Home

Onderzoek van de Commissie naar de farmaceutische sector

Onderzoek van de Commissie naar de farmaceutische sector

4.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 59/6


Onderzoek van de Commissie naar de farmaceutische sector

(2008/C 59/06)

Op 15 januari 2008 startte de Commissie overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1/2003 (zaak COMP/39.514) een onderzoek naar de farmaceutische sector in de Gemeenschap, met betrekking tot de invoering op de markt van innovatieve en generieke geneesmiddelen voor de menselijke consumptie. De tekst van de beschikking is beschikbaar op de officiële website van het Directoraat-generaal Concurrentie.