Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

23.6.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 139/11


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 139/02)

Datum waarop het besluit is genomen

22.12.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 575/06

Lidstaat

Italië

Regio

Friuli Venezia Giulia

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Proroga del regime di aiuti esistente — Aiuto di Stato N 134/01 — Italia (Regione Friuli Venezia Giulia) — Disegno di legge n. 106/1-A — «Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci, per la ristrutturazione dell'autotrasporto merci e per lo sviluppo del trasporto combinato»

Rechtsgrondslag

Legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato» e decreto del presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0213/Pres. Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Levering en modernisering van regionale infrastructuur en diensten teneinde de efficiëntie van het goederenvervoer en de ontwikkeling van gecombineerd vervoer te bevorderen. De regeling voorziet in steun voor de bouw van infrastructuur voor het gecombineerd vervoer, investeringen in informaticasystemen, investeringen in apparatuur voor overslag en gecombineerd vervoer, aankoop van nieuwe apparatuur om de veiligheid van maritiem vervoer in havens te verbeteren en aankoop van nieuwe trekkers voor het wegvervoer

Vorm

Directe subsidies

Begrotingsmiddelen

9 miljoen EUR

Steunintensiteit

30 %

Looptijd

1.1.2007-1.1.2009

Betrokken economische sectoren

Gecombineerd vervoer

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Regione Friuli Venezia Giulia

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

4.4.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 599/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Andalucía

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ayudas a favor del medio ambiente que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía, con el objetivo de fomentar la inversión en infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección ambiental

Rechtsgrondslag

Proyecto de Decreto xxxx/2007, por el que se establece el marco regulador de las ayudas en favor del medio ambiente que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 151,5 mln EUR

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd

tot 31.12.2007

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia

Plaza de la Contratación 3

E-41071 Sevilla

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

24.1.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 649/06

Lidstaat

Bondsrepubliek Duitsland

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Richtlinie zur Förderung der Anschaffung emmissionsarmer schwerer Nutzfahrzeuge

Rechtsgrondslag

Haushaltsgesetz, ABMG

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Bevordering van het gebruik van verbeterde milieuvriendelijke zware voertuigen

Vorm

Investeringssteun en toelage voor interesten

Begrotingsmiddelen

Maximaal 100 miljoen EUR per jaar

Steunintensiteit

Maximale steunintensiteit: 50 % van de in aanmerking komende kosten (extra investeringskosten)

Looptijd

1.1.2007-31.12.2013

Betrokken economische sectoren

Vervoerssector

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Invalidenstraße 4

D-10115 Berlin

Andere inlichtingen

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

21.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 765/06

Lidstaat

Nederland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Beleidregels kosten vergoeding subsidie milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006

Rechtsgrondslag

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:4, tweede lid. Beleidregels kosten vergoeding subsidie milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 70 mln EUR

Maximale steunintensiteit

Maatregel die geen steun vormt

Looptijd

1.2.2007-2.5.2007

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Senternovem Zwolle

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

8.5.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 806/06

Lidstaat

Polen

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Wykorzystanie środków funduszy innowacyjności tworzonych przez centra badawczo-rozwojowe

Rechtsgrondslag

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków wykorzystania środków funduszy innowacyjności

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Onderzoek en ontwikkeling

Vorm van de steun

Versmalling van de belastinggrondslag

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 10 mln PLN; Totaal van de voorziene steun: 60 mln PLN

Maximale steunintensiteit

100 %, 80 %, 60 %

Looptijd

1.5.2007-31.12.2013

Economische sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Minister Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

10.5.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 82/07

Lidstaat

Spanje

Regio

País Vasco

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Programa de ayudas para la organización y participación en ferias del libro, congresos, ciclos de conferencias y actividades culturales de promoción y difusión del libro en la Comunidad Autónoma Vasca

Rechtsgrondslag

Borrador de Orden, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para la organización y participación en ferias del libro, congresos, ciclos de conferencias y actividades culturales de promoción y difusión del libro en la Comunidad Autónoma Vasca

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, Instandhouding van het cultureel erfgoed

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,45 mln EUR; Totaal van de voorziene steun: 0,45 mln EUR

Maximale steunintensiteit

70 %

Looptijd

tot 31.12.2007

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Dirección de Promoción de la Cultura; Departamento de Cultura; Gobierno Vasco

C/ Donosita-San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/