Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)

25.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 90/19


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 90/07)

Nummer van de steunmaatregel

XE 1/07

Lidstaat

Hongarije

Regio

Magyarország teljes területe

Benaming van de steunregeling

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból nyújtott munkahelyteremtő támogatás

Rechtsgrondslag

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 7,8 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 5, en de artikelen 5 en 6 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.12.2006

Duur van de regeling

30.6.2008

Doelstelling

Art. 4 Schepping van werkgelegenheid

Economische sectoren

Alle sectoren van de Gemeenschap (1)komen in aanmerking voor werkgelegenheidssteun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pozsonyi út 56.

H-1133 Budapest

Andere informatie

Het programma wordt gefinancierd door het financieel mechanisme van de EER en het financieel mechanisme van Noorwegen. Er worden geen Hongaarse overheidsmiddelen gebruikt.


Nummer van de steunmaatregel

XE 3/07

Lidstaat

Italië

Regio

Calabria

Benaming van de steunregeling

Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati/inoccupati calabresi

Rechtsgrondslag

Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approvazione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 16 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 5, en de artikelen 5 en 6 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

15.12.2006

Duur van de regeling

31.12.2006

Doelstelling

Art. 4 Schepping van werkgelegenheid

Art. 5 Indienstneming van benadeelde en gehandicapte werknemers

Art. 6 Tewerkstelling van gehandicapte werknemers

Economische sectoren

Alle sectoren van de Gemeenschap (2)komen in aanmerking voor werkgelegenheidssteun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Calabria

Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali, cooperazione e volontariato

Piazza Matteotti, 7

I-88100 Catanzaro

Dirigente generale: dott. Franco Petramala

Tel. (39) 0961 72 76 42

E-mail: f.petramala@regcal.it

Andere informatie

De steunregeling wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds in het kader van het regionaal operationeel programma voor Calabrië 2000/2006. Maatregelen 3.2, 3.4, 3.13.


Nummer van de steunmaatregel

XE 4/07

Lidstaat

Italië

Regio

Veneto

Benaming van de steunregeling

Aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili

Rechtsgrondslag

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali», articolo 5

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 2 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikelen 5 en 6 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Duur van de regeling

30.6.2007

Doelstelling

Art. 5 Indienstneming van benadeelde en gehandicapte werknemers; Art. 6 Tewerkstelling van gehandicapte werknemers

Economische sectoren

Alle sectoren van de Gemeenschap (3)komen in aanmerking voor werkgelegenheidssteun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Veneto

Segreteria regionale Bilancio e finanza

Direzione Risorse finanziarie

Tel. (39) 041 279 11 94

Santa Croce 1187

I-30125 Venezia


Nummer van de steunmaatregel

XE 5/07

Lidstaat

Italië

Regio

Calabria

Benaming van de steunregeling

Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

Creazione di posti di lavoro per disoccupati provenienti da aziende e settori in crisi della Calabria

Rechtsgrondslag

Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approvazione del POR Calabria

Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 16 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: —

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 5, en de artikelen 5 en 6 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

15.12.2006

Duur van de regeling

31.12.2006

Doelstelling

Art. 4 Schepping van werkgelegenheid

Art. 5 Indienstneming van benadeelde en gehandicapte werknemers

Art. 6 Tewerkstelling van gehandicapte werknemers

Economische sectoren

Alle sectoren van de Gemeenschap (4)komen in aanmerking voor werkgelegenheidssteun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Calabria

Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali, cooperazione e volontariato

Piazza Matteotti, 7

I-88100 Catanzaro

Dirigente generale: dott. Franco Petramala

Tel. (39) 0961 72 76 42

E-mail: f.petramala@regcal.it

Andere informatie

De steunregeling wordt medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds in het kader van het regionaal operationeel programma voor Calabrië 2000/2006. Maatregel 3.2