Home

Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 inzake het verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid 2005 (2007/2078(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 inzake het verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid 2005 (2007/2078(INI))

52007IP0263mededinging, EU-lidstaat, concurrentierecht, Europese Commissie, economisch beleid, samenwerkingsbeleid, concurrentiebeleid, toepassing van het EU-rechtResolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2007 inzake het verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid 2005 (2007/2078(INI))PB C 146 van 12.06.2008, blz. 105-110 (RO, BG, SV, PT, DA, HU, LV, SK, FR, CS, IT, FI, EN, MT, PL, ES, SL, NL, ET, DE, EL, LT)pdf19-06-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007IP0263http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0263