Home

Verslag van de Commissie over voedseldoorstraling voor het jaar 2004

Verslag van de Commissie over voedseldoorstraling voor het jaar 2004

23.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 230/28


Verslag van de Commissie over voedseldoorstraling voor het jaar 2004

(2006/C 230/08)

SAMENVATTING

Op grond van artikel 7, lid 3, van Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling(1) zendt elke lidstaat de Commissie jaarlijks:

de resultaten van de controles in doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde producten en de daarbij toegepaste doses,

en tevens

de resultaten van de controles op producten in de handel en de gebruikte analysemethoden voor de detectie van doorstraalde levensmiddelen.

In 2004 waren er in tien lidstaten erkende doorstralingsinstallaties. Zeven lidstaten hebben de gevraagde informatie over de categorieën behandelde levensmiddelen, hoeveelheden of doses verstrekt. De precieze hoeveelheid voedsel die in 2004 in de EU is doorstraald, is daardoor niet bekend.

Zestien lidstaten hebben gemeld in 2004 controles op in de handel verkrijgbare levensmiddelen te hebben verricht. In totaal werden 7 169 levensmiddelenmonsters onderzocht. Ongeveer 3,9 % van de producten in de handel bleek te zijn doorstraald zonder dat dit op het etiket stond. Met name uit Azië ingevoerde producten, zoals Aziatische noedels en gedroogde bereide noedels, bleken illegaal te zijn doorstraald.

De verschillen tussen de controleresultaten van de lidstaten kunnen gedeeltelijk worden toegeschreven aan de keuze van de monsters en de nauwkeurigheid van de gebruikte analysemethoden.

1. Rechtsgrondslag en achtergrond

Op grond van artikel 7, lid 3, van Richtlijn 1999/2/EG zendt elke lidstaat de Commissie jaarlijks:

de resultaten van de controles in doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde producten en de daarbij toegepaste doses,

en tevens

de resultaten van de controles op producten in de handel en de gebruikte analysemethoden voor de detectie van doorstraalde levensmiddelen.

De Commissie neemt de resultaten op in jaarverslagen die zij in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaakt.

Dit verslag betreft de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004.

Op de website van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming van de Europese Commissie(2) is algemene informatie over de doorstraling van levensmiddelen te vinden.

1.1. Doorstralingsinstallaties

Volgens artikel 3, lid 2, van Richtlijn 1999/2/EG mogen levensmiddelen alleen in erkende doorstralingsinstallaties worden doorstraald. De installaties in de EU worden erkend door de bevoegde instanties van de lidstaten. De lidstaten moeten de door hen erkende doorstralingsinstallaties aan de Commissie melden (artikel 7, lid 1).

De Commissie heeft de lijst van erkende installaties in de lidstaten gepubliceerd(3).

1.2. Doorstraalde levensmiddelen

De doorstraling van gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen is in de EU toegestaan (Richtlijn 1999/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van voedsel en voedselingrediënten die mogen worden behandeld met ioniserende straling(4)). Daarnaast hebben zes lidstaten meegedeeld dat zij nationale vergunningen voor bepaalde levensmiddelen overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Richtlijn 1999/2/EG handhaven. De Commissie heeft de lijst van nationale vergunningen gepubliceerd(5).

Volgens artikel 6 van Richtlijn 1999/2/EG moet op het etiket van levensmiddelen die doorstraald zijn of doorstraalde ingrediënten bevatten, een van de vermeldingen „doorstraald”, „door straling behandeld” of „met ioniserende straling behandeld” worden aangebracht.

Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft ingevolge een mandaat van de Europese Commissie een aantal analysemethoden gestandaardiseerd om te kunnen nagaan of producten correct geëtiketteerd zijn en producten op te sporen die niet bestraald hadden mogen worden.

2. Resultaten van de controles in doorstralingsinstallaties

Op de volgende website van de Commissie zijn de gegevens van de installaties in de lidstaten te vinden:

http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/irradiation/approved_facilities_en.pdf

De lidstaten hebben de volgende informatie verstrekt:

2.1. België

Bij inspecties in 2004 hebben de bevoegde instanties vastgesteld dat de doorstralingsinstallatie IBA Mediris S.A. aan Richtlijn 1999/2/EG voldeed.

Onderstaande tabel vermeldt de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installatie zijn doorstraald.

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)(6)

Diepzeegarnaal

685,7

Kikkerbilletjes

2 688,4

Kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen

496,0

Diepvriesgroenten

143,4

Kaas

26,6

Eieren

168,9

Gevogelte/wild

219,8

Vlees

966,8

Vis

191,9

Gedroogde vruchten

2,8

Zetmeel

112,5

Plasma

46,4

Kant-en-klaarmaaltijden

167,5

Totaal

5 776,6

2.2. Tsjechië

Bij inspecties in 2004 hebben de bevoegde instanties vastgesteld dat de doorstralingsinstallatie Artim spol.s.r.o. aan Richtlijn 1999/2/EG voldeed.

Onderstaande tabel vermeldt de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installatie zijn doorstraald.

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)

Totale gemiddelde geabsorbeerde straling

(kGy)

Gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen

460,3

5

Eiwit

0,01

3

Totaal

460,8

2.3. Duitsland

Tijdens de verslagperiode waren er in Duitsland vier erkende doorstralingsinstallaties:

a)

Gamma Service Produktbestrahlung GmbH, Radeberg

Bij inspecties in 2004 hebben de bevoegde instanties vastgesteld dat de doorstralingsinstallatie aan Richtlijn 1999/2/EG voldeed.

Onderstaande tabel vermeldt de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installatie zijn doorstraald.

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)

Gemiddelde geabsorbeerde dosis

(kGy)

Gedroogde groenten

3,3

<10

Kruiden en kruiderijen

338,4

<10

Overige levensmiddelen (guaranazaad)

0,7

<10

Totaal

342,4

b)

Beta-Gamma Service GmbH&Co. KG, Wiehl

Bij inspecties in 2004 hebben de bevoegde instanties vastgesteld dat de doorstralingsinstallatie aan Richtlijn 1999/2/EG voldeed.

Onderstaande tabel vermeldt de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installatie zijn doorstraald.

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)

Gemiddelde geabsorbeerde dosis

(kGy)

Bruine ringboleet (korrels)

1,20

6,6

Plantaardige grondstoffen (peterselie, dille, koriander)

2,50

6,3

Spinaziepoeder

4,32

6,5

Selderijpoeder/mierikswortelpoeder

3,00

6,6

Peterselie

13,00

5,2

Totaal

24,02

c)

Isotron Deutschland GmbH, Allershausen

Bij inspecties in 2004 hebben de bevoegde instanties vastgesteld dat de doorstralingsinstallatie aan Richtlijn 1999/2/EG voldeed.

Onderstaande tabel vermeldt de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installatie zijn doorstraald.

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)

Gemiddelde geabsorbeerde dosis

(kGy)

Kruiderijen

53

7-9

Kruiden

440

7-9

Totaal

429,21

d)

Gamma-Service GmbH&Co KG, Bruchsal

In 2004 zijn in deze installatie geen levensmiddelen doorstraald.

2.4. Spanje

In Spanje zijn er twee erkende doorstralingsinstallaties voor levensmiddelen.

Deze lidstaat heeft geen informatie verstrekt over de resultaten van in deze installaties uitgevoerde controles.

2.5. Frankrijk

In Frankrijk zijn er zeven erkende doorstralingsinstallaties voor levensmiddelen.

Bij inspecties in 2004 hebben de bevoegde instanties vastgesteld dat de doorstralingsinstallaties aan Richtlijn 1999/2/EG voldeden.

Onderstaande tabel vermeldt de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installaties zijn doorstraald.

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)

Gemiddelde geabsorbeerde dosis

(kGy)

Kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen

203

10

Diepgevroren kruiden

1

10

Gedroogde groenten en fruit

2

1

Acaciagom

28

3

Caseïne, caseïnaten

54

6

Separatorvlees van pluimvee, slachtafval van pluimvee

635

5

Diepgevroren kikkerbilletjes

813

5

Diepzeegarnaal

20

Totaal

1 802

2.6. Hongarije

In Hongarije is er één erkende doorstralingsinstallatie voor levensmiddelen.

Deze lidstaat heeft geen informatie verstrekt over de resultaten van in deze installatie uitgevoerde controles.

2.7. Italië

In Italië is er één erkende doorstralingsinstallatie voor levensmiddelen.

Deze lidstaat heeft geen informatie verstrekt over de resultaten van in deze installatie uitgevoerde controles.

2.8. Nederland

In Nederland zijn er twee erkende doorstralingsinstallaties voor levensmiddelen.

In 2004 is een algemene inspectie verricht bij de installatie van Isotron in Ede. Bij de installatie in Etten-Leur is alleen een HACCP-inspectie uitgevoerd. Over de resultaten van de inspecties is geen informatie verstrekt.

Onderstaande tabel vermeldt de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installaties zijn doorstraald.

Producten in 2004

Hoeveelheid

(t)(7)

Kruiden en specerijen

1 638,4

Gedehydrateerde groenten

1 088

Vlees van gevogelte (diepvries)

23,2

Garnalen (diepvries)

284,8

Kikkerbilletjes

64

Eiwit (gekoeld)

1,6

Levensmiddelen(8)

1 647,2

Levensmiddelenmonsters

21,6

Totaal

4 768,8

2.9. Polen

In Polen zijn er twee erkende doorstralingsinstallaties voor levensmiddelen.

De installatie van het instituut voor toegepaste stralingschemie van de technische universiteit van Łódź is door de landelijke gezondheidsinspectiedienst geïnspecteerd en bleek aan Richtlijn 1999/2/EG te voldoen.

Onderstaande tabellen vermelden de categorieën en hoeveelheden levensmiddelen die in 2004 in deze installaties zijn doorstraald.

1.

Instituut voor nucleaire chemie en technologie, Warschau

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)

Gemiddelde geabsorbeerde dosis

(kGy)

Specerijen, kruiden, gedehydrateerde groenten

619,3

7

Gedroogde paddenstoelen

61,4

5-7

Totaal

680,7

1

2.

Instituut voor toegepaste stralingschemie van de technische universiteit van Łódź

Levensmiddelen

Hoeveelheid

(t)

Gemiddelde geabsorbeerde dosis

(kGy)

Specerijen

47,8

8

Totaal

47,8

2.10. Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is er één erkende doorstralingsinstallatie voor levensmiddelen.

Deze installatie (referentie EW/04) is in december 2004 door het Food Standards Agency geïnspecteerd. De installatie voldeed aan haar vergunning en aan Richtlijn 1999/2/EG.

In 2004 zijn in het Verenigd Koninkrijk geen levensmiddelen op grond van een vergunning doorstraald.

2.11. Samenvatting voor de EU

In tien lidstaten, waaronder drie nieuwe, zijn er installaties die overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Richtlijn 1999/2/EG zijn erkend.

Slechts vier lidstaten hebben de Commissie de resultaten van de controles in doorstralingsinstallaties gezonden. Spanje, Hongarije en Italië hebben deze informatie niet verstrekt.

De precieze hoeveelheid levensmiddelen die in de EU is doorstraald, kan daardoor niet worden vastgesteld.

3. Resultaten van de controles op producten in de handel en gebruikte analysemethoden voor de detectie van doorstraalde levensmiddelen

De lidstaten hebben de volgende informatie verstrekt:

3.1. Oostenrijk

Er werden 118 monsters gecontroleerd op behandeling met ioniserende straling. Eén monster van gedroogde vis, dat naar aanleiding van een RASFF-kennisgeving werd genomen, bleek te zijn doorstraald.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 118

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald, niet correct geëtiketteerd

Basilicum

2

0

EN 1788

EN 13751

Chilipeper

2

0

EN 1788

EN 13751

Kruidnagels

1

0

EN 1788

EN 13751

Marjolein

4

0

EN 1788

EN 13751

Oregano

4

0

EN 1788

EN 13751

Paprika

7

0

EN 1788

EN 13751

Peper

10

0

EN 1788

EN 13751

Pepermunt

1

0

EN 1788

EN 13751

Rozemarijn

4

0

EN 1788

EN 13751

Kruidenthee

34

0

EN 1788

EN 13751

Tijm

5

0

EN 1788

EN 13751

Kip

14

0

EN 1786

Kalkoen

3

0

EN 1786

Eend

15

0

EN 1786

Gans

11

0

EN 1786

Gedroogde vis

1

1

EN 1785

TotaaL

117

1

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

99

1

3.2. België

In totaal werden 225 monsters geanalyseerd. Geen daarvan bleek te zijn doorstraald.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 225

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald, niet correct geëtiketteerd (oorsprong)

Diepgevroren gepelde of van de kop ontdane garnalen

40

0

EN 1785

Gedroogde kruiden en specerijen

44

0

EN 1785

Separatorvlees van pluimvee

23

0

EN 1785

Verse aardbeien

27

0

EN 1785

Geraspte kaas

42

0

EN 1785

Totaal

225

0

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

100

0

3.3. Cyprus

In 2004 zijn geen analyses verricht.

3.4. Tsjechië

In totaal werden 17 monsters geanalyseerd. Eén kruidentheemonster bleek te zijn doorstraald en was niet correct geëtiketteerd.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 17

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald, niet correct geëtiketteerd

Specerijen

8

0

EN 13751

EN 1788

Kruidentheeproducten

3

1

EN 13751

EN 1788

Voedingssupplementen

5

0

EN 13751

EN 1788

Totaal

16

1

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

94

6

3.5. Duitsland

Er zijn 4 302 levensmiddelenmonsters onderzocht. Daarvan voldeden er 74 (1,7 %) niet aan de eisen: 62 monsters waren niet correct geëtiketteerd en 12 monster bleken illegaal te zijn doorstraald.

De overtredingen zijn zeer ongelijk verdeeld over de productcategorieën. In de categorie „Aziatische noedelsnacks, partysnacks, pizza, tv-snacks” waren 5 van de 14 monsters (36 %) doorstraald en niet correct geëtiketteerd.

Opgemerkt moet worden dat vooral monsters van producten uit Azië niet aan de eisen voldeden.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 4 302

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald, niet correct geëtiketteerd(9) (oorsprong)

Melk en melkproducten

52

0

EN 1788

EN 1787

EN 1784

EN 1785

Kruidenkaas

57

0

EN 1788

EN 1784

EN 1787

Kruidenboter

28

0

EN 1787

EN 1788

Eieren en eiproducten

6

0

EN 1784 gew.

Vlees (incl. diepgevroren vlees, maar excl. gevogelte en wild)

11

0

EN 1784 gew.;

EN 1786

Vleesproducten (m.u.v. worst)

31

1(9)

(Vietnam)

EN 1786

EN 1788

Worsten

69

0

EN 1784 gew.

EN 1786

EN 1788

EN 1787

Gevogelte

124

0

EN 1784

EN 1786

Wild

12

0

EN 1786

EN 1784

Vis en visserijproducten

76

4(9)

(Thailand)

EN 1784

EN 1786

EN 1788

Schaal- en schelpdieren, mosselen en andere waterdieren en producten daarvan

227

2(9)

EN 1786

EN 1788

L 12.01-1

Peulvruchten

40

0

EN 1787

EN 1788

EN 13751 (screening)

Soepen en sauzen

69

3

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Granen en graanproducten

68

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Oliezaden

83

0

EN 1784

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Noten

307

0

EN 1784 gew.

EN 1786

EN 1787;

EN 1788

EN 13751

Aardappelen, delen van zetmeelrijke planten

37

0

EN 1787

EN 13751

EN 1788

Verse groenten en sla

86

0

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Gedroogde groenten, plantaardige producten

112

2(9)

(China, spinaziepoeder)

EN 1787

EN 1788

EN 13751 (screening)

Verse paddenstoelen

79

0

EN 1788

EN 13751

Gedroogde paddenstoelen of producten van paddenstoelen

281

3 + 2(9)

(Azië, Italië, Duitsland)

EN 1787

EN 1788

EN 13751 (screening)

Verse vruchten

192

1(9)

EN 1784 gew.

EN 1784

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Gedroogde vruchten of producten daarvan

213

0

EN 1787

EN 1788

EN 13708

EN 13751

L 30.00-3

Koffie, groen

15

0

EN 1788

Thee en theeachtige producten

291

0

EN 1788

EN 1787

EN 13751

EN 13751 (screening)

Kant-en-klaarmaaltijden

8

0

EN 1786

EN 1787

EN 1788

Specerijen, inclusief bereidingen en kruidenzout

1 268

34

EN 1786

EN 1787;

EN 1788

EN 13751

EN 13751 (screening)

EN 13788

Kruiden

171

2

EN 1787

EN 1788

EN 13751

EN 13788

Gedroogde kant-en-klaarmaaltijden

73

13

(Vietnam, Taiwan, Turkije, Duitsland)

EN 1787

EN 1788

EN 13751

Aziatische noedelsnacks, partysnacks, pizza, tv-snacks

9

5

EN 1787

EN 1788

Voedingssupplementen

90

2

EN 1784 gew.

EN 1787

EN 1788

EN 13751

EN 13751 (screening)

Overige

43

EN 1787

EN 1788

Totaal

4 228

74

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

98

2

3.6. Denemarken

De Deense dienst voor veterinaire zaken en levensmiddelen heeft 53 monsters van kruidensupplementen en plantaardige grondstoffen voor voedingssupplementen onderzocht. Drie monsters waren doorstraald of bevatten doorstraalde ingrediënten. Bij geen van deze monsters was de doorstraling correct op het etiket vermeld.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 53

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald, niet correct geëtiketteerd

Kruidensupplementen en plantaardige grondstoffen voor voedingssupplementen

50

3

EN 13783 (screening) en

EN 1788 (verificatie)

Totaal

50

3

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

94

6

3.7. Estland

In 2004 zijn geen analyses verricht.

3.8. Griekenland

In totaal werden 76 monsters geanalyseerd. De vijf positieve monsters betroffen voedingssupplementen. Over de etikettering van deze producten is geen informatie verstrekt.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 76

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald

Gedroogde specerijen en kruiden

34

0

EN 13751

Voedingssupplementen

30

5

EN 13751

Cacao

11

0

EN 13751

Vis

1

0

EN 13751

Totaal

71

5

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

93

7

3.9. Spanje

Deze lidstaat heeft geen informatie verstrekt over de resultaten van de uitgevoerde controles op producten in de handel.

3.10. Finland

In totaal werden 309 monsters geanalyseerd. In 84 van de 297 onderzochte monsters van gedroogde specerijen en kruiden werd doorstraald materiaal aangetroffen. Het betrof vooral specerijenmengsels in kant-en-klare noedelmaaltijden ingevoerd uit China en andere Aziatische landen.

In acht van de twaalf onderzochte monsters van voedingssupplementen werd doorstraald materiaal aangetroffen.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 309

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald, niet correct geëtiketteerd

Gedroogde specerijen en kruiden

213

84

EN 13751

EN 1788

Voedingssupplementen

4

8

EN 13751

EN 1788

Totaal

217

92

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

70

30

3.11. Frankrijk

In totaal werden 60 monsters geanalyseerd, met name van specerijen. Geen van de levensmiddelen bleek te zijn doorstraald.

3.12. Hongarije

In totaal werden 134 monsters geanalyseerd. Twee kruidenmonsters bleken te zijn doorstraald, waarvan er een niet correct geëtiketteerd was.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 134

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald(10)

Kruiden

117

2

EN 1788

Thee

15

0

EN 1788

Totaal

132

2

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

99

1

3.13. Ierland

In totaal werden er 586 monsters geanalyseerd, waarvan er negen doorstraald bleken te zijn.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 586

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald

Kippenworsten

1

0

EN 13751

EN 1788

Garnalen

10

0

Soepen, bouillons en sauzen

43

2

Graan en bakkerswaren

7

1

Groenten en fruit

79

0

Kruiden, specerijen en kruiderijen

342

3

Koffie en thee

23

2

Zaden

62

1

Levensmiddelen voor speciale voeding

1

0

Voedingssupplementen

7

0

Totaal

577

9

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

98

2

3.14. Italië

Deze lidstaat heeft geen informatie verstrekt over de resultaten van de uitgevoerde controles op producten in de handel.

3.15. Letland

In 2004 zijn geen analyses verricht.

3.16. Litouwen

Er zijn twee monsters onderzocht: een monster van laurierbladeren en een monster van groene thee. Zij waren beide negatief.

In 300 levensmiddelenwinkels zijn documentaire controles verricht voor gedroogde aromatische kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen, maar over de mogelijke behandeling met ioniserende straling is geen informatie verkregen.

3.17. Luxemburg

In totaal zijn 50 monsters geanalyseerd, die niet doorstraald bleken te zijn.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 50

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald

Specerijen

10

0

EN 1788

Aardappelen

10

0

EN 1788

Thee

10

0

EN 1788

Schaaldieren: garnalen

10

0

EN 1788

Uien

10

0

EN 1788

Totaal

50

0

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

100

0

3.18. Malta

In 2004 zijn geen analyses verricht.

3.19. Nederland

In totaal zijn 430 monsters van producten in de handel genomen en onderzocht op doorstraling. Van deze 430 monsters bleken er 45 te zijn doorstraald. Slechts twee doorstraalde monsters waren correct als zodanig geëtiketteerd. Er is geen informatie gegeven over de oorsprong van de positieve monsters.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 430

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald(11)

Voedingssupplementen

165

38

EN 13751

EN 1788

Kruiden en specerijen

220

7

EN 13751

EN 1788

Totaal

385

45

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

90

10

3.20. Polen

In totaal werden 121 monsters geanalyseerd. Zeven monsters bleken te zijn doorstraald; geen daarvan was correct geëtiketteerd.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 121

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald, niet correct geëtiketteerd

Gedroogde kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen

60

6

(Singapore, India)

EN 1788

Aardappelen

2

0

EN 1788

Uien en knoflook

13

0

EN 1788

Gevogelte

7

0

EN 1788

Gepelde noten

24

1

EN 1788

Garnalen, vis

8

0

EN 1788

Totaal

114

7

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

94

6

3.21. Portugal

Deze lidstaat heeft geen informatie verstrekt over de resultaten van de uitgevoerde controles op producten in de handel.

3.22. Zweden

In 2004 zijn geen analyses verricht.

3.23. Slowakije

In totaal werden tien monsters van producten, waaronder zonnebloempitten, hazelnoten, pinda's en amandelen, onderzocht met GC-methode EN 1784. Geen van de monsters bleek te zijn doorstraald.

3.24. Slovenië

In 2004 zijn geen analyses verricht.

3.25. Verenigd Koninkrijk

In totaal werden 676 producten door de plaatselijke keuringsdiensten in het Verenigd Koninkrijk bemonsterd en volgens genormaliseerde methoden voor het aantonen van doorstraalde levensmiddelen geanalyseerd. Van deze 676 monsters bleken er 40 (6 %) te zijn doorstraald.

Geanalyseerde levensmiddelen

Aantal geanalyseerde monsters: 676

Gebruikte CEN-methode

Resultaat: niet doorstraald

Resultaat: doorstraald

Gedroogde kruiden, specerijen en plantaardige kruiderijen

333

10

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Gedroogde kant-en-klaarmaaltijden

30

14

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Couscous met gedroogde kruiderijen

0

1

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Gedroogde soepmixen

5

0

EN13751:2002

Noedels met gedroogde kruiderijen

18

12

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Tortilla's met gedroogde kruiderijen

2

0

EN13751:2002

Rijst met gedroogde kruiderijen

2

0

EN13751:2002

Pasta met gedroogde kruiderijen

2

1

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Paddenstoelen (gedroogd en vers)

4

1

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Gedroogde vruchten

47

0

EN13751:2002

Verse vruchten

17

0

EN13751:2002

Groenten, inclusief uien

10

0

EN13751:2002

Kruidenthee

21

0

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Schelpdieren, garnalen en vis

40

0

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Gedroogde voedselingrediënten

4

0

EN13751:2002

Noten

1

0

EN13751:2002

Voedingssupplementen

96

15

EN13751:2002;

EN 1778:2001

Totaal

636

40

Totaal percentage van de geanalyseerde monsters

94

6

3.26. Samenvatting voor de EU

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor de hele EU samengevat.

Lidstaat

Aantal niet bestraalde monsters

Aantal bestraalde, niet correct geëtiketteerde monsters

Percentage bestraalde, niet correct geëtiketteerde monsters

AT

117

1

1

BE

225

0

0

CY

GA

GA

GA

CZ

16

1

6

DE

4228

74

2

DK

50

3

6

EE

GA

GA

GA

EL

71

5

7

ES

GI

GI

GI

FI

217

92

30

FR

60

0

0

HU

132

2(12)

1

IE

577

9

0

IT

GI

GI

GI

LV

GA

GA

GA

LT

2

0

0

LU

50

0

0

MT

GA

GA

GA

NL

385

45(12)

10

PL

114

7

6

PT

GI

GI

GI

SE

GA

GA

GA

SK

10

0

0

SI

GA

GA

GA

UK

636

40

6

Totaal

6 890

279

3,9

GI:

:

Geen informatie verstrekt door de lidstaat.

GA:

:

In 2004 zijn geen analyses verricht.

4. Conclusies

4.1. Resultaten van de controles in doorstralingsinstallaties

Richtlijn 1999/2/EG verplicht de lidstaten om de Commissie op de hoogte te stellen van de resultaten van controles in de doorstralingsinstallaties, de categorieën en hoeveelheden doorstraalde levensmiddelen en de gebruikte gemiddelde doses.

In 2004 waren er in tien lidstaten erkende doorstralingsinstallaties. Ten opzichte van 2003 zijn installaties in drie nieuwe lidstaten aan de lijst van erkende installaties toegevoegd.

Slechts zeven van de tien lidstaten hebben de vereiste informatie over de behandelde categorieën levensmiddelen verstrekt.

Doordat de rapportage niet compleet was, is niet bekend hoeveel voedsel in 2004 in de EU precies is doorstraald.

4.2. Resultaten van controles op producten in de handel

In 2004 hebben 16 lidstaten controles uitgevoerd en de vereiste gegevens verstrekt. Zes lidstaten hebben de Commissie meegedeeld tijdens de verslagperiode geen analyses te hebben verricht.

Uit de verstrekte informatie blijkt dat 3,9 % van de monsters in 2004 was doorstraald zonder dat dit correct was geëtiketteerd.

De overtredingen zijn ongelijk verdeeld over de productcategorieën. Het betreft met name producten die uit Azië zijn ingevoerd, zoals Aziatische noedels en gedroogde bereide noedels. Bovendien moet worden opgemerkt dat er in 2004 in Azië geen door de Europese Gemeenschap erkende installaties waren.

De Commissie verwacht dat alle lidstaten het aantal controles op deze producten zullen opvoeren en dat de lidstaten passende maatregelen zullen nemen.

De verschillen tussen de controleresultaten van de lidstaten kunnen gedeeltelijk worden toegeschreven aan de keuze van de monsters en de nauwkeurigheid van de gebruikte analysemethoden.

4.3. Termijn voor de indiening van de resultaten voor het verslag over 2005

De resultaten van de in 2005 uitgevoerde controles moeten overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 1999/2/EG uiterlijk op 30 april 2006 bij de Commissie worden ingediend.