Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

2.7.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 167/8


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2008/C 167/03)

Nummer van de steunmaatregel

XA 7008/08

Lidstaat

Bondsrepubliek Duitsland

Regio

Freistaat Sachsen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen zur Absatzförderung der Land- und Ernährungswirtschaft (RL AbsLE)

Rechtsgrond

Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen zur Absatzförderung der Land- und Ernährungswirtschaft (RL AbsLE) in Verbindung mit der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

0,84 mln EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2008

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

31.12.2013

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Betrokken economische sector(en)

Alle sectoren die in aanmerking komen voor KMO-steun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Mijnbouw

Alle be- en verwerkende industrie

of

IJzer en staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Motorvoertuigen

Andere be- en verwerkende industrie

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Ja

Alle diensten

of

Vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

August-Böckstiegel-Straße 1

D-01326 Dresden

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja


Nummer van de steunmaatregel

XA 7010/08

Lidstaat

Bondsrepubliek Duitsland

Regio

Freistaat Sachsen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Allgemeine Teilnahmebedingungen für vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft geförderte Gemeinschaftsbeteiligungen in den Bereichen Verkaufsförderung und Messen als Anlage zum Rahmenvertrag

Rechtsgrond

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO)

Allgemeine Teilnahmebedingungen für vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft geförderte Gemeinschaftsbeteiligungen in den Bereichen Verkaufsförderung und Messen als Anlage zum Rahmenvertrag

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

1,9 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.3.2008

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

31.12.2013

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Betrokken economische sector(en)

Alle sectoren die in aanmerking komen voor KMO-steun

Neen

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Mijnbouw

Alle be- en verwerkende industrie

of

IJzer en staalindustrie

Scheepsbouw

Synthetische vezels

Motorvoertuigen

Andere be- en verwerkende industrie den Industrie

Verwerking en afzet van landbouwproducten

Ja

Alle diensten

of

Vervoersdiensten

Financiële diensten

Andere diensten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Archivstraße 1

D-01097 Dresden

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Overeenkomstig artikel 6 van de verordening

Ja