Home

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun (Voor de EER relevante tekst )

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun (Voor de EER relevante tekst )

24.2.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 41/9


Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 41/07)

Nummer van de steunmaatregel

XR 6/07

Lidstaat

Duitsland

Regio

(Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg–Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin (sole 87(3)c)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Investitionszulagengesetz 2007

Rechtsgrondslag

Investitionszulagengesetz 2007 vom 15. Juli 2006 (BGBl I S. 1614)

Type maatregel

Steunregeling

Begrotingsmiddelen

580 mln EUR

Maximale steunintensiteit

30 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Looptijd

31.12.2009

Economische sectoren

Beperkt tot specifieke sectoren

NACE15-37; 55.1; 55.21; 55.22; 55.23.1; 72; 73; 74.13; 74.20.4; 74.20.5; 74.20.6; 74.3; 74.4; 74.81.

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

omnia Finanzamt in der Bundesrepublik Deutschland

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.gesetze-im-internet.de/invzulg_2007/index.html

Andere informatie