Home

Uniforme toepassing van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) (Indeling van goederen)

Uniforme toepassing van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) (Indeling van goederen)

22.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 316/9


UNIFORME TOEPASSING VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR (GN)

(Indeling van goederen)

(2006/C 316/03)

Publicatie van toelichtingen, goedgekeurd in overeenstemming met de procedure van artikel 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(1)

De toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen(2) worden als volgt gewijzigd:

Bladzijde 233:

De volgende tekst moet worden toegevoegd na de toelichting bij hoofdstuk 61, algemeen, punt 3:

„4.

Kledingstukken die het bovenlichaam bedekken in tegenstelling tot kledingstukken die het onderlichaam bedekken en kledingstukken die het gehele lichaam bedekken (bijvoorbeeld overjassen, japonnen) zijn kledingstukken die:

op grond van hun objectieve kenmerken (stijl, snit enzovoort) duidelijk zijn bedoeld om te worden gedragen als bijvoorbeeld anoraks, colbertjassen en jasjes van ensembles, overhemden en blouses, pyjamajassen, pull-overs, vesten en slip-overs, delen van skipakken voor het bovenlichaam enzovoort. (Tenzij anders bepaald, hoeven deze kledingstukken het bovenlichaam niet volledig te bedekken.)

en

niet verder reiken dan halverwege de dij. Echter, afhankelijk van het modebeeld kunnen bepaalde delen van deze kledingstukken verder reiken dan halverwege de dij (bijvoorbeeld modieuze franjes, maar ook de traditionele rokkostuums met lang achterpand) waarbij de lengte van het kledingstuk te verwaarlozen is omdat zij de functie van deze kledingstukken, namelijk het bedekken van het bovenlichaam, niet verandert.”

Bladzijde 243:

De volgende tekst moet worden toegevoegd na de toelichting bij hoofdstuk 62, algemeen, punt 4:

„5.

De toelichtingen bij hoofdstuk 61, algemeen, punt 4 zijn mutatis mutandis van toepassing.”