Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 November 2007 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 November 2007 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS))

52007AP0531justitie en binnenlandse zaken, resolutie, toepassing van het EU-recht, Akkoord van Schengen, EU-lidstaat, toetreding tot de Europese Unie, internationaal publiekrecht, Schengen-informatiesysteem, vrij verkeer van personenWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 November 2007 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS))PB C 282 van 06.11.2008, blz. 419-419 (EN, ET, SV, FR, IT, RO, NL, CS, SL, LV, PL, BG, SK, ES, FI, LT, HU, DA, EL, DE, PT, MT)pdf15-11-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007AP0531http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0531