Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

9.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 272/2


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2006/C 272/02)

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 67/06

Lidstaat

Duitsland

Regio

Niedersachsen

Benaming

Bescherming van drinkwater

Rechtsgrond

§47 h Abs. 3 Wassergesetz Niedersachsen

Aard van de maatregel

Regeling

Doelstelling

Bescherming van drinkwater

Begrotingsmiddelen

9 000 000 EUR

Steunintensiteit

100 %

Looptijd

Onbeperkt

Betrokken economische sector(en)

Milieu

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Niedersäschsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Sportplatz 23

D-26506 Norden

Andere informatie

Samenvattende jaarverslagen aan de Commissie — afzonderlijke voortgangsverslagen op het internet

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 89/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Navarro

Benaming

Steun om de door droogte veroorzaakte schade aan de landbouw te compenseren

Rechtsgrond

Orden foral 209/2005, de 15 de noviembre de 2005, por que se establece un régimen de ayudas para paliar los daños ocasionados por la sequía en el sector agrario en el año 2005

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Een vergoeding uitkeren aan de landbouwers die schade hebben geleden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse betalingen

Begrotingsmiddelen

1 800 000 EUR voor het jaar 2006

Steunintensiteit

Variabel naargelang van de getroffen agrarische activiteit

Looptijd

2006

Betrokken economische sector(en)

Sector A: Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Gobierno de Navarra

Departamento de agricultura, ganadería y alimentación

C/ Tudela 20

E-31003 Pamplona

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 101/06

Lidstaat

Italië

Regio

Emilia Romagna

Benaming

Steun voor de houders van mestrunderen die getroffen zijn door BSE

Rechtsgrond

Delibera della Giunta regionale sulle misure d'applicazione della Legge regionale n. 20 del 3 luglio 2001„Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno delle aziende colpite dalla BSE”

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van het inkomensverlies voor houders van mestrunderen in de regio Emilia Romagna die op bevel van de gezondheidsautoriteit hun dieren hebben moeten slachten in het kader van de bestrijding van BSE

Vorm waarin de steun wordt verleend

Directe subsidies

Begrotingsmiddelen

79 709 EUR voor de regeling

Steunintensiteit

Variabel naargelang van de geleden schade

Looptijd

Tot en met 31.12.2010

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Regione Emilia-Romagna

Direzione generale Agricoltura Servizio produzioni animali

V.le Silvani, 6

I-40122 Bologna

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

2.10.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 185/06

Lidstaat

Zweden

Regio

Provincies Skåne, Blekinge, Kronberg, Kalmar, Jönköping, Halland, Västa Götaland en Östergötland

Benaming

Maatregelen in verband met de storm van 8-9 januari 2005 in Zuid-Zweden (steun voor bergings- en vervoerkosten)

Rechtsgrond

Förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke, Järnvägslagen (2004:519), Järnvägsförordningen (2004:526), Lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, Förordningen (1997:1121) om farledsavgift

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

De steun mag worden toegekend voor de berging en het vervoer van bomen die tijdens de storm van 8 en 9 januari 2005 in de wouden werden geveld. De steun is bedoeld om het aantal door de storm gevelde bomen dat in het bos blijft liggen te verminderen, ten einde te voorkomen dat door insecten schade wordt berokkend aan levende bomen

Vorm waarin de steun wordt verleend

Subsidie

Begrotingsmiddelen

Maximaal 475 miljoen SEK (ca. 51,1 miljoen EUR)

Steunintensiteit

Variabel

Looptijd

Eenmalig

Betrokken economische sector(en)

Bosbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Näringsdepartementet

S-103 33 Stockholm

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

2.10.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 199/06

Lidstaat

Tsjechië

Regio

De Regio Ústí

Benaming

Bosbeheer in de regio Ústí

Rechtsgrond

Paragraf 36 zákona č. 129/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji v roce 2006

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Steun voor de bosbouw

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal: 19 000 000 CZK (ongeveer 633 000 EUR)

Steunintensiteit

Tot 70 %

Looptijd

2006

Betrokken economische sector(en)

Landbouw (Bosbouw)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Regional Office of the Ústí Region (office régional de la région d'Ústí)

Velká Hradební 48

CZ-400 02 Ústí nad Labem

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 263/06

Lidstaat

Slowakije

Benaming

Podpora nákupu a inštalácie technológie spaľovní živočíšnych vedľajších produktov

Rechtsgrond

Zákon č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 231/1999 Z.z. o statnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Výnos MP SR č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

Výnos MP SR č. 1467/2006-100, ktorým sa mení a doplna výnos MP SR č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Investeringssteun

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarlijkse begroting 80 miljoen SKK; totale begroting 240 miljoen SKK

Steunintensiteit

40 %

Looptijd

2006-2008

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 449/06

Lidstaat

Italië

Regio

Toscane

Benaming

Maatregelen in door natuurrampen getroffen landbouwgebieden (overstromingen van 5-15 november 2005 in de provincie Grosseto)

Rechtsgrond

Decreto legislativo n. 102/2004

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van de schade aan de landbouwstructuren als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden

Begrotingsmiddelen

Verwezen wordt naar de goedgekeurde regeling NN 54/A/04

Steunintensiteit

Tot 100 % van de schade aan de landbouwstructuur.

Looptijd

Totdat de laatste betaling is verrricht

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Ministero delle Politiche Agricole

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Andere informatie

Uitvoeringsbepalingen van de door de Commissie in het kader van het staatssteundossier NN 54/A/2004 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622 def van 7 juni 2005)

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 490/06

Lidstaat

Duitsland

Regio

Nordrhein-Westfalen

Benaming

Varkenspest

Rechtsgrond

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Mastschweinehalter

Aard van de maatregel

Regeling

Doelstelling

Vergoeding van schade

Vorm waarin de steun wordt verleend

Subsidie

Begrotingsmiddelen

220 000 EUR

Steunintensiteit

Maximaal 60 %

Looptijd

2006

Betrokken economische sector(en)

landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Landwirtschaftskammer NRW

Nevinghoff 40

D-48147 Münster

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 503/06

Lidstaat

Italië

Benaming

Accordo interprofessionale campagna 2006 per le patate destinate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato di patate da consumo

Rechtsgrond

Accordo interprofessionale 2006 per le patate destinate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato di patate alimentari

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Het gaat om steun aan producentengroeperingen en unies daarvan alsmede om steun voor de particuliere opslag van comsumptieaardappelen

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

7 600 000 EUR

Steunintensiteit

Variabel naargelang van de maatregel

Looptijd

1 jaar (2006)

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Ministero delle Politiche Agricole

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 505/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Scotland

Benaming

Verbetering van de kwaliteit van het vee van kleine onderpachters (crofters)

Rechtsgrond

Section 4(1) of The Congested Districts (Scotland) Act 1897

Aard van de maatregel

Regeling

Doelstelling

Kwaliteit

Vorm waarin de steun wordt verleend

Subsidie

Begrotingsmiddelen

0,6 miljoen GBP (0,84 miljoen EUR)

Steunintensiteit

Variabel

Looptijd

2006

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dpt

Edinburgh

United Kingdom

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

2.10.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 511/05

Lidstaat

Spanje

Benaming

Steun voor het slachten van met salmonella besmette legkippen in slachthuizen, in het belang van de volksgezondheid

Rechtsgrond

Proyecto de Real Decreto …./2005, por el que se establece la normativa básica de las ayudas estatales al sacrificio en matadero de gallinas ponedoras afectadas o sospechosas de salomonelosis de importancia para la salud pública

Aard van de maatregel

Regeling

Doelstelling

Dierziekten

Vorm waarin de steun wordt verleend

Subsidie

Begrotingsmiddelen

8,24 miljoen EUR

Steunintensiteit

89,8 %

Looptijd

5 jaar

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Autoridades competentes de la 17 Comunidades Autónomas del Reino de España

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 532/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Benaming

Infrastructuurregeling voor bio-energie

Rechtsgrond

Section 153(4) of the Environmental Protection Act 1990

Aard van de maatregel

Regeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm waarin de steun wordt verleend

Subsidie

Begrotingsmiddelen

10 miljoen GBP (14,83 miljoen EUR)

Steunintensiteit

Variabel

Looptijd

Vijf jaar en drie maanden (1.9.2006-31.12.2011)

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Dpt (SEERAD)

Edinburgh

United Kingdom

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.9.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 534/06

Lidstaat

Cyprus

Benaming

Steunregeling voor de bevordering van de verkoop van, en het voeren van reclame voor landbouwproducten (ontwerp van ministerieel decreet) — wijziging van steunregeling N 522/04

Rechtsgrond

Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο — Κρατικές Ενισχύσεις για Ενέργειες Προώθησης ή/και Διαφήμισης των Γεωργικών Προϊόντων

Aard van de maatregel

Regeling

Doelstelling

Afzetbevordering voor kwaliteitsproducten; reclame

Vorm waarin de steun wordt verleend

Subsidies

Begrotingsmiddelen

Zie dossier N 522/04 (14 400 000 EUR)

Steunintensiteit

Van 70 tot 100 % met een maximum van 100 000 EUR per begunstigde en per periode van 3 jaar wanneer het afzetbevordering betreft en 40 % wanneer het reclame betreft

Looptijd

Tot en met 31 december 2010

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/