Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

20.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/3


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/C 313/03)

Nummer van de steunmaatregel

XS 128/06

Lidstaat

Republiek Slowakije

Regio

Stredné Slovensko, Žilinský kraj

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

KLF – ZVL OMNIA, a.s., Na stanicu 22, SK-010 09 Žilina

IČO: 31 635 164

Rechtsgrond

Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.,

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci, Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

6 520 324,50 SKK

(168 776,03 EUR)

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

63,93 %

Datum van tenuitvoerlegging

2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 14.7.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Be- en verwerkende industrie

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Sociálna poisťovňa, agentúra Žilina

Námestie Ľ. Štúra č. 5

SK-010 01 Žilina

Webadres: www.socpoist.sk

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Neen


Nummer van de steunmaatregel

XS 143/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Merseyside

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Centre for High Throughput Materials Discovery

Rechtsgrond

Higher Education Corporation incorporated under the Education

Reform Act 1988

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

2006: 0,066 miljoen GBP

2007: 0,066 miljoen GBP

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

Vanaf 31.10.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2007 — De regeling loopt tot eind december 2007 en is in overeenstemming met de geldende verordening die op KMO's van toepassing is

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

University of Liverpool

The Foresight Centre

1 Brownlow Street

L69 3GL Liverpool

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 147/06

Lidstaat

Estland

Regio

Estland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Investeringssteun voor de ontwikkeling en diversificatie van alternatieve economische activiteit in plattelandsgebieden.

Rechtsgrond

Põllumajandusministri 7. septembri 2006 määrus nr 92 “Põllumajandusministri 28. juuli 2004. a määruse nr 126”“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” tingimused “muutmine” (RTL 19.9.2006, 69, 1277)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

57 462 076 EEK (3 672 496 EUR)

(waarvan 14 365 519 EEK (918 124 EUR)

van de Republiek Estland

en 43 096 557 EEK (2 754 372 EUR) van het EOGFL)

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

22.9.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Mijnbouw

Neen

Andere be- en verwerkende industrie

Ja

Andere diensten

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3 Tartu

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 148/06

Lidstaat

Slowakije

Regio

Západné Slovensko

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Prefabetón Koš, a. s. Nováky, Lehotská 640, SK-972 71 Nováky

Rechtsgrond

1.

Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277a zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zák. č. 721/2004 Z. z. internetové spojenie www.socpoist.sk

2.

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zák. č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.70/2001 v znení neskorších predpisov, internetové spojenie www.finance.gov.sk

3.

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005Nariadenie

4.

Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

12 431 477 SKK

330 281,80 EUR

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

49,73%

Datum van tenuitvoerlegging

Besluit 1100-122-GC09/2006 van 4.9.2006, inwerkingtreding: 6.9.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot september 2006 — éénmalige steunmaatregel

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Be- en verwerkende industrie

Ja — bouwsector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Sociálna poisťovňa, agentúra Prievidza

Matice slovenskej 10

SK-971 01 Prievidza

Webadres: www.socpoist.sk

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 149/06

Lidstaat

Nederland

Regio

Provincie Flevoland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Kinderopvang „De Boerderij”

Rechtsgrond

Decentralisatie-convenant Rijk/Flevoland m.b.t. het Leader+ programma Regio Randstad 2000-2006 d.d. 11 april 2001

Leader+ overeenkomst tussen de provincie Flevoland en mevrouw A. Reijns

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gewaarborgde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

11 718 EUR

Gewaarborgde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 en artikel 5 van de verordening

Ja,

de steunintensiteit is 15 %. Dit is conform art. 4 lid 2 sub a van verordening 70/2001

Datum van tenuitvoerlegging

De beschikking zal uitgaan nadat de kennisgeving is verschenen in het PBEG

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 1 augustus 2007

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja,

er wordt steun verleend voor investeringen in materiële activa (art. 4 lid 1). Doelstelling van de steun is de ondernemer een bijdrage te geven in de investeringskosten die nodig zijn voor de realisatie van een kinderdagverblijf

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren die in aanmerking komen voor steun aan KMO's

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Nederland

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 150/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Yorkshire & the Humber

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Kestonbond Holdings Limited

Rechtsgrond

Local Government Act 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

0,173 miljoen GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

9.10.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2007

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Government Office for Yorkshire and the Humber

25 Queen Street

Leeds, LS1 2TW

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 151/06

Lidstaat

Duitsland

Regio

Freie und Hansestadt Hamburg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Richtsnoeren O&O-steun Hamburg

Rechtsgrond

§ 9 des Gesetzes über die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen und der in der Wirtschaft tätigen freien Berufen

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

1,8 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

3.1.2005

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 31.12.2007

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

D-20459 Hamburg

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XS 152/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

North East of England

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Neosensors Ltd

Rechtsgrond

The University of Durham and Newcastle Act 1963

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

4 446,24 GBP

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

2.6.2006

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2006

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Government Office for the North East

European Programmes Secretariat

Citygate

NE1 4WH Newcastle upon Tyne

United Kingdom

Sponsor Contact

Professor Ken Snowdon

University of Newcastle (INEX)

Herschel Annex

NE1 7RU Newcastle upon Tyne

United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja