Home

Statistische gegevens m.b.t. in 2007 krachtens informatieprocedure 98/34 ter kennis gebrachte technische voorschriften — Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst)

Statistische gegevens m.b.t. in 2007 krachtens informatieprocedure 98/34 ter kennis gebrachte technische voorschriften — Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst)

30.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 132/27


STATISTISCHE GEGEVENS M.B.T. IN 2007 KRACHTENS INFORMATIEPROCEDURE 98/34 TER KENNIS GEBRACHTE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij(1)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 132/07)

I. Overzicht van de verschillende typen reacties zoals deze aan de lidstaten van Europese Unie zijn gericht naar aanleiding van de door ieder van hen ter kennis gebrachte ontwerp-teksten

Lidstaten

Aantal kennisgevingen

Opmerkingen(2)

Uitvoerig gemotiveerde meningen(3)

Voorstellen voor communautair optreden

LS

COM

EVA(4)

TR(5)

LS

COM

9.3(6)

9.4(7)

België

48

7

10

0

0

2

3

1

0

Bulgarije

4

0

1

0

0

0

1

0

0

Tsjechische Republiek

24

13

4

0

0

1

3

1

1

Denemarken

38

15

4

0

0

1

4

0

0

Duitsland

83

17

27

0

0

5

5

2

1

Estland

11

2

2

0

0

0

0

0

0

Ierland

14

6

2

0

0

1

0

0

0

Griekenland

4

0

3

0

0

0

3

0

0

Spanje

35

9

8

0

0

1

4

1

0

Frankrijk

58

17

12

0

0

3

10

2

2

Italië

20

6

4

0

0

4

4

0

0

Cyprus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Letland

8

0

1

0

0

0

2

0

0

Litouwen

6

3

3

0

0

1

2

0

0

Luxemburg

2

0

2

0

0

0

1

0

0

Hongarije

12

2

3

0

0

1

0

0

0

Malta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nederland

63

11

9

0

0

5

3

0

0

Oostenrijk

48

3

5

0

0

0

1

0

0

Polen

50

22

6

0

0

7

10

0

0

Portugal

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Roemenië

5

0

2

0

0

1

3

0

0

Slovenië

8

3

3

0

0

1

2

0

0

Slovakije

12

4

2

0

0

0

1

0

0

Finland

39

11

2

0

0

4

0

0

0

Zweden

64

8

13

0

0

0

1

0

0

Verenigd Koninkrijk

51

6

8

0

0

1

3

0

0

Totaal EU

710

167

136

0

0

39

66

7

4

II. Verdeling per sector van de door de lidstaten van Europese Unie ter kennis gebrachte ontwerp-teksten

Sector

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

IT

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Totaal EU

Bouw

1

2

8

0

5

24

1

2

1

3

8

2

0

1

1

3

0

2

33

0

1

1

1

5

32

8

0

145

Landbouw- en voedingsproducten

4

0

8

0

6

5

1

1

0

5

21

7

1

1

0

1

0

16

0

5

0

0

2

2

1

11

13

111

Chemische producten

7

0

1

0

4

1

0

0

0

1

2

4

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

2

4

0

30

Farmaceutische producten

0

0

1

0

0

4

0

6

0

0

2

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

3

2

23

Huishoudelijke apparatuur en vrije tijd

2

1

0

0

0

5

0

0

0

4

1

0

1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

1

0

0

5

7

31

Machinebouw

3

1

0

0

0

0

5

1

0

6

3

0

0

0

0

1

0

4

0

25

2

0

1

1

1

0

1

55

Energie, mineralen, hout

7

0

2

0

1

3

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

2

1

2

0

1

0

1

0

1

1

26

Milieu, verpakkingen

16

0

0

0

2

6

1

1

0

2

3

0

3

0

0

1

0

11

0

9

0

1

2

2

0

2

2

64

Gezondheid, medische apparatuur

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

7

Vervoer

2

0

3

0

9

4

0

2

1

3

4

0

0

0

0

3

0

2

2

1

0

0

0

1

0

19

15

71

Telecommunicatie

2

0

0

0

4

29

1

1

2

8

9

0

0

2

1

0

0

5

4

0

0

0

1

0

1

3

8

81

Diverse producten

2

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

0

3

0

0

1

0

10

2

1

0

0

0

0

2

1

1

29

Diensten van de informatiemaatschappij

0

0

1

0

7

1

0

0

0

0

3

4

0

1

0

0

0

6

4

4

0

0

0

0

0

5

1

37

Totaal per lidstaat

48

4

24

0

38

83

11

14

4

35

58

20

8

6

2

12

0

63

48

50

3

5

8

12

39

64

51

710

III. Overzicht van de opmerkingen die zijn ingediend naar aanleiding van door IJsland, Liechtenstein, Noorwegen(8) en Zwitserland(9) ter kennis gebrachte ontwerp-teksten

Land

Kennisgevingen

EG-opmerkingen(10)

IJsland

6

2

Liechtenstein

1

0

Zwitserland

12

3

Noorwegen

21

5

Totaal

40

10

IV. Verdeling per sector van de door IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland ter kennis gebrachte ontwerp-teksten

Sectoren

IJsland

Liechtenstein

Noorwegen

Zwitserland

Totaal per sector

Bouw

0

1

1

0

2

Voedingsproducten

2

0

4

4

10

Chemische producten

0

0

2

0

2

Farmaceutische producten

0

0

1

0

1

Huishoudelijke apparatuur en vrije tijd

1

0

0

0

1

Machinebouw

0

0

2

1

3

Energie, mineralen, hout

1

0

0

1

2

Milieu, verpakkingen

0

0

1

2

3

Diensten van de informatiemaatschappij

0

0

2

0

2

Vervoer

0

0

5

0

5

Telecommunicatie

0

0

1

3

4

Diverse producten

2

0

2

1

5

Totaal per land

6

21

12

1

40

V. Tabel met een overzicht van de door Turkije genotificeerde ontwerpen en de opmerkingen naar aanleiding daarvan

Turkije

Kennisgevingen

Opmerkingen van de Commissie

Totaal

2

1

VI. Tabel met een overzicht van de verdeling per sector van de door Turkije genotificeerde ontwerpen

Sectoren

Turkije

Machinebouw

1

Bouw

1

Totaal

2

VII. Statistische gegevens inzake inbreukprocedures die in 2007 zijn ingeleid krachtens artikel 226 van het EG-Verdrag tegen nationale technische voorschriften die zijn aangenomen in strijd met het bepaalde in Richtlijn 98/34/EG (overzicht per lidstaat)

Land

Aantal

Italië

5

Frankrijk

2

Duitsland

2

Totaal EU

9