Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst )

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst )

4.5.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 100/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 100/06)

Datum waarop het besluit is genomen

21.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 776/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Pais Vasco

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Notificación ayuda Pub Promoción uso Euskera en el trabajo

Rechtsgrondslag

Órden de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering/Instandhouding van het cultureel erfgoed

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 1,83 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: 1,83 mln EUR

Maximale steunintensiteit

70 %

Looptijd

1.1.2007-31.12.2007

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Directora de Promoción del Euskera

Vice consejería de Política Lingüística

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/o donosita-San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz, Álava — Pais Vasco

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

8.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 815/06

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Extension de la taxe fiscale affectée sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie aux produits des arts de la table

Rechtsgrondslag

Article 71 C de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 publiée au Journal officiel de la République Française du 31 décembre 2003) modifié par l'article 44 de la loi de finances pour 2005 (loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 publiée au JORF du 31 décembre 2004)

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Parafiscale heffing

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 5 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Looptijd

1.1.2007-31.12.2010

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

19.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 851/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

Scotland

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Renewables Obligation (Scotland) Order 2007

Rechtsgrondslag

The Renewables Obligation (Scotland) Order 2002, as revoked and replaced by the Renewables Obligation (Scotland) Orders in 2004, 2005 and 2006

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming, Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd

1.1.2007-31.3.2012

Economische sectoren

Beperkt tot de elektriciteits-, water- en gassector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Scottish Executive

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

21.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 49/07

Lidstaat

Spanje

Regio

Pais Vasco

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Programa de ayuda para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en determinados ámbitos de la sociedad (Euskalgintza)

Rechtsgrondslag

Órden de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering/Instandhouding van het cultureel erfgoed

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 1,19 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: 1,19 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Maximaal 70 % of 55 %, afhankelijk van het type activiteit

Looptijd

2007

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Directora de Promoción del Euskera

Vice consejería de Política Lingüística

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/o donosita-San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz, Álava — Pais Vasco

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

22.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 94/07

Lidstaat

Duitsland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Verlängerung und Änderung der Beihilfemaßnahme „Beihilfe für die Nutzung erneuerbarer Energien“

Rechtsgrondslag

Richtlinie des BMU zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vom 12. Januar 2007

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 213 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: 213 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd

1.1.2007-31.12.2007

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/