Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juli 2007 over een toekomstig maritiem beleid voor de Europese Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën (2006/2299(INI))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juli 2007 over een toekomstig maritiem beleid voor de Europese Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën (2006/2299(INI))

52007IP0343milieu, zeeruim, kustbescherming, maritiem beleid, maritiem toezicht, duurzame ontwikkelingWetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 juli 2007 over een toekomstig maritiem beleid voor de Europese Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën (2006/2299(INI))PB C 175 van 10.07.2008, blz. 531-551 (DE, PT, ET, LT, MT, NL, SV, SL, EN, RO, ES, IT, BG, DA, LV, PL, EL, HU, SK, CS, FI, FR)pdf12-07-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007IP0343http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0343