Home

Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over het groenboek over de herziening van het consumentenacquis (2007/2010(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over het groenboek over de herziening van het consumentenacquis (2007/2010(INI))

52007IP0383consumentenbescherming, uitwerking van EU-wetgeving, resolutie (EU), wetsherziening, bescherming van de consument, vereenvoudiging van de wetgeving, communautaire verworvenhedenResolutie van het Europees Parlement van 6 september 2007 over het groenboek over de herziening van het consumentenacquis (2007/2010(INI))PB C 187 van 24.07.2008, blz. 231-237 (LT, SK, PL, PT, SL, RO, LV, ES, FI, EL, FR, BG, CS, HU, SV, IT, EN, NL, DE, DA, ET, MT)pdf06-09-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007IP0383http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0383