD 22.2 S2:1992

+A5:1992

+A6:1992

+A7:1992

+A8:1993

+A9:1993

+A10:1995

+A11:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.6.1999)

Wijzigingsblad A1:2002 bij HD 22.2 S3:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.2003)

Cenelec

HD 22.3 S4:2004

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 3: Hittevaste leidingen met isolatie van siliconenrubber

HD 22.3 S3:1995

+A1:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Wijzigingsblad A1:2006 bij HD 22.3 S4:2004

Noot 3

1.12.2007

Cenelec

HD 22.4 S4:2004

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 4: Snoeren en buigzame leidingen

HD 22.4 S3:1995

+A1:1999

+A2:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

HD 22.6 S2:1995

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 6: Laskabels

HD 22.6 S1:1990

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.1997)

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.6 S2:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2000)

Wijzigingsblad A2:2004 bij HD 22.6 S2:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

HD 22.7 S2:1995

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 7: Leidingen met verhoogde hittevastheid voor inwendige bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 oC

HD 22.7 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.1997)

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.7 S2:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2000)

Wijzigingsblad A2:2004 bij HD 22.7 S2:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

HD 22.8 S2:1994

Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 8: Leidingen met een mantel van polychloropreen of een gelijkwaardige synthetische elastomeer voor verlic

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.8 S2:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2000)

Wijzigingsblad A2:2004 bij HD 22.8 S2:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

HD 22.9 S2:1995

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 9: Eenaderige leidingen zonder mantel voor vaste aanleg met geringe ontwikkeling van rook en corrosieve gassen

HD 22.9 S1:1992

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.7.1997)

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.9 S2:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2000)

Cenelec

HD 22.10 S1:1994

Leidingen met een aderisolatie van rubber en met een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 10: Buigzame leidingen met aderisolatie van EPR en een mantel van polyurethaan

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.10 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2000)

Cenelec

HD 22.11 S1:1995

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 11: EVA-snoeren en buigzame leidingen

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.11 S1:1995

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2000)

Cenelec

HD 22.12 S1:1996

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 12: Hittevaste snoeren en buigzame leidingen met aderisolatie van EPR

Geen

Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.12 S1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2000)

Cenelec

HD 22.13 S1:1996

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 13: Een- en meeraderige buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van vernet polymeer en met geringe ontwikkeling van rook en corrosieve

Geen

Wijzigingsblad A1:2000 bij HD 22.13 S1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Cenelec

HD 22.14 S2:2002

Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en vernette aderisolatie — Deel 14: Snoeren voor toepassingen die een grote buigzaamheid vereisen

HD 22.14 S1:1995

+A1:1999

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.9.2003)

Cenelec

HD 22.15 S1:1999

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 15: Meeraderige leidingen met aderisolatie en mantel van hittevast siliconenrubber

Geen

Cenelec

HD 22.16 S1:2000

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 16: Polychloropreen mantelleidingen met bestandheid tegen water

Geen

Cenelec

HD 27 S1:1978

Aderkleuren van buigzame leidingen en snoeren

(IEC 60173:1964)

Geen

Cenelec

HD 308 S2:2001

Aanduiding van aders van kabels en buigzame leidingen

HD 308 S1:1976

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.4.2006)

Cenelec

HD 359 S2:1990

Platte vinyl-mantelleidingen voor liften

Geen

Cenelec

HD 361 S3:1999

Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom — Systemen voor de aanduidingen van leidingtypen

Geen

Cenelec

HD 368 S1:1978

Direct registrerende elektrische meetinstrumenten en toebehoren

(IEC 60258:1968

+A1:1976)

Geen

Cenelec

HD 516 S2:1997

Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij HD 516 S2:1997

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2005)

Cenelec

HD 549 S1:1989

Vergaderinstallaties — Elektrische eisen en audio-eisen

(IEC 60914:1988)

Geen

Cenelec

HD 597 S1:1992

Koppelcondensatoren en capacitieve spanningsdelers

(IEC 60358:1990)

Geen

Cenelec

HD 603 S1:1994

Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1 kV

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij HD 603 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.9.1998)

Wijzigingsblad A2:2003 bij HD 603 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.2.2006)

Cenelec

HD 604 S1:1994

Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand voor elektriciteitscentrales en met een nominale spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij HD 604 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1997)

Wijzigingsblad A2:2002 bij HD 604 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.7.2005)

Wijzigingsblad A3:2005 bij HD 604 S1:1994

Noot 3

1.6.2008

Cenelec

HD 605 S1:1994

Sterkstroomkabels — Aanvullende beproevingsmethoden

Geen

Wijzigingsblad A1:1996 bij HD 605 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1996)

Wijzigingsblad A2:2001 bij HD 605 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.1.2003)

Wijzigingsblad A3:2002 bij HD 605 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.2004)

Wijzigingsblad A4:2004 bij HD 605 S1:1994

Noot 3

Datum verstreken

(1.4.2005)

Cenelec

HD 626 S1:1996

Kabels met een nominale spanning Uo/U (Um) van 0,6, 1 (1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie

Geen

Wijzigingsblad A1:1997 bij HD 626 S1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.12.1997)

Wijzigingsblad A2:2002 bij HD 626 S1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2003)

Cenelec

HD 627 S1:1996

Kabels met veel aders en met veel aderparen voor aanleg boven en in de grond

Geen

Wijzigingsblad A1:2000 bij HD 627 S1:1996

Noot 3

Datum verstreken

(1.8.2001)

Wijzigingsblad A2:2005 bij HD 627 S1:1996

Noot 3

1.6.2008

Cenelec

HD 630.2.1 S6:2003

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 2-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheden voornamelijk voor industriële toepassingen) — Secties I tot en met V — Voorbeelden van genormaliseerde smeltveiligheden

(IEC 60269-2-1:1998 (Gewijzigd)

+A1:1999

+A2:2002)

HD 630.2.1 S5:2002

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.3.2006)

Cenelec

HD 630.3.1 S3:2002

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 3-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door niet-deskundige personen (smeltveiligheden voornamelijk voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen) — Secties I tot en met IV

(IEC 60269-3-1:1994/A2:2001)

HD 630.3.1 S2:1997

Noot 2.1

Datum verstreken

(1.2.2005)

Cenelec

HD 639 S1:2002

Elektrisch installatiematerieel — Losse aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

(IEC 61540:1997 (Gewijzigd)

+A1:1998 (Gewijzigd))

Geen

Wijzigingsblad A1:2003 bij HD 639 S1:2002

Noot 3

Datum verstreken

(1.6.2005)

Cenelec

HD 60269-2-1:2005

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 2-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheden voornamelijk voor industriële toepassingen) — Secties I tot en met VI — Voorbeelden van genormaliseerde smeltveiligheden

(IEC 60269-2-1:2004 (Gewijzigd))

HD 630.2.1 S6:2003

Noot 2.1

1.4.2008

Cenelec

HD 60269-3-1:2004

Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 3-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door niet-deskundige personen (smeltveiligheden voornamelijk voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen) — Secties I tot en met IV: Voorbeelden van genormaliseerde smeltveiligheden

(IEC 60269-3-1:2004 (Gewijzigd))

HD 630.3.1 S1:1996

+HD 630.3.1 S2:1997

+HD 630.3.1 S3:2002

Noot 2.1

1.11.2007

Noot 1:

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2:

De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3:

De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor die producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3:

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Voorbeeld: Voor EN 50065-4-2:2001 geldt het volgende:

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 kHz — Deel 4-2: Laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen

[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50065-4-2:2001]

Geen

[Er is geen vervangen norm]

Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001

[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50065-4-2:2001

+A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001]

Noot 3

[De vervangen norm is EN 50065-4-2:2001]

Datum verstreken

(1.12.2005)

Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 50065-4-2:2001

[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50065-4-2:2001

+A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001

+A2:2005 bij EN 50065-4-2:2001]

Noot 3

[De vervangen norm is EN 50065-4-2:2001

+A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001]

1.3.2008

Noot 4:

EN 60061-1, -2, -3 en -4 hebben een speciale structuur. Om die reden heeft de aangegeven datum waarop het vermoeden van overeenstemming vervalt alleen betrekking op de typen welke door de verschillende aanvullingen worden aangepast.

Noot 9:

EN 60335-2-9:2003 voorziet alleen in de veiligheidsdoelstellingen van Richtlijn 73/23/EEG indien, in samenhang, ook het Advies van de Commissie 2000/C 104/07 erbij wordt betrokken.

Noot 11:

EN 61242:1997 voorziet alleen in de veiligheidsdoelstellingen van Richtlijn 73/23/EEG indien, in samenhang, ook het Advies van de Commissie 2003/C 297/06 erbij wordt betrokken.

Noot 12:

EN 60335-2-27:1997 en EN 60335-2-27:2003 voorzien alleen in de veiligheidsdoelstellingen van Richtlijn 73/23/EEG indien, in samenhang, ook het Advies van de Commissie 2004/C 275/03 erbij wordt betrokken.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden.


Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B — 1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.Cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)