Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

52007AP0239externe betrekkingen, milieu, vervuiler-betaalt-principe, EU-milieubeleid, industriële verontreiniging, luchtverontreiniging, codificatie van het EU-recht, beheer van afvalstoffen, bestrijding van de verontreinigingWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gecodificeerde versie) (COM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))PB C 146 van 12.06.2008, blz. 71-72 (NL, EL, FR, MT, SV, RO, SK, PL, SL, CS, IT, ES, HU, ET, LT, EN, FI, BG, DA, DE, PT, LV)pdf19-06-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007AP0239http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0239