Home

Werkdocument van de Diensten van de Commissie bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Asielbeleidsplan een geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2008) 360 definitief} {SEC (2008)2029}

Werkdocument van de Diensten van de Commissie bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Asielbeleidsplan een geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2008) 360 definitief} {SEC (2008)2029}

52008SC2030justitie en binnenlandse zaken, asielbeleid, vluchteling, sociaal beleid, asielrecht, impactonderzoek, rechten van het individu, toelating van vreemdelingen, harmonisatie van de wetgevingenWerkdocument van de Diensten van de Commissie bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Asielbeleidsplan een geïntegreerde aanpak van bescherming in de hele EU - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2008) 360 definitief} {SEC (2008)2029}pdf17-06-2008http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008SC2030http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008SC2030