Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon (COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon (COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS))

52007AP0550financiële bepalingen, externe betrekkingen, EU-steun, macro-economie, economische stabilisatie, Libanon, financiële hulp, resolutieWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 November 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van communautaire macrofinanciële bijstand aan Libanon (COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS))PB C 297 van 20.11.2008, blz. 108-115 (FI, SV, IT, MT, CS, PL, NL, DE, SL, EN, PT, DA, EL, BG, ES, SK, LV, RO, ET, HU, FR, LT)pdf28-11-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007AP0550http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0550