Home

Resolutie van het Europees Parlement van 27 september 2007 over de verplichtingen van grensoverschrijdende dienstverleners (2006/2049(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 27 september 2007 over de verplichtingen van grensoverschrijdende dienstverleners (2006/2049(INI))

52007IP0421resolutie, vrij verrichten van diensten, grensarbeider, vrij verkeer van werknemers, dienstverrichtingResolutie van het Europees Parlement van 27 september 2007 over de verplichtingen van grensoverschrijdende dienstverleners (2006/2049(INI))PB C 219 van 28.08.2008, blz. 312-316 (EN, MT, ET, ES, DA, EL, LT, DE, SL, FI, SV, BG, PT, SK, HU, IT, CS, LV, RO, PL, FR, NL)pdf27-09-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007IP0421http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0421