Home

Bekendmaking, op grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, van een verzoek tot annulering

Bekendmaking, op grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, van een verzoek tot annulering

22.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/19


Bekendmaking, op grond van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, van een verzoek tot annulering

(2007/C 194/13)

Naar aanleiding van deze bekendmaking kan op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar worden aangetekend tegen dit verzoek tot annulering. Bezwaarschriften moeten binnen zes maanden na de datum van deze bekendmaking bij de Commissie zijn ingediend.

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

Verzoek tot annulering overeenkomstig artikel 12, lid 2

„BAD NIEDERNAUER QUELLE”

EG-nummer: DE/PDO/017/0743/23.7.2003

BGA BOB

1. Geregistreerde benaming waarvoor annulering wordt voorgesteld:

„Bad Niedernauer Quelle”

2. Lidstaat of derde land:

Duitsland

3. Producttype:

Mineraalwater

4. Natuurlijke persoon of rechtspersoon die het verzoek tot annulering indient:

Naam:

Bad Niedernauer Römerquelle

Adres:

D-72108 Bad Niedernau

Aard van het rechtmatige belang bij het indienen van het verzoek:

De indiener van het verzoek is de enige producent van het product met de beschermde benaming.

5. Redenen voor de annulering:

De indiener van het verzoek heeft besloten de benaming niet meer als beschermde oorsprongsbenaming te gebruiken en wil de met een beschermde oorsprongsbenaming gepaard gaande controlekosten niet meer dragen.