Home

Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het Europees Parlement (2007/2169(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het Europees Parlement (2007/2169(INI))

52007IP0429bepalingen betreffende de instellingen, samenstelling van een parlementaire commissie, Europees Parlement, benoeming van de leden, werking van de instelling, resolutieResolutie van het Europees Parlement van 11 oktober 2007 over de samenstelling van het Europees Parlement (2007/2169(INI))PB C 227 van 04.09.2008, blz. 132-135 (PL, IT, DA, LT, NL, DE, SV, RO, ES, PT, FI, LV, HU, MT, ET, SK, FR, EN, BG, EL, CS, SL)pdf11-10-2007http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007IP0429http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IP0429