Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

19.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 85/6


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2007/C 85/02)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„KARLOVARSKÉ OPLATKY”

EG-nummer: CZ/PGI/005/0381/20.10.2004

BOB ( ) BGA ( X )

Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.

1. Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adres:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tel.:

(420) 220 38 31 11

Fax:

(420) 224 32 47 18

E-mail:

posta@upv.cz

2. Groepering:

Naam:

Sdružení výrobců Karlovarských oplatek

Adres:

Slepá 517/1

CZ-360 05 Karlovy Vary

Tel.:

(420) 353 56 30 06

Fax:

(420) 353 56 30 06

E-mail:

obchod@karlovarskapekarna.cz

Samenstelling:

Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )

3. Productcategorie:

Categorie 2.4: Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

4. Productdossier:

(Samenvatting van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1. Naam: „Karlovarské oplatky”

4.2. Beschrijving: De „Karlovarské oplatky ”(wafels van Karlovy Vary) worden vervaardigd volgens een traditioneel recept: het betreft ronde wafels met een diameter van ongeveer 19 cm. De wafels bestaan uit twee dunne plakken waarop in reliëf de volgende illustratie is aangebracht: aan de buitenkant rondom, een 30 mm brede rand die een tak met kleine blaadjes voorstelt, en daarbinnen in cirkelvorm de inscriptie „Karlovarské oplatky ”in letters die ten minste 20 mm hoog zijn. In het centrum van de wafel staat een symbool van het kuuroord Karlovy Vary, namelijk ofwel de fontein die symbool staat voor de thermale bron, ofwel de gems die verwijst naar de legende betreffende de stichting van Karlovy Vary. Het thermale water (et geneeskrachtige werking) van Karlovy Vary is een van de grondstoffen waarmee de wafels worden vervaardigd, en het speelt een belangrijke rol voor de bepaling van smaak en vochtigheid van de wafels. De plakken worden bestrooid met een melange op basis van suiker en nootjes — of eventueel, naargelang van de soort, een andere smaak, meestal op basis van amandelen, cacao, vanille of kaneel — en worden vervolgens warm samengevoegd. De wafels, met een oppervlak in reliëf, zijn knapperig, licht, dun en rond. Zij hebben een kenmerkende smaak en geur.

De basisingrediënten voor de bereiding van de „Karlovarské oplatky ”zijn: tarwebloem, thermaal water van Karlovy Vary, plantaardige vetten, suiker, melk, een melange op basis van eieren, bloem, chemisch gist, boter en, naargelang van de soort, gedopte nootjes, amandelen, cacaopoeder, vanille of kaneel.

Het voor de bereiding van de wafels gebruikte thermale water van Karlovy Vary bezit specifieke eigenschappen, die kenmerkend zijn voor het betrokken geografische gebied. Daardoor krijgt de wafel zijn kenmerkende kwaliteiten, vooral de knapperigheid en de specifieke smaak en geur. Het thermale water van Karlovy Vary is een natuurlijk water dat rijk is aan koolwaterstoffen, sulfaten en chloriden; het borrelt op uit een tectonische barst met een diepte van meer dan 800 m en heeft een temperatuur van 73 °C; het water bevat lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, koper, beryllium, magnesium, calcium, strontium, zink, cadmium, aluminium, tin, lood, arsenicum, antimonium, selenium, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, fluoriden, chloriden, bromiden, sulfaat, koolwaterstoffen, koolstoffen en siliciumzuur. Dat water wordt in het grootste kuuroord van Tsjechië, namelijk Karlovy Vary, gebruikt voor de behandeling van chronische maagzweren, dyskinesie van de galwegen, inclusief het postcholecystectomiesyndroom, chronische aandoeningen van de pancreas en de lever, blaasstenen en jicht. Dankzij hun samenstelling en vooral het gebruik van het thermale water van Karlovy Vary zijn de wafels licht verteerbaar en zeer caloriearm.

De „Karlovarské oplatky ”worden vervaardigd per stuk. Zij worden verpakt in doosjes van 5 (125 g), 6 (150 g) of 8 (200 g) stuks.

4.3. Geografisch gebied: Het grondgebied van het kuuroord Karlovy Vary.

4.4. Bewijs van de oorsprong: Bij de productie worden alle voorschriften inzake de vervaardiging van levensmiddelen in acht genomen en wordt het HACCP-systeem toegepast tijdens het volledige productieproces. De producenten houden een register bij van de leveranciers van de grondstoffen en de afnemers van het eindproduct. Op elk product wordt de fabrikant vermeld. De inachtneming van het productdossier wordt gecontroleerd door plaatselijke innspectiedienst van de bevoegde nationale autoriteit, de „Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň ”(Nationale landbouw- en levensmiddeleninspectie, inspectiedienst Plzeň).

4.5. Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De „Karlovarské oplatky ”bestaan uit twee dunne plakken met een diameter van ongeveer 19 cm en met een kenmerkend reliëf. Het deeg wordt bereid door de hierboven (in punt 4.2) vermelde ingrediënten te mengen met vers thermaal water van Karlovy Vary, met dien verstande dat het plantaardige vet vooraf moet worden gesmolten. Het vloeibare deeg, dat goed is gemengd en een geelachtige kleur heeft (het deeg neemt daarbij niet toe in volume aangezien, anders dan bij andere producten van de banketbakkerij, geen gist wordt gebruikt,), moet dan gedurende ongeveer 60 minuten kunnen rusten bij een temperatuur van 20 à 26 °C, waarna het in het reservoir van de roterende bakapparatuur wordt gegoten. De plakken worden gebakken bij een temperatuur van 220 °C in speciale roterende ovens (die normaal worden gebruikt bij de vervaardiging van wafels); dankzij dit traditionele productieproces worden uit het vloeibare deeg plakken verkregen met een dikte van 2 mm. Die plakken worden vervolgens gedurende ten minste 48 uur opgeslagen in een vochtig lokaal, waarbij ook weer thermaal water van Karlovy Vary wordt gebruikt om de luchtvochtigheid op peil te houden. De plakken worden daarbij onder een gewicht geplaatst volgens een speciale techniek, waardoor zij de vereiste vochtigheid kunnen behouden zonder te worden vervormd. De temperatuur in dat lokaal moet 40 °C bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van 90 %. Aan het einde van dit proces worden de plakken bestrooid met een melange op basis van suiker en nootjes of een andere smaak, naargelang van de soort (zie punt 4.2); de plakken worden vervolgens aan elkaar gekleefd door verhitting bij een temperatuur van 180°, met gebruikmaking van speciaal daarvoor geschikte apparatuur (zoals normaal wordt gebruikt voor het aan elkaar kleven van wafels maar die verschilt van de roterende ovens die worden gebruikt voor de vervaardiging van de plakken omdat geen reliëf meer wordt aangebracht). De melange waarmee de wafels worden bestrooid, wordt verkregen door het vermalen en vermengen van verschillende ingrediënten tot een fijn poeder, dat met de hand wordt aangebracht in een uniform laagje van maximaal 1 mm op de onderste plak; vervolgens wordt deze plak bedekt met een tweede plak en wordt het geheel verwarmd. Om de kwaliteit en de specifieke kenmerken van het product te handhaven, moeten de bereiding van het deeg, het bakken, de rustperiode en het aaneenkleven van de plakken plaatsvinden in het betrokken geografische gebied.

4.6. Verband: De specifieke kenmerken van „Karlovarské oplatky ”zijn toe te schrijven aan het traditionele recept (zie punt 4.2) en aan het gebruik van het thermale water van Karlovy Vary dat in het omschreven geografische gebied voorkomt en dat specifieke eigenschappen bezit.

De eerste historische vermeldingen van de vervaardiging van „Karlovarské oplatky ”in het betrokken geografische gebied dateren van het midden van de 18e eeuw. Daarin wordt verwezen naar enerzijds de oudste wafelijzers („oplatnice”) die vandaag worden bewaard in het museum van Karlovy Vary, en naar anderzijds een vermelding in 1788 in een boek met als titel Karlsbad, Beschrieben zur Bequemlichkeit der hohen Gäste. De wafels werden eerst thuis bereid, zodat de eerste wafelfabriek waarschijnlijk slechts bestond uit een klein oventje in de keuken van het hotel „U zlatého štítu”, dat rond 1810 werd uitgebaat door Anna Grasmucková, echtgenote van graaf Josef von Bolzy. Tot het midden van de 19e eeuw werd de vraag naar „Karlovarské oplatky ”waarschijnlijk bijna volledig gedekt door de artisanale productie.

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden gespecialiseerde bedrijfjes voor de vervaardiging van „Karlovarské oplatky”. In 1867 werd de bekendste wafelfabriek, Bayer, opgericht, die zelfs wafels leverde aan de Duitse keizer Wilhelm I; deze wafels behaalden diverse onderscheidingen tijdens internationale tentoonstellingen. In 1904 werden de wafels reeds op grote schaal geproduceerd in 22 bedrijfjes in het betrokken geografische gebied. In die periode bedroeg de gezamenlijke productie van deze bedrijfjes ongeveer 4 miljoen wafels per jaar.

Tot aan het begin van de oorlog (1938) waren de productie en de verkoop van „Karlovarské oplatky ”zeer succesvol. Op dat moment waren er 26 gespecialiseerde bedrijfjes in het betrokken geografische gebied, nl. het kuuroord Karlovy Vary. Na de tweede wereldoorlog werd de productie voortgezet in ongeveer de helft van deze bedrijfjes, onder leiding van zaakvoerders die „beheerders van de nationale goederen ”werden genoemd. Na de nationalisatie in 1948 en tot 1989 werden de wafels gefabriceerd in Karlovy Vary, in de bedrijven van de nationale onderneming Orion.

Na het herstel van de markteconomie hebben de leden van de „Sdružení výrobců Karlovarských oplatek ”(groepering van producenten van „Karlovarské oplatky”) weer aangeknoopt met de traditie van de productie van „Karlovarské oplatky ”in het betrokken geografische gebied.

Derhalve worden de „Karlovarské oplatky ”reeds twee eeuwen lang in Karlovy Vary geproduceerd. Dankzij de inzet en het geduld van de plaatselijke producenten is deze wafel een traditionele specialiteit geworden van de stad Karlovy Vary.

In de voorbije twee eeuwen hebben de „Karlovarské oplatky ”hun naam en faam verworven. In 1900 behaalden zij een gouden medaille tijdens de wereldtentoonstelling van Parijs. Meer recent werden deze wafels, dankzij hun status van typisch Tsjechisch product, in groten getale verkocht in het Tsjechisch paviljoen van de wereldtentoonstelling EXPO 2000 in Hannover, wat blijkt uit het certificaat van de commissaris-generaal voor de Tsjechische Republiek.

Op 1 februari 1974 is de benaming „Karlovarské oplatky ”geregistreerd in het Tsjechisch register van oorsprongsbenamingen onder nummer 72.

4.7. Controlestructuur:

Naam:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň

Adres:

Jiráskovo náměstí 8

CZ-308 58 Plzeň 8

Tel.:

(420) 377 43 34 11

Fax:

(420) 377 45 52 29

E-mail:

plzen@szpi.gov.cz

4.8. Etikettering: „Karlovarské oplatky”

De naam van het product moet het dominerende element zijn op de voorkant van het product of op de verpakking.