Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde (COM(2007)0465 - C6-0255/2007 - 2007/0168(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde (COM(2007)0465 - C6-0255/2007 - 2007/0168(COD))

52007AP0545technische belemmeringen, Interne markt - Beginselen, aanpassing van de wetgeving, elektrisch materiaal, harmonisatie van de wetgevingen, kwaliteitsmerk, technische voorschriften, resolutie, diergeneeskundeWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde (COM(2007)0465 - C6-0255/2007 - 2007/0168(COD))PB C 297 van 20.11.2008, blz. 105-105 (IT, BG, PL, PT, SL, DA, SV, NL, MT, FI, LV, ES, EL, LT, EN, FR, CS, ET, RO, SK, DE, HU)pdf28-11-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007AP0545http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0545