Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)

7.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/44


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/C 297/11)

Nummer van de steunmaatregel

XT 44/06

Lidstaat

Malta

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Training Assistance

(Opleidingssteun )

Rechtsgrond

Business Promotion Regulations (S.L. 325.06)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

6 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.8.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2007

Doel van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Andere be- en verwerkende industrie

Ja

Andere diensten

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Malta Enterprise Corporation

Enterprise Center

Industrial Estate

MT-San Gwann SGN 09

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XT 46/06

Lidstaat

Malta

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

ETC — Steunprogramma voor opleiding

Rechtsgrond

Employment and Training Services Act (Cap. 343)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

1,2 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.9.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2007(1)

Doel van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die voor opleidingssteun in aanmerking komen

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Employment and Training Corporation

Head Office

Hal-Far, P.O. Box 20,

MT-Birzebbuga, BBG 01

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Ja