Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 November 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/83/EG betreffendelevensverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 November 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/83/EG betreffendelevensverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

52007AP0514Interne markt - Beginselen, Vrijheid van vestiging, aanpassing van de wetgeving, verzekeringsrecht, levensverzekering, EU-controle, institutionele bevoegdheid (EU), resolutie, Europese CommissieWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 November 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/83/EG betreffendelevensverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))PB C 282 van 06.11.2008, blz. 311-311 (IT, PT, MT, SL, RO, NL, SK, CS, FR, LV, PL, FI, ES, EN, ET, LT, SV, DE, DA, EL, HU, BG)pdf14-11-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007AP0514http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0514