Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 November 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 November 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))

52007AP0521Fytosanitaire wetgeving, vrij verkeer van goederen, aanpassing van de wetgeving, milieu, Interne markt - Beginselen, chemisch product, volksgezondheid, institutionele bevoegdheid (EU), milieubescherming, etiketteren, gezondheid van dieren, Europese Commissie, resolutie, commercialiseringWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 November 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))PB C 282 van 06.11.2008, blz. 318-318 (IT, ES, HU, SK, FI, FR, EN, NL, PT, BG, ET, LV, CS, RO, PL, LT, EL, MT, SL, SV, DA, DE)pdf14-11-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007AP0521http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0521