Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

25.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 90/2


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 90/02)

Datum waarop het besluit is genomen

14.12.2004

Nummer van de steunmaatregel

NN63/04 (ex N 472/03)

Lidstaat

Portugal

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Reprivatização (primeira fase) da TAP — Transportes Aéreos Portugueses S.A.

Rechtsgrondslag

Lei 11/90 de 5 de Abril de 1990, Decreto-lei 122/98 de 9 de Maio de 1998, Decreto-lei 34/2000 de 14 de Marco de 2000, Decreto-lei 57/2003 de 28 de Marco de 2003

Type maatregel

Doelstelling

Besluit tot goedkeuring van de eerste fase van de herprivatisering van Transportes Aereos Portugueses S.A. (gedeeltelijke herprivatisering van Serviços Portugueses de Handling S.A.)

Vorm

Begrotingsmiddelen

Steunintensiteit

Maatregel is geen steunmaatregel

Looptijd

Betrokken economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

23.11.2005

Nummer van de steunmaatregel

N 311/05

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Refund of social security contributions to employers in respect of the employment of seafarers on certain ships

Rechtsgrondslag

Social Welfare Act 1997, Social Welfare (Consolidated Contributions and Insurability) (Amendment) (No 2) (Refunds) Regulations, 1997 (as amended)

Type maatregel

Doelstelling

Maritiem vervoer

Vorm

Begrotingsmiddelen

Maximaal 4 miljoen EUR per jaar

Steunintensiteit

Looptijd

2004-2010

Betrokken economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

22.3.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 313/05

Lidstaat

Litouwen

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas

Rechtsgrondslag

Įstatymo dėl valstybinio socialinio draudimo pakeitimo įstatymo projektas

Type maatregel

Doelstelling

Steun voor de maritieme sector met het oog op de instandhouding van de transportvloot in de Gemeenschap en de werkgelegenheid van zeevarenden uit de Gemeenschap en de EER aan boord van communautaire schepen

Vorm

Begrotingsmiddelen

Maximaal 4,63 miljoen EUR per jaar (27,80 miljoen EUR over 6 jaar).

Steunintensiteit

Looptijd

1.1.2006-1.1.2012

Betrokken economische sectoren

Maritiem vervoer

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

19.1.2005

Nummer van de steunmaatregel

N 321/04

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Steun aan de Franse steenkoolindustrie, bestemd voor het financieren van de sluitingskosten in het boekjaar 2004

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 1407/2002 betreffende staatssteun voor de kolenindustrie

Type maatregel

Doelstelling

Dekken van de kosten voor de sluiting van de laatste steenkoolmijnen in het boekjaar 2004

Vorm

Begrotingsmiddelen

887,9 miljoen EUR

Steunintensiteit

Looptijd

2004

Betrokken economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

22.2.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 420/05

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Allongement de la durée des concessions de sociétés d'autoroutes du Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et du Tunnel Maurice Lemaire (TML/APRR)

Rechtsgrondslag

Type maatregel

Doelstelling

Vorm

Begrotingsmiddelen

Voor APRR: een overheidssubsidie van 35 miljoen EUR

Steunintensiteit

Looptijd

Voor ATMB: een verlenging van de looptijd van de concessie tot 2050

Voor APRR: een verlenging van de looptijd van de concessie tot 2068

Betrokken economische sectoren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/