Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

31.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/3


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2006/C 262/03)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel

XS 12/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Noordwest-Engeland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Onderneming: Equine Research & Information Centre

Rechtsgrond

Regional Development Agencies Act 1998

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

190 000 GBP over 2 jaar

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

31.1.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Cheshire & Warrington Rural Enterprise Programme

Reaseheath College

The Philip Leverhulme Centre

Reaseheath

Nantwich CW5 6DF

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:

a)

indien de subsidiabele kosten ten minste 25 miljoen EUR bedragen en

de brutosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt,

de nettosteunintensiteit ten minste 50 % bedraagt in gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen; of

b)

indien het totale brutosteunbedrag ten minste 15 miljoen EUR bedraagt

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 38/06

Lidstaat

Italië

Regio

Toscane

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Geïntegreerd proefproject voor de sector auto- en motoronderdelen (2, 3 en 4 wielen) — Steun voor proefprojecten waarbij strategische bedrijfsallianties of clusters van ondernemingen zijn betrokken (actie 7)

Rechtsgrond

Delibera G. R. n. 616 del 23.6.2003

Delibera G. R. n. 1167 del 5.12.2005

Decreto n. 77 del 17.1.2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

1,5 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5, 5a, 5b en 5c van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

17.1.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Motorvoertuigen

Ja

Andere be- en verwerkende industrie

Ja

Andere diensten

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Regione Toscana

Via di Novoli, 26

I-50127 Firenze

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 70/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Wales

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Knowledge Exploitation Fund

(uitbreiding van de bestaande steunregeling XS 66/03)

Rechtsgrond

Section 68 of the Further and Higher Education Act 1992

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

3 miljoen GBP

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.4.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Welsh Assembly Government

Department of Education, Innovation and Networks

Cathays Park

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 92/06

Lidstaat

Italië

Regio

Lazio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Steun voor coöperatieve ondernemingen in de regio Lazio

Rechtsgrond

Disciplina per la promozione e il sostegno alla cooperazione

Legge regionale del 21 luglio 2003, n. 20

Piano triennale 2006-2008

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

3 000 000 EUR

Maximale steunintensiteit

De steun is voorzien voor ondernemingen als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt a), van Verordening (EG) nr. 70/2001

Datum van tenuitvoerlegging

1.9.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Onbepaald — de steunregeling is tot 31.12.2006 vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting als bedoeld in artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag (einde geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 70/2001), uitgezonderd in geval van verlenging van de steunregeling

Doel van de steun

Ontwikkeling van vakbekwaamheden en verbetering van de tewerkstelling in coöperatieve ondernemingen in de regio Lazio

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Lazio:

Direzione Regionale Attività Produttive

Direttore Ing. Igino Bergamini

Tel. (39) 06 51 68 62 60, fax (39) 06 51 68 32 10

Area Cooperazione

Dr. Sergio Conti: tel. (39) 06 51 68 37 51

fax (39) 06 51 68 37 18

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

I-00145 Roma

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Steun onder de de-minimisregeling is voorzien voor ondernemingen als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt b)


Nummer van de steunmaatregel

XS 97/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Yorkshire & The Humber

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Wykeland Properties Limited

Rechtsgrond

Local Government Act 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

0, 855 miljoen GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.8.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2007

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Government Office for Yorkshire and the Humber

25 Queen Street

Leeds LS1 2TW

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 99/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

South Yorkshire

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Magna Trust Events Space

Rechtsgrond

Regional Development Agency Act 1998

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

5 miljoen GBP voor 2006-2007

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.7.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2007

De subsidie is vóór 31 december 2006 vastgelegd. Betalingen op grond van deze vastlegging kunnen tot 31 december 2007 plaatsvinden.

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Government Office for Yorkshire and Humber

Silkstone House

Pioneer Close

Manvers Way

Wath Upon Dearne

Rotherham, S63 7JZ

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 100/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

De onder doelstelling 1 vallende regio West Wales & The Valleys

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Accelerate Wales — Supplier Development Network Space

Rechtsgrond

Welsh Development Agency Act 1975, as amended Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

115 071 GBP

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

23.6.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

N.B. Zoals hierboven vermeld, is de subsidie vóór 31 december 2006 vastgelegd. Betalingen op grond van deze vastlegging kunnen (overeenkomstig N+2) tot 30 juni 2008 plaatsvinden

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Motorvoertuigen

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 102/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

De onder doelstelling 1 vallende regio West Wales & The Valleys

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Integrated Business Services Limited

Rechtsgrond

Welsh Development Agency Act 1975, as amended Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

1 590 438 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.7.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

N.B. Zoals hierboven vermeld, is de subsidie vóór 31 december 2006 vastgelegd. Betalingen op grond van deze vastlegging kunnen (overeenkomstig N+2) tot 30 september 2008 plaatsvinden

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Andere diensten (ontwikkeling van bedrijfseenheden/kantooraccommodatie)

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 105/06

Lidstaat

Italië

Regio

Campanië

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Bestek voor steunverlening aan KMO's inzake onderzoek en ontwikkeling in het kader van maatregel 3.17 van het POR CAMPANIA 2000/2006. De steun is vrijgesteld van aanmeldingsplicht aan de Commissie op grond van Verordening (EG) nr. 364 van 25.2.2004. Eerste aanbesteding

Rechtsgrond

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083 del 29.12.2005

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

14 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Totaalbedrag

14 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.7.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

ICT: // Informatie en Communicatie Technologie

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

A.G.C. Ricerca Scientifica — Settore Ricerca Scientifica Controllo Gestione e Avanzamento Progetti, Dr.Luigi Gragnaniello

via Don Bosco 9/e

I-80141 Napoli

tel. (39) 08 17 96 84 49

e-mail l.gragnaniello@regione.campania.it

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 124/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Baskenland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Steunregeling voor de invoering van kwaliteit- en milieubeheerssystemen in het openbaar vervoer over de weg van passagiers en goederen in de autonome gemeenschap Baskenland

Rechtsgrond

Orden de 7 de junio de 2006, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece un programa de ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión mediambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco

BOPV de 6 de julio de 2006 (Boletín Oficial del País Vasco)

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060706&a=200603489

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

150 000 EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

7.7.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Vervoersdiensten

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Iñigo Palomino Zubiaurre.

Director del Transportes del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco

c/ Donostia-San Sebastián no 1

CP 01010

E-Vitoria-Gasteiz

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening


Nummer van de steunmaatregel

XS 125/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Baskenland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Steunregeling voor de invoering van systemen voor de installatie van GPS-systemen in personenwagens bestemd voor het openbaar vervoer van passagiers in de autonome gemeenschap Baskenland

Rechtsgrond

Orden de 7 de junio de 2006, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se regula la concesión de ayudas para la implantación de sistemas consistentes en la instalación de equipos y elementos de localización y control en los vehículos de turismo destinados al transporte público de viajeros dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco

BOPV de 6 de julio de 2006 (Boletín Oficial del País Vasco)

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060706&a=200603491

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

240 000 EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

7.7.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Vervoersdiensten

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Iñigo Palomino Zubiaurre.

Director del Transportes del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco

c/ Donostia-San Sebastián no 1

CP 01010

E-Vitoria-Gasteiz

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening


Nummer van de steunmaatregel

XS 130/06

Lidstaat

Polen

Regio

Południowo-zachodni, Złotoryja

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Horizontale steunregeling voor de ontwikkeling van KMO's in Złotoryja

Rechtsgrond

Uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXXIX/257/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

0,23 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die in aanmerking komen voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Urząd Miejski w Złotoryi

Pl. Orląt Lwowskich 1

PL-500 Złotoryja

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja