Home

Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in het Verenigd Koninkrijk te verhelpen

Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in het Verenigd Koninkrijk te verhelpen

52008SC2189Economische en Monetaire Unie, Handelspolitiek, overheidsfinanciën, overheidsschuld, Verenigd Koninkrijk, begrotingstekortAanbeveling voor een aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in het Verenigd Koninkrijk te verhelpenpdf02-07-2008http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008SC2189http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008SC2189