Home

Besluit van het Europees Parlement van 29 November 2007 over de voordracht van Hubert Weber voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

Besluit van het Europees Parlement van 29 November 2007 over de voordracht van Hubert Weber voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

52007AP0570bepalingen betreffende de instellingen, Europese Rekenkamer, resolutie, benoeming van de ledenBesluit van het Europees Parlement van 29 November 2007 over de voordracht van Hubert Weber voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))PB C 297 van 20.11.2008, blz. 156-156 (EN, DE, EL, CS, SK, ET, FR, FI, LT, ES, IT, BG, PL, RO, NL, HU, LV, DA, PT, SL, SV, MT)pdf28-11-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007AP0570http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AP0570